Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

21 กันยายน 2559 กสทช. มีหนังสือถึงบริษัท เอส. วาย. ซี. โลจิสติกส์ จำกัด ในฐานะผู้ยื่นขอใบรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้ง 3 รุ่น ให้ระงับการนำเข้าและจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หลังจากนี้หากบริษัทมีความประสงค์ที่จะนำเข้าหรือจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อ LAVA ในรุ่นอื่นๆ สำนักงานได้ขอความร่วมมือให้บริษัทส่งผลการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าและแบตเตอรี่เพิ่มเติม

ประเด็นหลัก
พร้อมกันนี้มีหนังสือถึงบริษัท เอส. วาย. ซี. โลจิสติกส์ จำกัด ในฐานะผู้ยื่นขอใบรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้ง 3 รุ่น ให้ระงับการนำเข้าและจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าว และได้สั่งการให้บริษัทจัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนกรณีเกิดเหตุจากการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อดังกล่าว หลังจากนี้หากบริษัทมีความประสงค์ที่จะนำเข้าหรือจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อ LAVA ในรุ่นอื่นๆ สำนักงานได้ขอความร่วมมือให้บริษัทส่งผลการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าและแบตเตอรี่เพิ่มเติม และ 3.มีหนังสือถึงบริษัท ลาวา อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทตัวแทนผู้ผลิต ให้ทำการประชาสัมพันธ์ข้อแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าว.


________________________________________
กสทช.สั่งระงับขายมือถือ'ลาวา'


กสทช.เตือนมือถือ 'ลาวา' มีความเสี่ยง สั่งให้ระงับการนำเข้าและจำหน่าย เนื่องจากมีความเสี่ยงในขณะชาร์จแบตเตอรี่และพกพา

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ตามที่เป็นข่าวผ่านสื่อมวลชน และสื่อสังคมออนไลน์ว่าพบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อ LAVA เกิดการระเบิดและลุกไหม้ขณะกำลังชาร์จแบตเตอรี่และระหว่างพกพานั้น สำนักงาน กสทช.ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกรณีดังกล่าวแล้วพบว่า เครื่องโทรศัพท์ดังกล่าวเป็นเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อ LAVA รุ่น iris 600, รุ่น iris 700 และรุ่น iris 708 โดยสาเหตุอาจเกิดจากแบตเตอรี่เป็นหลัก ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ในวันที่ 16 ก.ย.2559 ที่ผ่านมา สำนักงานจึงได้มีหนังสือถึง 3 หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการ ดังนี้ 1.ขอความร่วมมือไปยังสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยให้ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติในการนำโทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อ LAVA รุ่น iris 600, รุ่น iris 700 และรุ่น iris 708 ขึ้นเครื่อง โดยขอให้มีแนวปฏิบัติเช่นเดียวกันกับประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติในการนำโทรศัพท์เคลื่อนที่ Samsung Galaxy รุ่น Note 7 ขึ้นเครื่อง

พร้อมกันนี้มีหนังสือถึงบริษัท เอส. วาย. ซี. โลจิสติกส์ จำกัด ในฐานะผู้ยื่นขอใบรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้ง 3 รุ่น ให้ระงับการนำเข้าและจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าว และได้สั่งการให้บริษัทจัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนกรณีเกิดเหตุจากการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อดังกล่าว หลังจากนี้หากบริษัทมีความประสงค์ที่จะนำเข้าหรือจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อ LAVA ในรุ่นอื่นๆ สำนักงานได้ขอความร่วมมือให้บริษัทส่งผลการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าและแบตเตอรี่เพิ่มเติม และ 3.มีหนังสือถึงบริษัท ลาวา อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทตัวแทนผู้ผลิต ให้ทำการประชาสัมพันธ์ข้อแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าว.

http://www.thaipost.net/?q=กสทชสั่งระงับขายมือถือลาวา

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.