Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

18 มีนาคม 2556 (เกาะติดซุปเปอร์บอร์ด กสทช.) เดินหน้าได้อีกรอบ หลังหลังศาลปกครองมีคำสั่งทุเลาชั่วคราวระหว่างพิจารณาคดี


ประเด็นหลักตามที่นายวุฒิพร เดี่ยวพาณิช ผู้สมัครคัดเลือกเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ กสทช.หรือซุปเปอร์บอร์ด ด้านคุ้มครองผู้บริโภค ร้องไว้ ต่อมาคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติฯ ได้อุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองชั้นต้น และบัดนี้ ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น ให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติฯ โดยให้นายวุฒิพรเป็นผู้สมัครได้เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการติดตามฯ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ในวันที่ 26 มีนาคม บริเวณห้องโถงอาคารรัฐสภา 1

ทั้งนี้ นายวุฒิพรเป็นหนึ่งในผู้สมัครเป็นซุปเปอร์บอร์ด กสทช.ด้านคุ้มครองผู้บริโภค แต่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เนื่องจากขาดคุณสมบัติ นายวุฒิพรจึงร้องต่อศาลปกครองกลางและศาลปกครองกลางให้มีคำสั่งทุเลาชั่วคราวระหว่างพิจารณาคดี____________________________________
26 มี.ค.เดินหน้าเลือก"ซุปเปอร์บอร์ด กสทช."ด้านคุ้มครองผู้บริโภค

 
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ที่รัฐสภา ในการประชุมวุฒิสภา ที่มีนายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม โดยในวาระแจ้งเพื่อทราบ นายนิคมได้แจ้งถึงความคืบหน้ากรณีศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งทุเลายืนคำสั่งไม่รับสมัครของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) สามัญ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้ที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการติดตามประเมินผลปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่าคดีจะถึงที่สุด หรือจนกว่าศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ตามที่นายวุฒิพร เดี่ยวพาณิช ผู้สมัครคัดเลือกเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ กสทช.หรือซุปเปอร์บอร์ด ด้านคุ้มครองผู้บริโภค ร้องไว้ ต่อมาคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติฯ ได้อุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองชั้นต้น และบัดนี้ ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น ให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติฯ โดยให้นายวุฒิพรเป็นผู้สมัครได้เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการติดตามฯ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ในวันที่ 26 มีนาคม บริเวณห้องโถงอาคารรัฐสภา 1

ทั้งนี้ นายวุฒิพรเป็นหนึ่งในผู้สมัครเป็นซุปเปอร์บอร์ด กสทช.ด้านคุ้มครองผู้บริโภค แต่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เนื่องจากขาดคุณสมบัติ นายวุฒิพรจึงร้องต่อศาลปกครองกลางและศาลปกครองกลางให้มีคำสั่งทุเลาชั่วคราวระหว่างพิจารณาคดี


http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1363589575&grpid=03&catid=03

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.