Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

07 มิถุนายน 2556 นโยบายน่ารัก++ DTAC ให้พนักงานจำนวน 5,000 คน ร่วมแสดงจิตอาสา สังคม ชุมชน หรือสิ่งแวดล้อม คนละ 25 ชั่วโมง ให้พนักงานลางานไปร่วมกันทำดีได้ เพิ่มขึ้นจากสิทธิ์ในการลาปกติอีกจำนวน 1.5 วันทำงานต่อปีประเด็นหลัก


โดยได้มอบทุนสนับสนุนองค์กรและหน่วยงานสาธารณกุศลด้านต่างๆ ไปแล้วรวมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท และจะยังคงเดินหน้าทำสิ่งดีๆ เหล่านี้ต่อไป นอกจากการสนับสนุนในรูปแบบของเงินทุนแล้ว เรายังตั้งเป้าหมายให้พนักงานทุกคนร่วมทำความดีให้ครบ 100,000 ชั่วโมง ภายในปี 2556

โดยการรณรงค์ให้พนักงานจำนวน 5,000 คน ร่วมแสดงจิตอาสา สละเวลาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน หรือสิ่งแวดล้อม คนละ 25 ชั่วโมง และเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเต็มที่ เราได้เพิ่มประเภทของการลาที่มีวัตถุประสงค์ในการไปทำกิจกรรมดังกล่าว โดยอนุญาตให้พนักงานลางานไปร่วมกันทำดีได้ เพิ่มขึ้นจากสิทธิ์ในการลาปกติอีกจำนวน 1.5 วันทำงานต่อปี______________________________________


DTACเดินหน้าทำสิ่งดีๆเปิดตัว
100,000 ชั่วโมง ร่วมกันทำดี


นายจอน เอ็ดดี้ อับดุลลาห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC เปิดเผยว่า บริษัทในฐานะที่เป็นสมาชิกของชุมชนและมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทย ดีแทคได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์มาอย่างต่อเนื่อง โดยนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 เป็นต้นมาโดยได้มอบทุนสนับสนุนองค์กรและหน่วยงานสาธารณกุศลด้านต่างๆ ไปแล้วรวมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท และจะยังคงเดินหน้าทำสิ่งดีๆ เหล่านี้ต่อไป นอกจากการสนับสนุนในรูปแบบของเงินทุนแล้ว เรายังตั้งเป้าหมายให้พนักงานทุกคนร่วมทำความดีให้ครบ 100,000 ชั่วโมง ภายในปี 2556

โดยการรณรงค์ให้พนักงานจำนวน 5,000 คน ร่วมแสดงจิตอาสา สละเวลาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน หรือสิ่งแวดล้อม คนละ 25 ชั่วโมง และเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเต็มที่ เราได้เพิ่มประเภทของการลาที่มีวัตถุประสงค์ในการไปทำกิจกรรมดังกล่าว โดยอนุญาตให้พนักงานลางานไปร่วมกันทำดีได้ เพิ่มขึ้นจากสิทธิ์ในการลาปกติอีกจำนวน 1.5 วันทำงานต่อปี

พนักงานสามารถสะสมชั่วโมงทำความดีโดยการเข้าร่วมกิจกรรมที่ดีแทคจัดขึ้นตลอดทั้งปี หรือนำเสนอกิจกรรมที่พนักงานสนใจและเห็นว่ามีประโยชน์เพื่อให้บริษัทร่วมพิจารณา ทั้งนี้ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2556 ดีแทคได้เชิญชวนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมจิดอาสาหลากหลายรูปแบบ อาทิ การปรับภูมิทัศน์ของชุมชนรังสิตคลอง 5 การจัดกิจกรรมวันเด็กให้แก่เด็กด้อยโอกาส กิจกรรมสันทนาการสำหรับคนชรา

การรับสมัครอาสาทำดีเพื่อรับแจ้งเหตุและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และการจัดแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศลเนื่องในวันฉัตรมงคล สำหรับกิจกรรมล่าสุดซึ่งเพิ่งจัดไปในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก คือ การร่วมมือกับร่วมด้วยช่วยกัน กรุงเทพมหานคร และมณฑลทหารบกที่ 11 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในคลองลาดพร้าว ฟื้นฟูคุณภาพน้ำ รวมทั้งจัดการน้ำเสียและของเสียจากชุมชน เพื่อลดภาวะมลพิษของน้ำ ซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่สุดปัญหาหนึ่งของกรุงเทพฯ

http://www.kaohoon.com/online/64353/DTAC%EF%BF%BD%EF%BF%BD%D4%B9%CB%B9%EF%BF%BD%D2%B7%
EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%E8%A7%B4%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%D4%B
4%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-100000-
%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-
%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%D1%B9%EF%BF%BD%D3%B4%EF%BF%BD.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.