Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

11 ตุลาคม 2558 TOT เดินขบวนไปยัง สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (สผผ.) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และ สำนักงานปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

ประเด็นหลัก

ผู้สื่อข่าวรายงานจาก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ว่า เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 30 ก.ย. 2558 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้เดินขบวนประท้วงเพื่อทวงถามบอร์ดทีโอทีถึงความชัดเจนดังกล่าวเพื่อให้ดำเนินการลงมติเพื่อฟ้องร้องต่อศาลหลังจากที่ได้ยื่นหนังสือถึงบอร์ดหลายครั้งแล้วแต่ไม่มีความชัดจน โดยมี นายมนต์ชัย หนูสง รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที เป็นผู้ลงมารับหนังสือ จากนั้นสหภาพฯ ทีโอที ได้เดินขบวนไปยัง สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (สผผ.) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และ สำนักงานปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ_____________________________________________สหภาพฯทีโอทียื่นสตง.-ปปช.ไล่บี้บอร์ด
ไม่รักษาผลประโยชน์องค์กร
ปล่อยคลื่น900
MHz)หลุดมือ


ผู้สื่อข่าวรายงานจาก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ว่า เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 30 ก.ย. 2558 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้เดินขบวนประท้วงเพื่อทวงถามบอร์ดทีโอทีถึงความชัดเจนดังกล่าวเพื่อให้ดำเนินการลงมติเพื่อฟ้องร้องต่อศาลหลังจากที่ได้ยื่นหนังสือถึงบอร์ดหลายครั้งแล้วแต่ไม่มีความชัดจน โดยมี นายมนต์ชัย หนูสง รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที เป็นผู้ลงมารับหนังสือ จากนั้นสหภาพฯ ทีโอที ได้เดินขบวนไปยัง สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (สผผ.) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และ สำนักงานปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

นายอนุชิต ธูปเหลือง ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ทีโอที กล่าวว่าสหภาพฯทีโอทีพร้อมพนักงานจำนวนกว่า 500 คนร่วมกันเดินขบวนยื่นหนังสือให้หน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (สผผ.) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และ สำนักงานปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อให้ตรวจสอบการทำงานของกรรมการบริหารทีโอที (บอร์ด) บางคนที่ไม่รักษาผลประโยชน์ขององค์กรที่ปล่อยให้คลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ที่หมดสัญญาสัมปทานกับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ในวันที่ 30 ก.ย. นี้ โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. นำไปประมูล ทั้งที่คลื่นต้องคืนกลับมาที่ทีโอที ดังนั้นกสทช.จึงไม่มีสิทธิ์ในการนำคลื่นดังกล่าวมาประมูลจึงต้องการให้หน่วยงานต่างๆตรวจสอบการทำงานของกสทช.ด้วย

นายมนต์ชัย หนูสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที เปิดเผยว่า ตนเป็นตัวแทนรับหนังสือจากสหภาพฯ ทีโอที เนื่องจาก ประธานบอร์ดทีโอที พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ติดภารกิจไม่สามารถมารับได้ อย่างไรก็ดีหลังจากรับหนังสือได้ชี้แจงให้สหภาพฯ ทีโอที ต้องแยกเรื่องที่ร้องเรียนออกเป็น 3 ประเด็นให้เข้าใจ เนื่องจาก 2 ประเด็นแรกเป็นเรื่องคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz และประเด็นสุดท้ายคือเรื่องการแก้สัญญาร่วมการงานที่มีมูลค่าความเสียหาย 7.2 หมื่นล้านบาท อาทิ สัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงิน (Prepaid)

“เราต้องแยกเรื่องและทำความเข้าใจให้ถูกต้อง ไม่ใช่นำมารวมกันแล้วจะเอาผิดกันอย่างเดียว เรื่องคลื่น 900 MHz ไม่ใช่เรื่องที่จะเกี่ยวข้องกับเอไอเอส เนื่องจากเป็นการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานแล้ว แต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ กสทช.และทีโอที เป็นเรื่องของสิทธิ์การใช้คลื่น แต่ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 (พ.ร.บ.กสทช.) ระบุว่าเมื่อสิ้นสุดสัมปทานคลื่นต้องเป็นสิทธิ์ของกสทช.เพื่อนำไปประมูล เราต้องมาดูว่าช่องทางในแง่กฎหมายเราสามารถทำอะไรได้บ้าง คลื่น 900 เรื่องนี้เรายังมีสิทธิ์หรือไม่ แต่ถ้าเรามีสิทธิ์แล้วทำไมสิทธิ์ของเราหายไป ส่วนกรณีสัญญาร่วมการงาน ทีโอที และเอไอเอส คงต้องดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาหลัก” นายมนต์ชัย กล่าว


 http://www.naewna.com/business/181619

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.