Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

23 มิถุนายน 2555 HTC ม้วนเสื่อแดนแซมบ้าถาวร!!! ไม่สามารถทำตลาดสู้กับ Samsung / Nokia / Apple เพราะในตลาดส่วนใหญ่ของประเทศนี้

HTC ม้วนเสื่อแดนแซมบ้าถาวร!!! ไม่สามารถทำตลาดสู้กับ Samsung / Nokia / Apple เพราะในตลาดส่วนใหญ่ของประเทศนี้


ประเด็นหลัก

ท่าทางอะไรๆ ก็ไม่เป็นใจกับ HTC จริงๆ ผลประกอบการก็ไม่สวย ปัญหาเรื่องคุณภาพของเครื่อง และสารพัดเรื่องรุ้มเร้าตอนนี้ เป็นเวลาลำบากของ HTC จริงๆ เพราะ ณ เวลานี้ HTC ได้ตัดสินใจม้วนเสื่อออกจากบราซิลเป็นการถาวร เพราะไม่สามารถทำตลาดสู้กับ Samsung / Nokia / Apple เพราะในตลาดส่วนใหญ่ของประเทศนี้ หากเป็น Smartphone ก็ไปทาง Apple ซะส่วนใหญ่ ในขณะที่ Samsung และ Nokia ยืนพื้น Feature Phone และ Smartphone ของสองค่ายนี้ ก็ถูกรสนิยมชาวบราซิลมากกว่าอีก______________________________________________


HTC ม้วนเสื่อแดนแซมบ้าถาวร!!!

ท่า ทางอะไรๆ ก็ไม่เป็นใจกับ HTC จริงๆ ผลประกอบการก็ไม่สวย ปัญหาเรื่องคุณภาพของเครื่อง และสารพัดเรื่องรุ้มเร้าตอนนี้ เป็นเวลาลำบากของ HTC จริงๆ เพราะ ณ เวลานี้ HTC ได้ตัดสินใจม้วนเสื่อออกจากบราซิลเป็นการถาวร เพราะไม่สามารถทำตลาดสู้กับ Samsung / Nokia / Apple เพราะในตลาดส่วนใหญ่ของประเทศนี้ หากเป็น Smartphone ก็ไปทาง Apple ซะส่วนใหญ่ ในขณะที่ Samsung และ Nokia ยืนพื้น Feature Phone และ Smartphone ของสองค่ายนี้ ก็ถูกรสนิยมชาวบราซิลมากกว่าอีก

HTC มีส่วนแบ่งทางการตลาดในบราซิลเพียงแค่ 0.11% ของตลาดรวมทั้งหมด ทำให้ตระกูล One ในบราซิลถูกยกเลิกการเปิดตัว ก่อนจะค่อยๆถอนทุกอย่างออกไปถาวร…สักวัน หวังว่า HTC จะกลับไปทำตลาดในบราซิลได้อีกครั้งเช่นกัน


ที่มา: Intomobile
http://www.mxphone.net/230612-htc-withdraw-in-brazil/

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.