Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

17 เมษายน 2555 กสทช.เปิดประมูล4G 1800ทั้นที่หลังประมูล3G// DTAC เตรียมเงิน16000ลบ.ลง3G//AIS ต้องการไม่ต่ำกว่า 15MHz

กสทช.เปิดประมูล4G 1800ทั้นที่หลังประมูล3G// DTAC เตรียมเงิน16000ลบ.ลง3G//AIS ต้องการไม่ต่ำกว่า 15MHz


ประเด็นหลัก

ทั้งนี้ หาก กสทช.สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับการประมูลไลเซ่น 3จีย่านความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 45 เมกะเฮิรตซ์ จะแบ่งช่วงความถี่เป็นช่อง 5 เมกะเฮิรตซ์ รวม 9 สลอต เอไอเอสต้องการประมูลทั้งหมด 3 สลอต รวมเป็น 15 เมกะเฮิรตซ์ เนื่องจากความเหมาะสมของจำนวนลูกค้า 33 ล้านเลขหมาย

เขา ระบุว่า ต้องดูเรื่องความชัดเจน เรื่องของการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ ที่ กสทช. ต้องการจะนำไปจัดสรรคลื่นใหม่ (รี-ฟาร์มมิ่ง) เพื่อประมูล 4จีแอลทีอี ด้วยเช่นกัน ซึ่งคลื่นดังกล่าวจะต้องถูกนำกลับมาประมูลใหม่ หลังจากสิ้นสุดอายุสัญญาสัมปทาน ซึ่งบริษัทก็ให้ความสนใจเข้าร่วมประมูลด้วยเช่นกัน เนื่องจากคลื่น 1800 จะนำไปสู่การให้บริการ 4 จี บริษัท ก็จะต้องดูทางเลือกดังกล่าวนี้เช่นกัน

“หา กกสทช.ประมูลคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ด้วยเป็นที่แน่นอน และทิ้งช่วงไม่ห่างกับไลเซ่น 3จีมากนัก เราก็ต้องมาดู พิจารณาให้ดี และอาจจะไม่ประมูล 2.1 กิกะเฮิรตซ์ 3 สล็อตทั้งหมด แต่ทั้งหมดทั้งปวง จะต้องดูความชัดเจน และเงื่อนไขการประมูลของกสทช.ก่อน”

ดังนั้น หากเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ราคาต่อ 1 สลอต เท่ากับ 5 เมกะเฮิรตซ์ก็ควรจะไม่เกิน 4,200 ล้านบาท ส่วนของดีแทคการันตีได้ว่าพร้อมจะเข้าร่วมประมูลเต็มที่ โดยปัจจุบันดีแทคมีกระแสเงินสดในมือ (Cash Flow) ราว 16,000 ล้านบาท และหากจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินกู้เพิ่ม ก็เชื่อว่าจะระดมทุนเพื่อมาแข่งขันราคากับโอเปอเรเตอร์รายอื่นได้

________________________________________________________

เอกชนโดดรับเกณฑ์ประมูล3จี'เศรษฐพงค์'เล็งอั้น20เมก/ราย

โอเปอเรเตอร์มือถือโดดรับเกณฑ์ประมูลไลเซ่น 3จี ฉบับ "เศรษฐพงค์" ลั่นขอความชัดเจนแนวทางออคชั่นจากไอเอ็มก่อน

นาย วิเชียร เมฆตระการ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ผู้บริการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) กล่าวว่า ไม่ว่าหลักเกณฑ์การประมูลใบอนุญาต 3จีคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ของพ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) หรือ พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกสทช.และอดีตประธานจัดการประมูล 3.9 จีจะแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด เอไอเอส ก็สนใจเข้าร่วมประมูลไลเซ่น 3จีอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตาม เอไอเอสยังไม่สามารถออกความเห็นได้มากนัก เนื่องจาก ต้องการรอความชัดเจนเกี่ยวกับหนังสือชี้ชวนการประมูล (ไอเอ็ม) ของกสทช.ก่อนทั้ง นี้ หาก กสทช.สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับการประมูลไลเซ่น 3จีย่านความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 45 เมกะเฮิรตซ์ จะแบ่งช่วงความถี่เป็นช่อง 5 เมกะเฮิรตซ์ รวม 9 สลอต เอไอเอสต้องการประมูลทั้งหมด 3 สลอต รวมเป็น 15 เมกะเฮิรตซ์ เนื่องจากความเหมาะสมของจำนวนลูกค้า 33 ล้านเลขหมายเขา ระบุว่า ต้องดูเรื่องความชัดเจน เรื่องของการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ ที่ กสทช. ต้องการจะนำไปจัดสรรคลื่นใหม่ (รี-ฟาร์มมิ่ง) เพื่อประมูล 4จีแอลทีอี ด้วยเช่นกัน ซึ่งคลื่นดังกล่าวจะต้องถูกนำกลับมาประมูลใหม่ หลังจากสิ้นสุดอายุสัญญาสัมปทาน ซึ่งบริษัทก็ให้ความสนใจเข้าร่วมประมูลด้วยเช่นกัน เนื่องจากคลื่น 1800 จะนำไปสู่การให้บริการ 4 จี บริษัท ก็จะต้องดูทางเลือกดังกล่าวนี้เช่นกัน“หา กกสทช.ประมูลคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ด้วยเป็นที่แน่นอน และทิ้งช่วงไม่ห่างกับไลเซ่น 3จีมากนัก เราก็ต้องมาดู พิจารณาให้ดี และอาจจะไม่ประมูล 2.1 กิกะเฮิรตซ์ 3 สล็อตทั้งหมด แต่ทั้งหมดทั้งปวง จะต้องดูความชัดเจน และเงื่อนไขการประมูลของกสทช.ก่อน”ดีแทคแนะราคา4,200ล้าน

นาย ดามพ์ สุคนธทรัพย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) กล่าวว่า ราคาค่าไลเซ่น 3จี 2.1 กิกะเฮิรตซ์ควรจะปรับลดลงตามปัจจัยสภาพการแข่งขัน และปัจจุบันนี้ ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือทุกราย ต่างก็ขยายโครงข่าย 3จีในคลื่นความถี่เดิมเอชเอสพีเอทั้ง 850 และ 900 เมกะเฮิรตซ์จำนวนมาก หากเทียบกับการเตรียมประมูล 3จีปี 2553 ดังนั้น เขาเห็นว่าราคากลางของไลเซ่น หากแบ่งเป็นสลอต 9 ช่อง ราคาก็ควรจะอ้างอิงกับราคากลางเดิมที่ 12,800 ล้านบาท สำหรับความถี่ 15 เมกะเฮิรตซ์ดังนั้น หากเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ราคาต่อ 1 สลอต เท่ากับ 5 เมกะเฮิรตซ์ก็ควรจะไม่เกิน 4,200 ล้านบาท ส่วนของดีแทคการันตีได้ว่าพร้อมจะเข้าร่วมประมูลเต็มที่ โดยปัจจุบันดีแทคมีกระแสเงินสดในมือ (Cash Flow) ราว 16,000 ล้านบาท และหากจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินกู้เพิ่ม ก็เชื่อว่าจะระดมทุนเพื่อมาแข่งขันราคากับโอเปอเรเตอร์รายอื่นได้เขา กล่าวว่า หากการประมูลแบ่งเป็นสลอต ดีแทคก็จะยืนความจำนงขอประมูลจำนวน 3 สลอต รวมเป็น 15 เมกะเฮิรตซ์ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน ดีแทคมีเสาสถานีฐาน 3จีเอชเอสพีเอแล้วในย่าน 850 เมกะเฮิรตซ์แล้วจำนวน 2,000 สถานีฐาน ภายในครึ่งปีหลังนี้ จะพยายามขยายสถานีฐานเพิ่มอีก 3,000 แห่ง ซึ่งจะทำให้สิ้นปี 2555 นี้ดีแทคมีสถานีฐาน 3จีจำนวน 5,000 แห่งเศรษฐพงศ์อ้างศึกษาจากประเทศอื่น

พ.อ.เศรษฐ พงศ์ มะลิสุวรรณ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) กล่าวว่า หลักเกณฑ์ประมูล 3จี โดยเฉพาะเรื่องการแบ่งคลื่นทั้งหมด 45 เมกะเฮิตรช์ เป็น 9 สล็อต สล็อตละ 5 เมกะเฮิรตช์เป็นเพียงการกำหนดขึ้นต่ำ เพราะเชื่อว่า ทุกโอเปอเรเตอร์ที่จะเข้าประมูลต้องการมากกว่า 10 เมกะเฮิรตซ์ขึ้นไป"การ แบ่งเป็น 9 สล็อต ไม่ได้หมายความว่าได้ 9 ใบอนุญาต แต่เป็นการแบ่งเพื่อให้โอเปอเรเตอร์เข้ามาประมูลแข่ง ต่อ 1 ราย อาจประมูลมากกว่า 5 เมก ก็ได้ ขึ้นอยู่กับแต่ละรายว่าต้องการจำนวนคลื่นเท่าไหร่ ก็ประมูลแข่งกัน ในรูปแบบนี้ผมว่า จะเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกรายที่ร่วมประมูลได้แข่งขันกันอย่างแท้จริงหากเป็น สูตรเดิม แบ่งเป็น 3 สล็อต สล็อตละ 15 เมกเท่าๆ กัน ก็จะไม่ใช่เป็นการแข่งขัน"อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ ทางอนุกรรมการฯ กำลังหาข้อสรุปเรื่องเพดานการประมูลของแต่ละผู้เข้าร่วมประมูลอาจจะกำหนดให้ ประมูลรายละไม่เกิน 15-20 เมกะเฮิรตซ์"หลักเกณฑ์ ที่กำหนดออกมานี้ เราได้ศึกษามาแล้ว มีตัวอย่างการใช้วิธีประมูลรูปแบบดังกล่าวในหลายประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อินเดีย และในยุโรปบางประเทศ ยืนยันได้ว่า หลักเกณฑ์ที่ออกมาเป็นหลักสากล"กระนั้น ก็ตาม หลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้ จะต้องเข้าที่ประชุมบอร์ดใหญ่ของ กทค.อีกครั้ง ซึ่งแนวโน้มที่จะเห็นชอบในหลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้มีอยู่สูงกังขาซอยคลื่น ลดราคา

แหล่ง ข่าว กสทช กล่าวว่า หลักเกณฑ์การประมูล 3จี ยังไม่ได้มีมติเป็นเอกฉันท์จากคณะอนุกรรมการ การประชุมที่ผ่านมาเป็นเพียงการแสดงความเห็นกว้างๆ แต่ประธานพยายามชี้นำให้ออกเกณฑ์ซอยย่อย แบ่งสลอตละ 5 เมก แต่จะมีหลักประกันอย่างไรไม่ให้ผู้ประกอบการสมคบกันประมูลคลื่น เพราะใบอนุญาตมีอยู่ 45 เมกะเฮิรตซ์ แบ่งได้ 3 เจรายจะซอยอย่างไรก็เป็น 3 รายอยู่ดี

กรุงเทพธุรกิจ
http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/it/20120412/4465
38/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B
8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0
%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%
E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B
0%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A53%E0%B8%88%E0%B
8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0
%B8%90%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%
E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B8%A
D%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%9920%E0%B9%80%E0%
B8%A1%E0%B8%81-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2.html


ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.