Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

1 พฤศจิกายน 2555 (เชียงใหม่ได้ใช้แล้ว +++ ) ICT จับมือเอไอเอสเปิด ฟรี Wi-Fi 3,000 จุดที่เชียงใหม่

ประเด็นหลัก

น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวถึงการเปิดโครงการ ICT free Wi-Fi for Public by AIS ว่า ต้องขอขอบคุณเอไอเอสที่เห็นความสำคัญ และได้ให้ความร่วมมือกับโครงการดังกล่าว ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการขยายโอกาสทางการสื่อสารให้แก่ประชาชน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารของประเทศให้เติบโต และพัฒนาอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศให้รุดหน้าไปอีกขั้นด้วย พร้อมกันนี้ ขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ นักเรียนนักศึกษา และประชาชนในภาคเหนือได้ใช้บริการ ICT free Wi-Fi เพื่อเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ อีกด้วย
     
      ด้านนายวิเชียร เมฆตระการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สำหรับในพื้นที่ภาคเหนือ เอไอเอสได้ติดตั้งจุดให้บริการ ICT free Wi-Fi ครบทั้ง 17 จังหวัด จำนวน 9,000 จุด โดยในส่วนของ จ.เชียงใหม่มีจุดให้บริการทั้งสิ้น 3,000 จุด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ ทั้งสถานที่ราชการ โรงเรียน โรงพยาบาล สถานีอนามัย เทศบาล ห้างสรรพสินค้า เช่น เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต กาดสวนแก้ว บิ๊กซี และสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ถ.นิมมานเหมินท์ ถนนคนเดินท่าแพ ถนนคนเดินวัวลาย ตลาดวโรรส กาดรินคำ เป็นต้น_____________________________________________


ใช้ได้แล้ว! ก.ไอซีทีจับมือเอไอเอสเปิดฟรี Wi-Fi 3,000 จุดที่เชียงใหม่ศูนย์ข่าวเชียงใหม่ - “อนุดิษฐ์” ขึ้นเหนือเปิด ICT free Wi-Fi for Public by AIS ที่เชียงใหม่ เผยดึง “เอไอเอส” ให้บริการฟรี Wi-Fi 50,000 จุดทั่วประเทศ 3,000 จุดที่เชียงใหม่ ครอบคลุมพื้นที่สำคัญทั่วเมือง มั่นใจเพิ่มโอกาสประชาชนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไร้สาย ด้านเอไอเอสแจง 1 คน 1 สิทธิ์ความเร็ว 10 Mbps ใช้ได้ 5 ชั่วโมงต่อเดือน อยากใช้เข้าไปสมัครที่ www.ais.co.th/ictfreewifi
     
      วันนี้ (1 พ.ย.) น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการแถลงข่าว ICT free Wi-Fi for Public by AIS ณ บริเวณชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวิเชียร เมฆตระการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส และนายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมในการแถลงข่าว
     
      การดำเนินโครงการ ICT free Wi-Fi for Public by AIS เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับเอไอเอสในการดำเนินการติดตั้ง และให้บริการ ICT free Wi-Fi เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามนโยบายสมาร์ทไทยแลนด์ (Smart Thailand) ของรัฐบาล ที่ต้องการส่งเสริมการเข้าถึงการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะที่มีการใช้งานตามความเหมาะสมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในพื้นที่สาธารณะ สถานที่ราชการ และสถานศึกษา
     
      เอไอเอสซึ่งเป็นภาคเอกชนที่มีความพร้อมในฐานะการเป็นผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมไร้สาย จะทำหน้าที่ในการดำเนินการ และติดตั้ง ICT free Wi-Fi จำนวน 50,000 จุดทั่วประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา สถานพยาบาล สวนสาธารณะ เทศบาล สนามบิน สถานีขนส่ง แหล่งท่องเที่ยว ห้างสรรพสินค้า ย่านชุมชน ร้านค้า ห้องสมุด โรงแรม และธนาคาร เป็นต้น พร้อมทั้งมีแผนที่จะขยายจุดให้บริการเป็น 60,000 จุดภายในสิ้นปีนี้
     
      น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวถึงการเปิดโครงการ ICT free Wi-Fi for Public by AIS ว่า ต้องขอขอบคุณเอไอเอสที่เห็นความสำคัญ และได้ให้ความร่วมมือกับโครงการดังกล่าว ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการขยายโอกาสทางการสื่อสารให้แก่ประชาชน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารของประเทศให้เติบโต และพัฒนาอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศให้รุดหน้าไปอีกขั้นด้วย พร้อมกันนี้ ขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ นักเรียนนักศึกษา และประชาชนในภาคเหนือได้ใช้บริการ ICT free Wi-Fi เพื่อเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ อีกด้วย
     
      ด้านนายวิเชียร เมฆตระการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สำหรับในพื้นที่ภาคเหนือ เอไอเอสได้ติดตั้งจุดให้บริการ ICT free Wi-Fi ครบทั้ง 17 จังหวัด จำนวน 9,000 จุด โดยในส่วนของ จ.เชียงใหม่มีจุดให้บริการทั้งสิ้น 3,000 จุด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ ทั้งสถานที่ราชการ โรงเรียน โรงพยาบาล สถานีอนามัย เทศบาล ห้างสรรพสินค้า เช่น เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต กาดสวนแก้ว บิ๊กซี และสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ถ.นิมมานเหมินท์ ถนนคนเดินท่าแพ ถนนคนเดินวัวลาย ตลาดวโรรส กาดรินคำ เป็นต้น
     
      ทั้งนี้ ผู้ใช้ ICT free Wi-Fi จะได้รับบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายที่ความเร็วของการดาวน์โหลดที่ 10 Mbps สามารถใช้บริการได้สูงสุด 5 ชั่วโมงต่อเดือนผ่านเครือข่าย Partner ของเอไอเอสคือ 3BB Wi-Fi โดยประชาชน 1 คนจะสามารถขอใช้บริการได้ 1 สิทธิ์ ซึ่งสามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ได้ที่ www.ais.co.th/ictfreewifi เพื่อรับ Username และ Password ผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ส.ค. 2556
     
      ขณะที่นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การเปิดโอกาสให้ชาวเชียงใหม่ได้เข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยี Wi-Fi โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนั้น ถือเป็นโครงการที่มีประโยชน์ และเป็นโอกาสอันดีที่ชาว จ.เชียงใหม่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ในพื้นที่ต่างๆ ที่มีครอบคลุมถึง 3,000 จุดในบริเวณที่สำคัญของจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มนักเรียนนักศึกษา และครูอาจารย์ที่จะสามารถค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต และคุณภาพการศึกษาของชาวเชียงใหม่ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

ASTV ผู้จัดการ
http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9550000133877&Keyword=%e4%cd%ab%d5%b7%d5

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.