Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

06 พฤษภาคม 2555 แหล่งข่าว++ AIS ลุยแล้ว!! เจราจา TOT3G ทำสัญญาการตลาด ในลักษณะเดียวกันกับ CAT TRUE ไม่มีความจำเป็นต้องประมูล 3G new

แหล่งข่าว++ AIS ลุยแล้ว!! เจราจา TOT3G ทำสัญญาการตลาด ในลักษณะเดียวกันกับ CAT TRUE ไม่มีความจำเป็นต้องประมูล 3G new


ประเด็นหลัก

ขณะเดียวกัน มีรายงานด้วยว่า มีแนวโน้มว่า บริษัทแอดวานซ์? อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) จะเปิดการเจรจากับบริษัททีโอที เพื่อขอทำสัญญาการตลาดในการให้บริการ3จี ในลักษณะเดียวกัน เพราะเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องประมูลคลื่น 3จี ใหม่
_________________________________________________________

อนุปปช.เสียงแตกต้นตอสอบ3จีกสท-ทรูฯไม่จบ


แหล่ง ข่าวระดับสูงจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยถึง กรณีอนุกรรมการป.ป.ช.เตรียมแถลงผลไต่สวนสัญญาทำการตลาดรูปแบบใหม่ระหว่าง บริษัท กสทโทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 8 พฤษภาคมนี้ หลังจากต้องเลื่อนชี้ขาดมาถึง 3 ครั้ง ว่า การพิจารณาของอนุกรรมการ ป.ป.ช.ครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะชี้ว่าองค์กรดังกล่าวยังสามารถรักษาความน่าเชื่อถือ ได้หรือไม่ หรือยังคงตกอยู่ใต้อิทธิพลการครอบงำของกลุ่มทุนสื่อสารและทุนการเมือง


แหล่ง ข่าวเปิดเผยด้วยว่า สาเหตุที่ทำให้คณะทำงานไต่สวนต้องใช้เวลาในการพิจารณาสัญญาดังกล่าวค่อนข้าง นาน ส่วนหนึ่งมาจากผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุดที่ร่วมอยู่ในคณะทำงานมีความเห็น ต่าง และพยายามชี้นำต่อที่ประชุมว่า สัญญาดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้อง โดยอ้างผลการตรวจสอบของสำนักงานอัยการสูงสุดก่อนหน้านี้ แม้อนุกรรมการคนอื่นๆ จะยืนยันว่าได้มีการหารือประเด็นข้อกฎหมายจากอัยการผู้เชี่ยวชาญหลายคนต่าง มีความเห็นแย้งว่า การตีความของอัยการสูงสุดต่อกรณีนี้น่าจะมีความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง

"ที่ เห็นชัดที่สุดก็คือ การที่อัยการสูงสุดตีความว่า คลื่นความถี่ไม่ใช่ทรัพย์สินของรัฐ หรือของส่วนราชการใดส่วนราชการหนึ่ง และสถานะของบริษัท กสทโทรคมนาคม ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจเพราะได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนเทียบเท่าบริษัทเอกชนราย อื่นๆ แล้ว จึงสามารถทำสัญญาขายส่งความจุโครงข่าย 3จี ให้เอกชนรายใดก็ได้โดยไม่ถือว่าเป็นกิจการของรัฐ ซึ่งไม่น่าจะถูกต้องเพราะ กสท ยังมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังถือหุ้น100% ขณะเดียวกันการตีความว่าคลื่นความถี่ไม่ใช่ทรัพย์สินของรัฐนั้นน่าจะขัดบท บัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา47 ที่ระบุว่าคลื่นความถี่เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติ เพื่อประโยชน์สาธารณะ"

ขณะ เดียวกัน มีรายงานด้วยว่า มีแนวโน้มว่า บริษัทแอดวานซ์? อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) จะเปิดการเจรจากับบริษัททีโอที เพื่อขอทำสัญญาการตลาดในการให้บริการ3จี ในลักษณะเดียวกัน เพราะเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องประมูลคลื่น 3จี ใหม่

แนวหน้า
http://www.ryt9.com/s/nnd/1396497

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.