Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

8 กุมภาพันธ์ 2556 ข่าวค่ำ!! TECHTVTHAILAND โทรคมนาคมและการสือสาร 3 ข่าวเด่น ประจำวันที่ 06/02/2556 By So Magawn ( โส มกร )

ข่าวค่ำ!! TECHTVTHAILAND โทรคมนาคมและการสือสาร 3 ข่าวเด่น ประจำวันที่ 06/02/2556 By So Magawn ( โส มกร )

1.... แนวโน้มสมาร์ทโฟนปีนี้!! จอ5 นิ้วเกลื่อนเมือง// BB กำลังมา // Firefox Phone 3พันบาทก็ซื้อได้ // สมาร์ทโฟนความจุ 128GB
2.... (บอร์ดสือสาร) เตรียมเอางบ USO มาแจกคูปอง และเรื่องเซ็ตท็อปบ็อก // การคุ้มครองผู้บริโภค ยังคงยึดมาตรา 37 พรบ.กสทช
3.... DTAC และบ.ย่อยปี 55 รวม!!! 2.68 หมื่นล้านบาท(EBITDA Margin)// กำไรที่ 1.13 หมื่นลบ. เทียบกับปี 54 กำไรที่ 1.18 หมื่นลบ. // ลูกค้ากว่า 25.3 ล้านราย

(งดรูป 1 วันนะครับ )

(บอร์ดสือสาร) เตรียมเอางบ USO มาแจกคูปอง และเรื่องเซ็ตท็อปบ็อก // การคุ้มครองผู้บริโภค ยังคงยึดมาตรา 37 พรบ.กสทช

ประเด็นหลัก

ประธาน กสท. กล่าวต่อว่า ที่ประชุมได้สอบถาม เรื่องการนำเงินจากการประมูลไปสนับสนุน เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ และต่างประเทศได้ดำเนินการอย่างไรบ้าง เหตุใดจึงต้องใช้วิธีการแจกคูปอง และเรื่องเซ็ตท็อปบ็อก โดยชี้แจงว่า วิธีการแจกคูปอง 22 ล้านครัวเรือน เป็นวิธีการที่โปร่งใส เป็นธรรม และเหมาะสมกว่าวิธีอื่นๆ ส่วนผลการประชุมครั้งนี้ บอร์ด USO จำนำเสนอต่อที่ประชุมบอร์ด กสทช. ในวันที่ 13 ก.พ.2556

ขณะเดียวกัน สำนักงาน กสทช. อยู่ระหว่างการเชิญผู้ผลิต และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับเซ็ตท็อปบ็อกซ์ ทั้งหมด มารับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย หรือ โฟกัสกรุ๊ป ในวันที่ 27 ก.พ. 2556

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวว่า การกำกับผู้บริโภคในยุคทีวีดิจิตอลนั้น กฎระเบียบต่างๆ อาจปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทันยุคทันสมัยบ้าง แต่บางข้อยังยึดแนวทางเดิม ทั้งนี้ ต้องรอให้การออกอากาศในระบบดิจิตอลดำเนินการ พร้อมกับออกกฎระเบียบต่างๆ ไปพร้อมๆ กัน ซึ่งการเปลี่ยนเป็นระบบทีวีดิจิตอลนั้น คาดว่าการแทรกแซงทางการเมืองน่าจะลดลง และสื่อก็จะมีเสรีภาพและอิสระมากขึ้น เพราะฉะนั้น สื่อจะต้องกำกับตัวเองให้มากขึ้น สืบเนื่องจากที่ผ่านมามีปัญหามากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของละคร หรือออกอากาศรายการทีวี ในเมื่อทีวีดิจิตอลจะมีช่องเพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้น ฝากถึงผู้ประกอบการด้วยว่าควรใส่ใจและให้การกำกับดูแลเนื้อหาที่จะออกอากาศด้วย

“ยุคทีวีดิจอตอล กฎระเบียบต่างๆ ในการคุ้มครองผู้บริโภค ยังคงยึดมาตรา 37 ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 เป็นหลัก แต่อาจจะเปลี่ยนแปลงข้อระเบียบต่างๆ ให้รัดกุมมากขึ้น เพื่อให้ทันยุคทีวีดิจิตอล ที่จะมีช่องรายการเพิ่มมากขึ้น และอาจจะทำให้การกำกับดูแลยากขึ้นด้วย เนื่องจากสื่อจะมีอิสระและเสรีภาพมากกว่าตอนที่เป็นทีวีอะนาล็อก” กรรมการ กสทช. กล่าว

http://www.thairath.co.th/content/tech/325441
http://www.thairath.co.th/content/tech/325445
http://www.thaipost.net/news/090213/69289

____________________________

DTAC และบ.ย่อยปี 55 รวม!!! 2.68 หมื่นล้านบาท(EBITDA Margin)// กำไรที่ 1.13 หมื่นลบ. เทียบกับปี 54 กำไรที่ 1.18 หมื่นลบ. // ลูกค้ากว่า 25.3 ล้านราย

ประเด็นหลัก

รายได้หลักของการเติบโตทางธุรกิจในปี 2555 มาจากบริการเสริม (Value Added Service – VAS) โดยเฉพาะด้านข้อมูล อินเทอร์เน็ต และการจำหน่ายอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตและความนิยมใช้งานอุปกรณ์สมาร์ทโฟน รวมถึงแอพพลิเคชั่นโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆ ในปัจจุบัน ทั้งนี้ ในปี 2555 รายได้ในส่วนธุรกิจบริการเสริมดังกล่าว เติบโตขึ้นร้อยละ 49.2 จากปีที่แล้ว ซึ่งเป็นการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.4 ของรายได้ด้านการบริการ (service revenues) ทั้งหมดของบริษัทฯ

สำหรับปี 2555 อัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA Margin) ของบริษัทฯ อยู่ที่ 2.68 หมื่นล้านบาท ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 1.8 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว (YoY) อันเป็นผลจากการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนแบ่งรายได้ตามสัญญาสัมปทาน จากร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 30 และอัตราผลกำไรของธุรกิจจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ต่ำลง

จอน เอ็ดดี้ อับดุลลาห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค กล่าวว่า “ในปี 2555 ที่ผ่านมาเราได้เสร็จสิ้นการยกระดับโครงข่ายทั่วประเทศ รวมทั้งการขยายโครงข่าย 3G บนคลื่นความถี่ 850 MHz และในเวลาเดียวกัน รายได้ของบริษัทฯ ยังสามารถเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยเฉพาะในด้านธุรกิจบริการเสริม และการเพิ่มขึ้นของจำนวนลูกค้าใหม่เป็นอย่างมาก ซึ่งทำให้ปัจจุบันเรามีลูกค้ากว่า 25.3 ล้านราย

สำหรับปี 2556 นี้ ดีแทคจะยังคงมุ่งมั่นในปรัชญา ‘ลูกค้าคือศูนย์กลาง’ หรือ customer centricity เพื่อนำความพอใจสูงสุด และประสบการณ์ที่ดีที่สุดมาสู่ลูกค้า นอกจากนี้ เพื่อให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในการใช้บริการด้านข้อมูล อินเทอร์เน็ต เรามีเป้าหมายที่จะนำเสนอคุณภาพสัญญาณ 3G ที่ดีที่สุด ให้กับลูกค้าของเรา ด้วยการเปิดให้บริการ 3G บนคลื่น 2.1 GHz ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2556

งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี
ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย : พันบาท)
งวด 1 ปี
ปี 2555 2554

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 11,278,078 11,812,850

กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 4.76 4.99

http://www.ryt9.com/s/iq08/1586075
http://www.ryt9.com/s/iq10/1586076
http://www.adslthailand.com/board/showthread.php?t=62043
____________________________

แนวโน้มสมาร์ทโฟนปีนี้!! จอ5 นิ้วเกลื่อนเมือง// BB กำลังมา // Firefox Phone 3พันบาทก็ซื้อได้ // สมาร์ทโฟนความจุ 128GB

ประเด็นหลัก

*** 1. แบล็กเบอร์รี่จะกลับมา

จากเดิมในตลาดนี้ มีพี่เบิ้มเพียงแค่ 2 ราย นั่นคือ แอนดรอยด์จากกูเกิล และไอโอเอสจากแอปเปิล แต่การมาของวินโดวส์โฟน 8 ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ทำให้ชาวไอทีได้รู้จักว่า ในโลกธุรกิจสมาร์ทโฟนกำลังจะมีผู้เล่นหน้าใหม่ถือกำเนิดขึ้น

*** 2. กำเนิด Firefox Phone ราคาประหยัด

Firefox OS มาบุกตลาดสมาร์ทโฟนราคาประหยัดในปี 2013 เริ่มจากประเทศละตินอเมริกา และประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศ ซึ่งถือเป็นการตอกฝาโลงฟีเจอร์โฟนทันทีถ้า Mozilla สามารถผลักดัน Firefox OS ให้เกิดขึ้นได้อย่างสวยงาม
สำหรับสเปก Firefox Phone จะใช้หน้าจอสัมผัสขนาด 3.5 นิ้วความละเอียด 960x540 พิกเซล ใช้หน่วยประมวลผล Qualcomm Snapdragon S1 ความเร็ว 1GHz แรม 512MB รองรับ 2G และ 3G มาพร้อมความจุ 4GB สามารถขยายความจุได้โดย microSD พร้อมกล้องหลังขนาด 3 ล้านพิกเซล

***3. ชิปFirefox Phone กับสมาร์ทโฟนระดับกลาง-ล่าง

น ควอดคอร์ ในรหัส MT6589 ถือเป็นเสียงบอกความพร้อมสำหรับสายการผลิตชิปควอดคอร์ สำหรับตลาดสมาร์ทโฟนระดับกลาง-ล่างในปี 2013 เพราะอย่างที่ทราบกันดีว่า มีเดียเทก คือหนึ่งในผู้ผลิตชิปที่มักถูกเลือกใช้บริการอยู่บ่อยครั้งจากแบรนด์ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนระดับกลาง-ล่าง ดังนั้นอย่าได้แปลกใจว่าปีหน้าชิปควอดคอร์จะกลายเป็นมาตรฐานหลักของการผลิตสมาร์ทโฟนไปโดยปริยา

*** 4. สมาร์ทโฟน 5 นิ้วเกลื่อนเมือง ไฮเอนด์โฟนต้อง 6 นิ้ว

แต่ในทางกลับกันซัมซุงผู้ผลิตทั้งสมาร์ทโฟนและเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านหลากหลายประเภทกลายเป็นผู้ครองตลาดสมาร์ทโฟน 5 นิ้ว หรือเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่าแฟบเล็ต (Phabet) ด้วยการนำ Galaxy Note บุกตลาดอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันมีถึงรุ่น 2 และประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม ทำให้บรรดาผู้ผลิตสมาร์ทโฟนหลายเจ้ารู้แจ้งเห็นจริง และมองเห็นว่าตลาดสมาร์ทโฟน 5 นิ้วยังมีขุมทรัพย์ให้ขุดอีกมาก ดังเช่น HTC Butterfly, Xperia Z และ OPPO Find 5 เหล่านี้ คือตัวอย่างของสมาร์ทโฟนหน้าจอใหญ่ที่จะบุกโลกปี 2013


*** 5. ถึงเวลาสมาร์ทโฟนความจุ 128GB

เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาสำนักข่าว IDG News Service รายงานว่า ปี 2013 ซัมซุงจะพร้อมเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่มาพร้อมความจุสูงสุด 128GB ด้วยเหตุผลจากผู้บริโภคมีความต้องการสมาร์ทโฟนความจุสูงสำหรับการเก็บภาพถ่ายความละเอียดสูง วิดีโอหรือเพลงที่นับวันเริ่มมีคุณภาพและขนาดไฟล์ที่ใหญ่ขึ้นกว่าเมื่อก่อน

ถึงแม้รายละเอียดของข่าวจะยังไม่ชัดเจนแต่เมื่อประกบกับข่าวที่ซัมซุงเคยเลือกใช้หน่วยความจำขนาดเล็กตัวใหม่ในชื่อ eMMC (embedded MultiMediaCard) กับความจุ 128GB พร้อมความเร็วในการอ่านข้อมูลถึง 140 เมกะไบต์ต่อวินาที ในขณะที่การเขียนไฟล์จะมีความเร็วประมาณ 50 MB เมกะไบต์ต่อวินาทีในแท็บเล็ตวินโดวส์ 8 ATIV Smart PC ก็เป็นเสียงบอกได้ว่าการพัฒนาสมาร์ทโฟนความจุ 128GB ของซัมซุงดูจะไม่ใช่เรื่องยากนัก ซึ่งเราอาจมีโอกาสได้เห็นสมาร์ทโฟน 128GB จากแบรนด์ซัมซุงในงาน Mobile World Congress ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้

***6. สมาร์ทโฟนรวมร่างสมาร์ทคาร์

ในขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์เองก็กำลังจะคลอดแอป ควบคุมรถยนต์จากสมาร์ทโฟนออกมา โดยการควบคุมจะสามารถทำได้ตั้งแต่ตรวจสอบเกจน้ำมัน เก็บสถิติรอบวิ่งรถหรือสามารถคำนวณเส้นทางเก็บสถิติการวิ่งรถด้วยความสามารถของ GPS ในสมาร์ทโฟนได้

http://manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9560000016502

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.