Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

27 มิถุนายน 2555 สุภิญญา สู้ตาย!!! ไม่เห็นด้วยที่ GMMz ขอนำเข้ากล่อง 510,000 เครื่อง เหตุ...มีพฤติกรรมดำเนินกิจการแบบบอกรับสมาชิก

สุภิญญา สู้ตาย!!! ไม่เห็นด้วยที่ GMMz ขอนำเข้ากล่อง 510,000 เครื่อง เหตุ...มีพฤติกรรมดำเนินกิจการแบบบอกรับสมาชิก


ประเด็นหลัก

น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยถึงกรณีการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.ที่ผ่านมามีมติปล่อยให้นำเข้ากล่องรับสัญญาณที่ติดอยู่ที่ท่าเรือทั้ง หมดจำนวนเกือบ 1 ล้านเครื่องของทั้ง 7 บริษัทหมดแล้ว เนื่องจากบอร์ด กสท. มีมติอนุญาตให้นำเข้าอุปกรณ์กล่องรับสัญญาณ Set Top Box ที่มีวัตถุประสงค์นำมาจำหน่ายเพื่อการรับชมทีวีฟรี โดยไม่เสียค่าสมาชิกรายเดือน หรือเข้าเกณฑ์เพย์ทีวี ซึ่งจะต้องขออนุญาตนำเข้าตามมาตรา 70 ของ พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551

ทั้งนี้ โดยส่วนตัวเห็นด้วยกับ 6 บริษัทที่ขอนำเข้ากล่อง แต่ไม่เห็นด้วยที่บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท ขอนำเข้ามาใหม่อีกจำนวน 510,000 เครื่อง เนื่องจากมองว่าจีเอ็มเอ็ม แซทมีพฤติกรรมที่บ่งบอกว่าจะนำไปดำเนินกิจการแบบบอกรับสมาชิก มากกว่าจะนำไปขายเพื่อไปทำให้ทีวีชัดขึ้นเท่านั้น


ก่อนหน้านี้จี เอ็มเอ็ม แซทมีการนำเข้ากล่องรับสัญญาณจำนวนกว่า 800,000 เครื่อง โดยแบ่งเป็นการนำเข้าในชื่อบริษัท วันสกาย 200,000 เครื่อง และในชื่อบริษัท จีเอ็มเอ็ม แซทอีก 600,000 เครื่อง ทั้งนี้ กล่องทั้งหมดของจีเอ็มเอ็ม แซทนำเข้ามาเพื่อดำเนินกิจการแบบบอกรับสมาชิกทั้งหมด โดยเสียค่าธรรมเนียมเพียงครั้งละ 200 บาทเท่านั้น เนื่องจากยังไม่มีหลักเกณฑ์ข้อกำหนดสำหรับผู้นำเข้าแต่อย่างใด
_________________________________________________


แกรมมี่ชิงจังหวะ กสทช.ไร้น้ำยานำเข้ากล่องจีเอ็มเอ็ม แซท 5.1 แสนเครื่องแก รมมี่ฉวยโอกาสกฎเกณฑ์ล้าหลัง ยืมมือบอร์ด กสท อนุมัตินำเข้ากล่องรับสัญญาณจีเอ็มเอ็ม แซทอีก 5.1 แสนเครื่อง แถมเสียค่าธรรมเนียมแค่ 200 บาท ด้าน “สุภิญญา” ชี้ไม่เห็นด้วยมติบอร์ดเพราะพฤติกรรมกล่องจีเอ็มเอ็ม แซทเข้าข่ายเพย์ทีวี ต้องเสียเงินค่าดูคอนเทนต์พิเศษ

น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยถึงกรณีการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.ที่ผ่านมามีมติปล่อยให้นำเข้ากล่องรับสัญญาณที่ติดอยู่ที่ท่าเรือทั้ง หมดจำนวนเกือบ 1 ล้านเครื่องของทั้ง 7 บริษัทหมดแล้ว เนื่องจากบอร์ด กสท. มีมติอนุญาตให้นำเข้าอุปกรณ์กล่องรับสัญญาณ Set Top Box ที่มีวัตถุประสงค์นำมาจำหน่ายเพื่อการรับชมทีวีฟรี โดยไม่เสียค่าสมาชิกรายเดือน หรือเข้าเกณฑ์เพย์ทีวี ซึ่งจะต้องขออนุญาตนำเข้าตามมาตรา 70 ของ พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551

ทั้งนี้ โดยส่วนตัวเห็นด้วยกับ 6 บริษัทที่ขอนำเข้ากล่อง แต่ไม่เห็นด้วยที่บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท ขอนำเข้ามาใหม่อีกจำนวน 510,000 เครื่อง เนื่องจากมองว่าจีเอ็มเอ็ม แซทมีพฤติกรรมที่บ่งบอกว่าจะนำไปดำเนินกิจการแบบบอกรับสมาชิก มากกว่าจะนำไปขายเพื่อไปทำให้ทีวีชัดขึ้นเท่านั้น

“ในความเห็นส่วนตัวไม่ควรอนุญาตให้นำเข้ากล่องจีเอ็มเอ็ม แซท เนื่องจากมีหลักฐานชัดเจนว่ากล่องจีเอ็มเอ็ม แซท จำหน่ายเพื่อรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลยูโร 2012 ซึ่งเข้าข่ายกล่องที่มีคอนเทนต์พิเศษที่ต้องจ่ายเงินซื้อเพื่อการรับชม ดังนั้นน่าจะเข้าข่ายธุรกิจบอกรับสมาชิกที่ต้องขออนุญาตตามหลักเกณฑ์”

ก่อนหน้านี้จีเอ็มเอ็ม แซทมีการนำเข้ากล่องรับสัญญาณจำนวนกว่า 800,000 เครื่อง โดยแบ่งเป็นการนำเข้าในชื่อบริษัท วันสกาย 200,000 เครื่อง และในชื่อบริษัท จีเอ็มเอ็ม แซทอีก 600,000 เครื่อง ทั้งนี้ กล่องทั้งหมดของจีเอ็มเอ็ม แซทนำเข้ามาเพื่อดำเนินกิจการแบบบอกรับสมาชิกทั้งหมด โดยเสียค่าธรรมเนียมเพียงครั้งละ 200 บาทเท่านั้น เนื่องจากยังไม่มีหลักเกณฑ์ข้อกำหนดสำหรับผู้นำเข้าแต่อย่างใด

สำหรับขั้นตอนต่อไปบอร์ด กสท.จะเร่งดำเนินการออกร่างประกาศการจัดระเบียบการนำเข้าเครื่องวิทยุโทร คมนาคมประเภทอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมหรือกล่องรับสัญญาณ (Set Top Box) ให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 เดือนจากนี้

อนึ่ง ผู้นำเข้ากล่องรับสัญญาณทั้ง 7 รายที่ติดอยู่ที่ท่าเรือในตอนแรก ได้แก่ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จำนวน 510,000 เครื่อง บริษัท ไทยคม จำนวน 2,001 เครื่อง บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำนวน 5,660 เครื่อง บริษัท ไทยเอนเนอร์ยี่ อินสทรูเม้นส์ จำนวน 3 เครื่อง บริษัท อินโฟแซท อินเตอร์เรด 300,000 เครื่อง บริษัท โทมัส เอ็นเตอร์ไพรส์ 10,000 เครื่อง และบริษัท สตรองบราเดอร์ส 1916 จำกัด อีกจำนวน 131 เครื่อง

แต่เนื่องจากปัจจุบันสำนักงาน กสทช. ยังจัดทำร่างหลักเกณฑ์ขออนุญาตนำเข้ากล่องรับสัญญาณที่มีระบบเข้ารหัสสัญญาณ (CA) ซึ่งเข้าข่ายประกอบกิจการเพย์ทีวี ที่ต้องได้รับใบอนุญาตตามมติเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2555 ยังไม่แล้วเสร็จ ดังนั้นผู้ประกอบการที่นำเข้ากล่องรับสัญญาณที่ค้างสต๊อกอยู่ และที่กำลังจะนำเข้ามาใหม่ ให้ดำเนินการตาม พ.ร.บ.วิทยุโทรคมนาคม พ.ศ. 2489 ไปก่อนในช่วงนี้

ASTV ผู้จัดการ
http://www.manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9550000078813

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.