Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

19 กรกฎาคม 2556 กสทช.เศรษฐพงค์ ชี้เนื้อหาหลักของร่างฯมาตรการคุ้มครองกรณีสิ้นอายุสป. เป็นการให้อำนาจ กสทช. กำหนดให้มีผู้ให้บริการ อาจให้TRUEMOVE กับ GSM1800 ทำหน้าที่ให้บริการต่อไปอีก 1 ปี


ประเด็นหลัก


พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ กล่าวยืนยันกับกลุ่มเครือข่ายทั้ง 7 กลุ่ม ว่า กสทช. จะยึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง และจะฟังความคิดเห็นของทุกกลุ่มโดยไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะเห็นว่า มีทั้งกลุ่มที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับแนวทางการแก้ไขปัญหาของ กสทช. โดยจะนำข้อแนะนำทั้งหมดมาพิจารณาประกอบการ ดำเนินงาน

ก่อนหน้านี้ มีความเห็นแย้งต่อการออก (ร่าง) ประกาศฯ “ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดอายุการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาณการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ....” โดยเนื้อหาหลักของร่างฯ ฉบับนี้ เป็นการให้อำนาจ กสทช. กำหนดให้มีผู้ให้บริการ อาจให้บริษัททรูมูฟ กับ ดีพีซี ทำหน้าที่ให้บริการต่อไปอีก 1 ปี______________________________________

เครือข่ายผู้บริโภคผวา‘ซิมดับ’

จี้กสทช.ออกประกาศคุ้มครอง

ให้‘ทรู’บริการมือถือต่ออีก1ปี

พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธาน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม(กทค.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 คณะอนุกรรมการเตรียมการเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 1800 MHz ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนผู้บริโภคกลุ่มต่างๆ เกี่ยวกับแนวทางและมาตรการรองรับกรณีสิ้นสุดอายุสัมปทานคลื่น 1800 MHz ของ บริษัททรูมูฟ จำกัด กับ บริษัทดีพีซี จำกัด หรือ กรณี “ซิมดับ” ในวันที่ 15 กันยายน 2556

ก่อนการประชุมดังกล่าว ตัวแทนเครือข่ายผู้บริโภคประกอบด้วย สมาพันธ์เครือข่ายผู้บริโภคมุสลิม สมาพันธ์เครือข่ายพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคแห่งประเทศไทย สมาคมบรอดแบนด์เพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสประเทศไทย สมาคมดาวเทียมสื่อสารเพื่อพัฒนาประเทศไทย (ส.ค.พ.ท.) สมาคมโทรคมนาคมเพื่อวิชาชีพและสังคม สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคภาคใต้ และเครือข่ายพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดระยอง จำนวนมาก ได้รวมตัวกันยื่นคำแถลงการณ์แสดงจุดยืนในเรื่องการดำเนินการของ กสทช. กรณีแก้ปัญหาซิมดับ ดังนี้

1.สนับสนุนการดำเนินงานของ กสทช. ในการเตรียมการจัดประมูลคลื่น 1800 MHz และการออกประกาศกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการ เพื่อมิให้เกิดกรณีซิมดับ เมื่อสัมปทาน 1800 MHz สิ้นสุด เนื่องจากเห็นว่าเป็นการดำเนินการที่ปกป้องประโยชน์สาธารณะ 2.แสดง ความไม่เห็นด้วยกับคำแถลงการณ์ของคณะกรรมการองค์กรอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน รวมทั้งกลุ่มอื่นที่อ้างความชอบธรรม ในการเคลื่อนไหวเร่งรัดให้ กสทช. จัดประมูลคลื่น 1800 MHz อย่างเร่งด่วน ก่อนวันสิ้นสุดสัมปทานโดยไม่คำนึงถึงความพร้อมของสภาพอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้ใช้บริการที่ยังคงค้างอยู่ในระบบ เนื่องจากจะทำให้ไม่สามารถจัดสรรคลื่น 1800 MHz ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด 3.แสดงความไม่เห็นด้วยที่จะปล่อยให้ซิมดับ โดยไม่มีมาตรการทางกฎหมายที่ชัดเจนเยียวยาผู้ใช้บริการคลื่น 1800 MHz ภายใต้สัมปทานที่จะสิ้นสุด และข้ออื่นๆ

พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ กล่าวยืนยันกับกลุ่มเครือข่ายทั้ง 7 กลุ่ม ว่า กสทช. จะยึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง และจะฟังความคิดเห็นของทุกกลุ่มโดยไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะเห็นว่า มีทั้งกลุ่มที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับแนวทางการแก้ไขปัญหาของ กสทช. โดยจะนำข้อแนะนำทั้งหมดมาพิจารณาประกอบการ ดำเนินงาน

ก่อนหน้านี้ มีความเห็นแย้งต่อการออก (ร่าง) ประกาศฯ “ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดอายุการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาณการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ....” โดยเนื้อหาหลักของร่างฯ ฉบับนี้ เป็นการให้อำนาจ กสทช. กำหนดให้มีผู้ให้บริการ อาจให้บริษัททรูมูฟ กับ ดีพีซี ทำหน้าที่ให้บริการต่อไปอีก 1 ปี


http://www.naewna.com/business/60488

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.