Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

03 สิงหาคม 2555 สคบ.ฮึ่มฟันโฆษณาผ่านเคเบิลทีวี ออกกฎต้องขออนุญาตก่อน เพิ่มเขี้ยวเล็บเอาผิดคดีอาญา

สคบ.ฮึ่มฟันโฆษณาผ่านเคเบิลทีวี ออกกฎต้องขออนุญาตก่อน เพิ่มเขี้ยวเล็บเอาผิดคดีอาญา


ประเด็นหลัก

นายวรวัจน์กล่าวว่า ได้ให้ฝ่ายบริหาร สคบ.ปรับรูปแบบการดำเนินงานใหม่ โดยเฉพาะโครงสร้างการรับเรื่องร้องเรียนที่ต้องเร่งดำเนินการให้รวดเร็ว และลดขั้นตอนการเอาผิดผู้ที่เอาเปรียบผู้บริโภคให้เสร็จสิ้นภายใน 1 เดือน เพราะเดิมการดำเนินคดีจะใช้เวลานานก่อนจะเข้าสู่การเห็นชอบจากคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภค ขณะเดียวกันยังอาจพิจารณาการเอาผิดกับผู้ที่เอาเปรียบเพิ่มขึ้น เช่น จากเดิมจะส่งฟ้องดำเนินคดีทางแพ่ง เรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย แต่ต่อไปอาจพิจารณาดำเนินคดีอาญาเพิ่มเข้าไปเพื่อป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ อีก

"การกำหนดแนวทางคุ้มครองผู้บริโภคในปัจจุบัน ถือว่าดำเนินการได้ช้ามาก ซึ่งอาจจะเกิดปัญหาในอนาคตได้ โดยเฉพาะในช่วงก่อนเปิดประชาคมอาเซียน (เออีซี) ปี 2558 สินค้าหลายรายการจะไหลไปมาอย่างเสรีในภูมิภาคอย่างรวดเร็ว และสะดวกมากขึ้น หาก สคบ.ไม่ได้เร่งวางแผนการควบคุมสินค้าไว้ หากเกิดการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค อาจทำให้สินค้าบางรายการต้องถูกกีดกันจากประเทศเพื่อนบ้านได้" นายวรวัจน์กล่าว

______________________________________________


สคบ.ฮึ่มฟันโฆษณาผ่านเคเบิลทีวี ออกกฎต้องขออนุญาตก่อน เพิ่มเขี้ยวเล็บเอาผิดคดีอาญา


สคบ.เอา จริง รับช่วง กสทช.ฟันโฆษณาชวนเชื่อผ่านเคเบิลทีวี ออกกฎต้องส่งตัวอย่างขออนุญาต สคบ.ก่อน ถึงจะออกอากาศได้ ′วรวัจน์′ฮึ่มเพิ่มเขี้ยวเล็บ เอาผิดคดีอาญาด้วย สกัดหลอกลวงผู้บริโภคซ้ำซาก พร้อมสั่งลดขั้นตอนการทำงานให้เสร็จภายใน 1 เดือน


นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) พิจารณาแนวทางการควบคุมการโฆษณาสินค้าทางทีวี หลังได้รับการประสานงานจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้ สคบ.เป็นหน่วยงานหลักคอยติดตามและควบคุม โดยเฉพาะกลุ่มเคเบิลทีวีที่มีการขายสินค้าที่ผิดกฎหมายและมีการโฆษณาชวน เชื่อหลวกลวงผู้บริโภค เบื้องต้นเห็นว่าเพื่อเป็นการป้องปราม อาจให้ สคบ.ออกกฎระเบียบให้ผู้ที่จะทำการโฆษณาต้องส่งตัวอย่างมาให้ สคบ.ตรวจสอบก่อน จากนั้นจึงจะนำไปออกอากาศได้

นายวรวัจน์กล่าวว่า ได้ให้ฝ่ายบริหาร สคบ.ปรับรูปแบบการดำเนินงานใหม่ โดยเฉพาะโครงสร้างการรับเรื่องร้องเรียนที่ต้องเร่งดำเนินการให้รวดเร็ว และลดขั้นตอนการเอาผิดผู้ที่เอาเปรียบผู้บริโภคให้เสร็จสิ้นภายใน 1 เดือน เพราะเดิมการดำเนินคดีจะใช้เวลานานก่อนจะเข้าสู่การเห็นชอบจากคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภค ขณะเดียวกันยังอาจพิจารณาการเอาผิดกับผู้ที่เอาเปรียบเพิ่มขึ้น เช่น จากเดิมจะส่งฟ้องดำเนินคดีทางแพ่ง เรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย แต่ต่อไปอาจพิจารณาดำเนินคดีอาญาเพิ่มเข้าไปเพื่อป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ อีก

"การกำหนดแนวทางคุ้มครองผู้บริโภคในปัจจุบัน ถือว่าดำเนินการได้ช้ามาก ซึ่งอาจจะเกิดปัญหาในอนาคตได้ โดยเฉพาะในช่วงก่อนเปิดประชาคมอาเซียน (เออีซี) ปี 2558 สินค้าหลายรายการจะไหลไปมาอย่างเสรีในภูมิภาคอย่างรวดเร็ว และสะดวกมากขึ้น หาก สคบ.ไม่ได้เร่งวางแผนการควบคุมสินค้าไว้ หากเกิดการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค อาจทำให้สินค้าบางรายการต้องถูกกีดกันจากประเทศเพื่อนบ้านได้" นายวรวัจน์กล่าว

นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองเลขาธิการ สคบ. กล่าวว่า ล่าสุดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการควบคุมการโฆษณาแล้ว คาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะสามารถประชุมนัดแรก และจะกำหนดแนวทางข้อกฎหมายที่จะเข้ามาควบคุมโฆษณาได้ โดยจะนำร่องก่อนในทีวีเคเบิลที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในขณะนี้ ขณะที่ สคบ.เองก็มีกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมโฆษณาอยู่ จึงคาดว่าจะสามารถนำมาบูรณาการร่วมกัน และจะผลักดันเป็นข้อกฎหมายเข้าไปควบคุมได้ สำหรับประกาศของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาของ สคบ.นั้น ได้มีการกำหนดแนวทางการโฆษณาต่างๆ ต้องแสดงข้อมูลความเป็นจริงให้กับผู้บริโภครับทราบ เช่น การโฆษณาจะต้องไม่เป็นเท็จ หลอกลวงผู้บริโภค และต้องไม่ก่อให้เกิดการเข้าใจผิด ทำให้ผู้บริโภคเกิดความเสียหาย การกระทำผิดโดยทางตรงและทางอ้อม การโฆษณาต้องไม่มีเนื้อหาการโฆษณาที่นำไปสู่การแตกความสามัคคีของผู้บริโภค ในกรณีที่มีข้อความเชิญชวนมีรางวัลให้มีของขวัญลดแลกแจกแถม ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ คือ ต้องระบุรายละเอียดของรางวัลให้ชัดเจน ระบุวันที่ส่งชิงโชค วันจับรางวัล แสดงเงื่อนไขรายละเอียดในการรับรางวัล เวลาประกาศรางวัล รวมทั้งเมื่อผู้บริโภคได้รับรางวัลต้องประกาศให้รับทราบด้วย

มติชน
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1343966347&grpid=03&catid=03


ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.