Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

15 ตุลาคม 2555 NET มือถือ ทะลุ ทำสถิติทะลุ 6 พันล้าน เกาหลีใต้นอันดับ 1ญี่ปุ่นอันดับ8 จีนอันดับ14 ของโลก

ประเด็นหลัก


จำนวนผู้สมัครใช้บริการโทรศัพท์มือถือทั่วโลกทำสถิติทะลุ 6 พันล้านแล้วตั้งแต่ปลายปี 2011 ทำให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือ mobile broadband service เติบโตก้าวกระโดดทั่วโลก 40% โดยกระจุกตัวในตลาดประเทศกำลังพัฒนาซึ่งมีอัตราการเติบโตโมบายล์บรอดแบนด์มากกว่า 78% ทั้งหมดนี้สวนทางกับปริมาณการสมัครใช้อินเทอร์เน็ตโดยรวมที่พบว่ามีจำนวนเพียง 2.3 พันล้านเท่านั้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนไม่ถึงครึ่งของประชากรโลก

ไม่เพียงสหรัฐฯ ประเทศใหญ่อย่างอินเดียและจีนซึ่งมีอัตราการสมัครใช้งานโทรศัพท์มือถือสูง ก็ไม่ติด 10 อันดับประเทศที่มีอัตราการใช้งานไอซีทีสูงสุดของไอทียูเช่นกัน เหตุผลคือพื้นที่ประเทศขนาดใหญ่และปริมาณประชากรมหาศาล ทั้ง 2 ข้อล้วนส่งผลให้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าไม่ถึงพื้นที่ห่างไกล อัตราการใช้งานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตของประเทศที่มีขนาดเล็กกว่าอย่างไอซ์แลนด์ จึงมีตัวเลขอัตราใช้งานเฉลี่ยที่สูงกว่า
     
      เฉพาะพื้นที่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นอกจากเกาหลีใต้ที่นำโด่งเป็นอันดับ 1 ของโลก ยังมีญี่ปุ่น (อันดับ 8 ของโลก) ฮ่องกง (อันดับ 11) สิงคโปร์ (อันดับ 12) และมาเก๊า ส่วนหนึ่งของประเทศจีน (อันดับที่ 14 ของโลก)_______________________________________


ผู้สมัครใช้บริการมือถือทั่วโลกทะลุ 6 พันล้าน


การสำรวจพบว่า อัตราค่าบริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตทั่วโลกนั้นลดลงมากกว่า 75% ในช่วงปี 2008 ถึง 2011
จำนวนผู้สมัครใช้บริการโทรศัพท์มือถือทั่วโลกทำสถิติทะลุ 6 พันล้านแล้วตั้งแต่ปลายปี 2011 ทำให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือ mobile broadband service เติบโตก้าวกระโดดทั่วโลก 40% โดยกระจุกตัวในตลาดประเทศกำลังพัฒนาซึ่งมีอัตราการเติบโตโมบายล์บรอดแบนด์มากกว่า 78% ทั้งหมดนี้สวนทางกับปริมาณการสมัครใช้อินเทอร์เน็ตโดยรวมที่พบว่ามีจำนวนเพียง 2.3 พันล้านเท่านั้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนไม่ถึงครึ่งของประชากรโลก
     
      ฐานผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือซึ่งพบว่ามีจำนวน 6 พันล้านนี้ไม่ได้มีหน่วยเป็นคน เพราะการสำรวจซึ่งดำเนินการโดยไอทียู (International Telecommunication Union) องค์กรกิจการโทรคมนาคมนานาชาติพบว่าชาวโลกหลายคนสมัครใช้บริการโทรศัพท์มือถือหลายเลขหมาย ซึ่งแต่ละรายมีเหตุผลต่างกันไป ขณะเดียวกันหลายองค์กรทั่วโลกมักสมัครบริการโทรศัพท์มือถือเพิ่มเติมให้พนักงานของตัวเอง โดยปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลการสำรวจเฉพาะจำนวนผู้ใช้ 1 คนต่อ 1 การสมัครใช้บริการ
     
      ไอทียูพบว่าปริมาณการสมัครใช้บริการโทรศัพท์มือถือนั้นเพิ่มขึ้นเกิน 6 พันล้านตั้งแต่ปลายปี 2011 ที่ผ่านมา ปรากฏว่ายักษ์ใหญ่กิมจิอย่างเกาหลีใต้นั้นถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีอัตราการใช้งานไอซีที (โทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง) อันดับ 1 ของโลก จากทั้งหมด 155 ประเทศ รองลงมาคือประเทศกลุ่มยุโรปได้แก่ สวีเดน เดนมาร์ก ไอซ์แลนด์ และฟินแลนด์ ตามลำดับ


ประเทศกำลังพัฒนานั้นมีอัตราการใช้งานโมบายล์บรอดแบนด์มากกว่า 78%

***ประเทศท็อป 5 ไม่เปลี่ยนแปลง
     
      จุดที่น่าสนใจคือใน 10 อันดับประเทศที่มีการใช้งานไอซีทีสูงที่สุดในโลกนั้นไร้เงาประเทศยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกา (สหรัฐฯครองอันดับที่ 15 ของโลก) โดยประเทศที่ครองแชมป์อัตราการใช้งานไอซีทีสูงสุด 5 อันดับนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2010 มีเพียงอังกฤษที่สามารถไต่อันดับเพิ่มจากอันดับ 14 มาเป็นอันดับที่ 9 ในปีนี้
     
      ไม่เพียงสหรัฐฯ ประเทศใหญ่อย่างอินเดียและจีนซึ่งมีอัตราการสมัครใช้งานโทรศัพท์มือถือสูง ก็ไม่ติด 10 อันดับประเทศที่มีอัตราการใช้งานไอซีทีสูงสุดของไอทียูเช่นกัน เหตุผลคือพื้นที่ประเทศขนาดใหญ่และปริมาณประชากรมหาศาล ทั้ง 2 ข้อล้วนส่งผลให้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าไม่ถึงพื้นที่ห่างไกล อัตราการใช้งานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตของประเทศที่มีขนาดเล็กกว่าอย่างไอซ์แลนด์ จึงมีตัวเลขอัตราใช้งานเฉลี่ยที่สูงกว่า
     
      เฉพาะพื้นที่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นอกจากเกาหลีใต้ที่นำโด่งเป็นอันดับ 1 ของโลก ยังมีญี่ปุ่น (อันดับ 8 ของโลก) ฮ่องกง (อันดับ 11) สิงคโปร์ (อันดับ 12) และมาเก๊า ส่วนหนึ่งของประเทศจีน (อันดับที่ 14 ของโลก)บรรยากาศคึกคักของตลาดค้าโทรศัพท์มือถือไทย
***ค่าบริการไอซีทีลดฮวบ
     
      การสำรวจพบว่า อัตราค่าบริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตทั่วโลกนั้นลดลงมากกว่า 75% ในช่วงปี 2008 ถึง 2011 หากคำนวณรวมทั้งอุตสาหกรรมไอซีที พบว่าค่าบริการไอซีทีโลกลดลงราว 30% โดยรายได้จากบริการโทรคมนาคมทั่วโลกทั้งปี 2011 นั้นทะลุหลัก 1.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐในปี 2010 คิดเป็นสัดส่วน 2.4% ของจีดีพีโลก (gross domestic product)
     
      แม้ค่าบริการไอซีทีจะลดลงต่อเนื่อง แต่การสำรวจพบว่าตลาดไอซีทีในประเทศกำลังพัฒนานั้นขยายตัวต่อเนื่อง โดยไอทียูพบว่าระหว่างปี 2007 และ 2010 เม็ดเงินรายรับและเงินลงทุนในตลาดโทรคมนาคมของประเทศกำลังพัฒนานั้นเพิ่มขึ้น 22% และตั้งแต่ปี 2011 มากกว่า 9 ใน 20 ตลาดโทรคมนาคมขนาดใหญ่ที่สุดของโลกนั้นเป็นประเทศกำลังพัฒนาทั้งสิ้น ได้แก่ บราซิล จีน อินเดีย เม็กซิโก
     
      โดยรวมแล้ว เม็ดเงินจากตลาดกำลังพัฒนานั้นคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 35% ของรายได้ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมโลก
     
      ทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรมไอซีทีในประเทศกำลังพัฒนานั้นสอดคล้องกับการสำรวจที่พบว่า ประเทศกำลังพัฒนานั้นมีอัตราการใช้งานโมบายล์บรอดแบนด์มากกว่า 78% สูงกว่าภาพรวมอัตราการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือทั่วโลกที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 40% ทั้งหมดนี้สะท้อนว่า จำนวนการสมัครใช้บริการโมบายล์บรอดแบนด์ในประเทศเหล่านี้ มีจำนวนมากกว่ายอดการสมัครใช้บรอดแบนด์ฟิกซ์ไลน์ทั่วไปถึง 2 เท่าตัว


ASTV ผู้จัดการ
http://www.manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9550000125336

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.