Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

19 มีนาคม 2556 ครม.ให้งบ CAT เคเบิลใต้น้ำใยแก้ว APG 2,055.74 ลบ.( เชื่อม INTERNET เพิ่มเส้นทางหลักและสำรองครอบคลุมทั่วโลก )


ประเด็นหลัก


คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (กสท) ดำเนินโครงการโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำใยแก้ว (Asia Pacific Gateway : APG) ร่วมกับภาคีสมาชิก วงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 2,055.74 ล้านบาท โดยให้ใช้วิธีการอนุญาโตตุลาการเพื่อระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างภาคีสมาชิกและระหว่างภาคีสมาชิกกับผู้รับจ้างตามข้อตกลงก่อสร้างและบำรุงรักษา และสัญญาจ้างก่อสร้างระบบเคเบิลใต้น้ำใยแก้ว APG ตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ


นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติให้ บมจ. กสท โทรคมนาคม ดำเนินโครงการโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำใยแก้ว (Asia Pacific Gateway : APG) ร่วมกับภาคีสมาชิก วงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 2,055.74 ล้านบาท โดยให้ใช้วิธีการอนุญาโตตุลาการเพื่อระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างภาคีสมาชิกและระหว่างภาคีสมาชิกกับผู้รับจ้างตามข้อตกลงก่อสร้างและบำรุงรักษา และสัญญาจ้างก่อสร้างระบบเคเบิลใต้น้ำใยแก้ว APG ตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ


หรือ CAT กล่าวว่า ช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมเป็นช่วงที่ผู้ปกครองส่งบุตรหลานไปเรียนภาคฤดูร้อนที่ต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกจากจะมีค่าเล่าเรียน ค่าอาหารและที่พักแล้ว หลายคนยังคาดไม่ถึงกับค่าโทรศัพท์ไปกลับระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศที่สูงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเลือกใช้บริการอินเตอร์เนชั่นแนล โรมมิ่ง( International Roaming)  หรือบริการข้ามแดนอัตโนมัติของโทรศัพท์มือถือ ไม่ว่าจะใช้รับสายหรือโทรออก

“ทางเลือกในการติดต่อสื่อสารที่ประหยัดกว่าสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่จะเดินทางไปเรียนซัมเมอร์ในต่างประเทศ คือแคท ทูคอล พลัส ( CAT2call plus)  บริการโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่นำไปใช้ได้ทุกที่ ด้วยจุดเด่นคือมีเบอร์โทรศัพท์ให้โทรออกรับสายได้เหมือนโทรศัพท์ทั่วไป การใช้งานก็ไม่ยุ่งยาก จะใช้ผ่านสมาร์ทโฟน โทรศัพท์ไอพีโฟน อุปกรณ์ VoIP ต่างๆ หรือจะใช้โทรผ่านคอมพิวเตอร์ที่ลงโปรแกรม CAT softphone ด้วยฟังก์ชั่น Video Call SMS และ Chat ก็ใช้ได้ขอแค่มีอินเทอร์เน็ตเท่านั้น”

นายสมเกียรติ ได้ยกตัวอย่างการใช้งานที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย เช่น ผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานไปเรียนที่อเมริกาและใช้ CAT2call plus โทรกลับไทยก็จะเสียค่าโทรนาทีละ 2 บาท เพราะคิดค่าโทรปลายทางประเทศไทยนาทีละ 2 บาททั่วประเทศ ไม่ว่าจะใช้โทรจากประเทศไหน  สามาถโทรหากันได้ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง คือ มีไว้ที่เมืองไทย 1 เบอร์ ต่างประเทศอีก 1 เบอร์ ก็โทรหากันฟรีได้ตลอดทั้งวันอีกด้วย

______________________________________________


ครม.เห็นชอบระบายมันสำปะหลังแบบ “จีทูจี”-รับทราบแผนป้องกันอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ ปี 56
ที่ประชุม ครม.เห็นชอบร่างหนังสือแลกเปลี่ยนของเลขาธิการอาเซียนออกหนังสือรับรองการค้ำประกันเงินกู้จากชำระค่าเครื่องบินแอร์บัสของการบินไทย พร้อมอนุมัติให้ กสท.โทรคมนาคมจัดสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำใยแก้ว เห็นชอบยุทธศาสตร์การระบายมันสำปะหลัง รับทราบผลการสำรวจโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน และแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 56
     
       วันนี้ (19 มี.ค.) นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม​คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างหนังสือแลกเปลี่ยนของเลขาธิการอาเซียนต่อหนังสือของฝ่ายเยอรมนี และร่างความตกลงสำหรับการดำเนินโครงการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพในอาเซียน และอนุมัติให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในเอกสารทั้งสองฉบับดังกล่าวข้างต้น ​โดยมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งสำนักเลขาธิการอาเซียนผ่านคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตาว่า รัฐบาลไทยเห็นชอบร่างเอกสารดังกล่าวและเห็นชอบให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในร่างเอกสารดังกล่าว
     
       ​โดย​ร่างหนังสือแลกเปลี่ยนของอาเซียนที่ตอบรับการดำเนินโครงการกับหนังสือของรัฐบาลเยอรมนี มีสาระสำคัญดังนี้ 1) ร่างหนังสือแลกเปลี่ยนของอาเซียนเป็นหนังสือที่ตอบรับการดำเนินโครงการฯ ต่อหนังสือแลกเปลี่ยนของรัฐบาลเยอรมนีที่ลงนามโดยเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำอาเซียน เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2555 ​2) สาระสำคัญของร่างหนังสือแลกเปลี่ยนกล่าวถึงการที่อาเซียนให้ความเห็นชอบกับข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือแลกเปลี่ยนของฝ่ายเยอรมนี เช่น การให้สถาบัน Physikalisch Technische Bundestanstalt-PTB เป็นผู้ดำเนินโครงการฝ่ายเยอรมนี และคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน (ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality-ACCSQ) ทำหน้าที่ประสานการดำเนินโครงการฝ่ายอาเซียน 3) ร่างหนังสือแลกเปลี่ยนของเลขาธิการอาเซียนและหนังสือแลกเปลี่ยนของรัฐบาลเยอรมนีถือเป็นความตกลงระหว่างสองฝ่ายในการดำเนินโครงการฯ ภายใต้พันธกรณีความร่วมมือด้านเทคนิค และจะประกอบกันเป็นข้อตกลงระหว่างรัฐบาลเยอรมนีกับอาเซียน โดยจะมีผลให้เริ่มดำเนินโครงการฯ ได้ในวันที่ลงนามหนังสือแลกเปลี่ยนจากอาเซียน ร่างความตกลงสำหรับการดำเนินโครงการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพในอาเซียน
     
       โดยร่างความตกลงฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดรายละเอียดของข้อตกลงในการดำเนินโครงการประกอบด้วย วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ การสนับสนุนการดำเนินโครงการของฝ่ายเยอรมนีและฝ่ายอาเซียนและข้อบทอื่น ๆ เช่น การประเมินผลโครงการ การปรับปรุงแก้ไข การระงับข้อพิพาท ผลที่คาดว่าจะได้รับ รวมถึงพันธกรณีต่างๆ ซึ่งจะจัดทำขึ้นระหว่างอาเซียนกับ PTB และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศเยอรมนี โดยมีภาคผนวกแนบอีก 3 ฉบับ ได้แก่ (1) หนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างอาเซียนกับประเทศเยอรมนี (2) หนังสือจากสำนักเลขาธิการอาเซียนถึงประเทศเยอรมนี ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2551 (3) ข้อเสนอโครงการ และร่างความตกลงฯ จะมีผลบังคับใช้เมื่อเลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนลงนามในร่างหนังสือแลกเปลี่ยนและร่างความตกลงฯ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 7 ปี แบ่งเป็นระยะแรก 4 ปี โดยรัฐบาลเยอรมนีจะให้เงินสนับสนุนโครงการผ่านสถาบัน PTB รวมทั้งสิ้น 2.5 ล้านยูโร แบ่งเป็นระยะแรก 1.5 ล้านยูโร
     
       ขณะเดียวกัน คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเงื่อนไขพิเศษในการดำเนินการกู้เงินระยะยาวในรูป Asset Based Financing เพื่อชำระค่าเครื่องบินแอร์บัส A380-800 (ลำที่ 4) จำนวน 1 ลำ ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
       โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลังและ คค. ออกหนังสือรับรองให้แก่ European Export Credit Agencies (ECAs) ตามนัยที่กล่าวไว้ข้างต้น และให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทำความเห็นทางกฎหมายสำหรับการกู้เงินในครั้งนี้ และอนุมัติให้ใช้ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการระงับข้อพิพาทสำหรับสัญญาจัดหาเงินกู้ด้วย
     
       นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (กสท) ดำเนินโครงการโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำใยแก้ว (Asia Pacific Gateway : APG) ร่วมกับภาคีสมาชิก วงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 2,055.74 ล้านบาท โดยให้ใช้วิธีการอนุญาโตตุลาการเพื่อระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างภาคีสมาชิกและระหว่างภาคีสมาชิกกับผู้รับจ้างตามข้อตกลงก่อสร้างและบำรุงรักษา และสัญญาจ้างก่อสร้างระบบเคเบิลใต้น้ำใยแก้ว APG ตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ
     
       อีกด้านหนึ่ง คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556 ตามที่นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการฯ โดยเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์การระบายมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลังของรัฐบาลตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยในส่วนของการเจรจาซื้อขายผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) ของรัฐบาลไทยกับรัฐบาลประเทศต่างๆ ให้ประธานคณะกรรมการนโยบายมันสำปะหลังอนุมัติการดำเนินการระบาย และอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเป็นผู้ดำเนินการเจรจาซื้อขายให้เป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์การระบายมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ฯ และเป็นผู้ลงนามในสัญญาซื้อขายเมื่อเจรจาถึงที่สุดแล้ว
     
       ​โดยมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์หารือร่วมกับกระทรวงพลังงานในการจำหน่ายมันสำปะหลังในโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลังของรัฐบาลเพื่อนำไปผลิตเป็นเอทานอลเป็นลำดับแรกก่อนที่จะจำหน่ายในรูปแบบรัฐต่อรัฐ เพื่อประโยชน์ต่อการขยายการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง และรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรในระยะยาว
     
       ด้านโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการสำรวจโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย (มกราคม พ.ศ. 2556) ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ตามที่รัฐบาลได้ดำเนินโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 – 31 มกราคม 2556 โดยนำร่องในพื้นที่เป้าหมาย 9 ภาคของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้แก่ภาค 1 : อยุธยา ภาค 2 : ชลบุรี ภาค 3 นครราชสีมา ภาค 4 : ขอนแก่น ภาค 5 : เชียงใหม่ ภาค 6 : พิษณุโลก ภาค 7 : นครปฐม ภาค 8 : สุราษฎร์ธานี ภาค 9 : สงขลา ในการนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ และสำนักงาน ป.ป.ส. ได้ทำการสำรวจโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย (มกราคม พ.ศ. 2556) เพื่อติดตาม ประเมินผลสภาพปัญหา และสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด รวมทั้งผลการดำเนินงานโครงการชุมชนอุ่นใจฯ เพื่อเป็นข้อมูลให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ในการติดตาม ปรับปรุง และประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อใช้เป็นต้นแบบทั่วประเทศ โดยทำการสำรวจประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน/หมู่บ้านเป้าหมาย ซึ่งมีประชาชนที่ถูกเลือกเป็นตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 2,418 ราย และเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 1 – 21 มกราคม 2556
     
       ส่วนมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 56 ครม.มีมติรับทราบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 ตามที่นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเสนอ ดังนี้ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 ได้มีมติเห็นชอบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงรานต์ ปี 2556 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัด และอำเภอ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 และเห็นชอบให้ประสานกระทรวงคมนาคม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้เข้ามามีส่วนร่วมให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556
     
       โดยแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 โดยมีชื่อในการรณรงค์ ว่า “สงกรานต์เป็นสุข ทุกคนปลอดภัย ร่วมใจรักษาวัฒนธรรม” ซึ่งจะดำเนินการระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2556 รวม 7 วัน เป้าหมายการดำเนินงาน ให้สามารถลดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิตและจำนวนผู้บาดเจ็บให้เหลือน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555 โดยให้จังหวัดอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้กำหนดเป้าหมายในการดำเนินการของแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 6 มาตรการ ได้แก่ 1.มาตรการด้านบริหารจัดการ 2.มาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมาย 3.มาตรการด้านสังคม 4. มาตรการด้านวิศวกรรมจราจร 5. มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์ 6. มาตรการด้านบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย
     
       โดยมาตรการเน้นหนัก ได้แก่ 1. การควบคุมความเร็ว 2. การควบคุมการเมาสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ 3. การจัดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ที่มีความปลอดภัย 4. การเล่นน้ำสงกรานต์ท้ายรถกระบะให้มีความปลอดภัย 5. การควบคุมการใช้รถจักรยานยนต์ 6. การควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างไรก็ตามช่วงเวลาดำเนินการ กำหนดเป็น 3 ช่วงดังนี้ 1. ช่วงเตรียมความพร้อม ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2556 2. ช่วงการรณรงค์ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 10 เมษายน 2556 3. ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2556 ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้ประสานขอความร่วมมือให้กระทรวงคมนาคม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 แล้ว

http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9560000033785&Keyword=%a1%ca%b7
______________________________________________ครม.อนุมัติกสท.สร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำใยแก้ว APG วงเงินกว่า 2 พันลบ.

 

นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติให้ บมจ. กสท โทรคมนาคม ดำเนินโครงการโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำใยแก้ว (Asia Pacific Gateway : APG) ร่วมกับภาคีสมาชิก วงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 2,055.74 ล้านบาท โดยให้ใช้วิธีการอนุญาโตตุลาการเพื่อระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างภาคีสมาชิกและระหว่างภาคีสมาชิกกับผู้รับจ้างตามข้อตกลงก่อสร้างและบำรุงรักษา และสัญญาจ้างก่อสร้างระบบเคเบิลใต้น้ำใยแก้ว APG ตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ


 
อินโฟเควสท์
http://www.ryt9.com/s/iq03/1612887

_________________________________________________บริการโทรศัพท์ผ่านเน็ตของCAT


บริการโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต CAT2call plus ให้ผู้ปกครองที่ส่งลูกหลานไปซัมเมอร์ที่ต่างประเทศ โทรหากันได้บ่อยๆ ในราคาประหยัด โทรกลับไทยนาทีละ 2 บาท
นายสมเกียรติ กุลธรรมโยธิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT กล่าวว่า ช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมเป็นช่วงที่ผู้ปกครองส่งบุตรหลานไปเรียนภาคฤดูร้อนที่ต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกจากจะมีค่าเล่าเรียน ค่าอาหารและที่พักแล้ว หลายคนยังคาดไม่ถึงกับค่าโทรศัพท์ไปกลับระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศที่สูงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเลือกใช้บริการอินเตอร์เนชั่นแนล โรมมิ่ง( International Roaming)  หรือบริการข้ามแดนอัตโนมัติของโทรศัพท์มือถือ ไม่ว่าจะใช้รับสายหรือโทรออก

“ทางเลือกในการติดต่อสื่อสารที่ประหยัดกว่าสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่จะเดินทางไปเรียนซัมเมอร์ในต่างประเทศ คือแคท ทูคอล พลัส ( CAT2call plus)  บริการโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่นำไปใช้ได้ทุกที่ ด้วยจุดเด่นคือมีเบอร์โทรศัพท์ให้โทรออกรับสายได้เหมือนโทรศัพท์ทั่วไป การใช้งานก็ไม่ยุ่งยาก จะใช้ผ่านสมาร์ทโฟน โทรศัพท์ไอพีโฟน อุปกรณ์ VoIP ต่างๆ หรือจะใช้โทรผ่านคอมพิวเตอร์ที่ลงโปรแกรม CAT softphone ด้วยฟังก์ชั่น Video Call SMS และ Chat ก็ใช้ได้ขอแค่มีอินเทอร์เน็ตเท่านั้น”

นายสมเกียรติ ได้ยกตัวอย่างการใช้งานที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย เช่น ผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานไปเรียนที่อเมริกาและใช้ CAT2call plus โทรกลับไทยก็จะเสียค่าโทรนาทีละ 2 บาท เพราะคิดค่าโทรปลายทางประเทศไทยนาทีละ 2 บาททั่วประเทศ ไม่ว่าจะใช้โทรจากประเทศไหน  สามาถโทรหากันได้ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง คือ มีไว้ที่เมืองไทย 1 เบอร์ ต่างประเทศอีก 1 เบอร์ ก็โทรหากันฟรีได้ตลอดทั้งวันอีกด้วย

http://www.dailynews.co.th/technology/191521ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.