Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

17 กรกฎาคม 2558 "ช่อง 8" เปลี่ยนระดับความเหมาะสมของละครเรื่อง ชิงรักหักสวาท จากระดับ ท (รายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย) เป็นระดับ 18 (รายการที่เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ผู้ชมที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ควรได้รับคำแนะนำ)

ประเด็นหลัก

นอกจากนี้ มีมติให้บริษัท อาร์เอส จำกัด(มหาชน) ผู้รับใบอนุญาตทีวีดิจิทัล "ช่อง 8" เปลี่ยนระดับความเหมาะสมของละครเรื่อง ชิงรักหักสวาท จากระดับ ท (รายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย) เป็นระดับ 18 (รายการที่เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ผู้ชมที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ควรได้รับคำแนะนำ) และส่งหนังสือกำชับให้บริษัทฯ เพิ่มความระมัดระวังในการพิจารณาเนื้อหาละครให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


พร้อมสั่งปรับวันละ 20,000 บาท ช่อง MELO TV ของบริษัท ไอ สแตท จำกัด และช่อง Ping Channel ของบริษัท ปิ๊ง ชาแนล จำกัด โทษฐานออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. ทั้งที่เคยมีการตักเตือนไปแล้วแต่ยังฝ่าฝืน____________________________________

กสท.ยันเคเบิลทีวีต้องนำ 24 ช่องดิจิทัลไปออกอากาศ เตือน RS จัดเรทติ้งละครให้ตรงกลุ่มผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานในประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) เมื่อ 6 ก.ค. 2558 มีมติเอกฉันท์ไม่รับอุทธรณ์กรณีผู้ประกอบการเคเบิลทีวี มีผลให้ผู้ประกอบการเคเบิลทีวีต้องนำช่องทีวีดิจิทัลทั้ง 24 ช่องไปออกอากาศ พร้อมส่งหนังสือเตือน "อาร์เอส" จัดเรทติ้งรายการให้ตรงกับเนื้อหา

พันตรีโกเมศ ประทีปทอง ผู้อำนวยการสำนักกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และการประชุม สำนักงาน กสทช. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์(กสท.) มีมติเอกฉันท์ทั้ง 5 เสียง ไม่รับคำร้องอุทธรณ์ของผู้ประกอบการโครงข่ายเคเบิลทีวี สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย สมาคมการค้าผู้ประกอบการเคเบิลทีวี และผู้ประกอบการเคเบิลท้องถิ่น ขอให้ทบทวนมติ กสท. เมื่อ 3 มิ.ย. 2558 ที่กำหนดให้ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามประกาศการเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป(กฎมัสต์แคร์รี่) ที่ต้องนำช่องทีวีดิจิทัลไปออกอากาศโดยเคร่งครัด แต่ตามกฎมัสต์แคร์รี่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายเล็กสามารถยื่นขอผ่อนผันไม่นำ 24 ช่องทีวีดิจิทัลมาออกอากาศทั้งหมดได้ โดยบอร์ดจะพิจารณาเหตุผลความจำเป็นเป็นรายๆ ไป ในกรณีที่กลุ่มผู้ประกอบการต้องการให้ กสทช. ยกเลิกกฎนี้จะต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองให้เพิกถอนแต่ทั้งนี้จะส่งเรื่องไปยังคณะอนุกรรมการส่งเสริมและกำกับการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คณะอนุกรรมการ พิจารณาใบอนุญาตในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ให้นำความคิดเห็นของผู้ประกอบการทั้งหมดไปพิจารณากำหนดแนวทางการปฏิบัติของผู้ประกอบการส่งกลับมาให้บอร์ดพิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ มีมติให้บริษัท อาร์เอส จำกัด(มหาชน) ผู้รับใบอนุญาตทีวีดิจิทัล "ช่อง 8" เปลี่ยนระดับความเหมาะสมของละครเรื่อง ชิงรักหักสวาท จากระดับ ท (รายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย) เป็นระดับ 18 (รายการที่เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ผู้ชมที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ควรได้รับคำแนะนำ) และส่งหนังสือกำชับให้บริษัทฯ เพิ่มความระมัดระวังในการพิจารณาเนื้อหาละครให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พร้อมสั่งปรับวันละ 20,000 บาท ช่อง MELO TV ของบริษัท ไอ สแตท จำกัด และช่อง Ping Channel ของบริษัท ปิ๊ง ชาแนล จำกัด โทษฐานออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. ทั้งที่เคยมีการตักเตือนไปแล้วแต่ยังฝ่าฝืน


http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1436188767

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.