Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

28 พฤษภาคม 2557 (เกาะติดประมูล4G) DTAC ระบุ การจัดสรรคลื่นความถี่ 1800 MHz ในครั้งนี้อาจจะมีผู้ชนะการประมูลนำคลื่นไปให้บริการ 2G ที่สามารถใช้งานคลื่นความถี่ช่องละ 200 KHz ซึ่งจะทำให้ใช้งานในแต่ละชุดได้มากสูงสุด 2 x 12.4 MHz และเหลือคลื่นความถี่ 2 x 0.1 MHz


ประเด็นหลัก


     นายนฤพนธ์ รัตนสมาหาร ผู้อำนวยการอาวุโส สายรัฐกิจสัมพันธ์ ดีแทค กล่าวว่าดีแทคมีความสนใจเข้าร่วมประมูล 4G ในคลื่นความถี่ 1800 MHz ครั้งนี้อยู่แล้ว แต่การประมูลครั้งนี้มีข้อแตกต่างจากการประมูล 3G บนความถี่ 2.1GHz ที่เป็นการเปลี่ยนจากระบบสัมปทานไปสู่ระบบใบอนุญาต ในขณะที่การประมูลความถี่ 1800 MHz เป็นการต่อยอดธุรกิจดังนั้นควรจะต้องมองภาพการลงทุนในระยะยาว
       และในฐานะการเป็นผู้ลงทุนต้องการความชัดเจนเพื่อประโยชน์ในการวางแผนลงทุนระยะยาว
   
       ขณะที่ดีแทคมีข้อเสนอต่อร่างประกาศดังกล่าวในหลายประเด็นอาทิ กสทช.ควรนำคลื่นความถี่ภายใต้สัญญาสัมปทานทั้งหมดทั้ง 850 MHz 900MHz และ1800 MHz มาประมูลพร้อมกันหรือที่เรียกว่าMulti band auction โดยกำหนดให้วันเริ่มใช้งานแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมแล้วแต่ย่านความถี่
   
       ส่วนประเด็นเรื่องขนาดของความถี่ที่กสทช.จะจัดสรรคลื่นความถี่ 1800 MHz ขนาด 12.5 x 2MHz จำนวน 2 ช่วงคลื่น ซึ่งดีแทคเห็นว่าเทคโนโลยีมีแนวโน้มใช้คลื่นความถี่เป็นจำนวน 5 MHz
   
       ดังนั้นแม้ว่าการจัดสรรคลื่นความถี่ 1800 MHz ในครั้งนี้อาจจะมีผู้ชนะการประมูลนำคลื่นไปให้บริการ 2G ที่สามารถใช้งานคลื่นความถี่ช่องละ 200 KHz ซึ่งจะทำให้ใช้งานในแต่ละชุดได้มากสูงสุด 2 x 12.4 MHz และเหลือคลื่นความถี่ 2 x 0.1 MHz ซึ่งในอนาคตการใช้งาน 2G ต่อไปอีก 2-3 ปีจะเปลี่ยนไปเป็นเทคโนโลยี 4G ในที่สุด อีกทั้งการจัดสรรคลื่นความถี่มีอายุใบอนุญาต 19 ปีซึ่งจะทำให้คลื่นความถี่จำนวน 2 x 2 x 2.5 MHz ไม่ได้ถูกใช้งานถึง 17 ปี______________________________________


กสทช. เปิดเวทีถกร่างประกาศ 1800 MHz (4G)


       กสทช.เปิดเวทีประชาพิจารณ์ร่างประมูล 1800 MHz (4G) ยันเดินหน้าประมูลไม่สะดุดด้าน 3 ค่ายมือถือตบเท้าเข้าร่วมพร้อมทิ้งข้อเสนอแนะให้กสทช.พิจารณา 'เอไอเอส'หนุนประมูล 'ทรู' แนะควรกำหนดถือครองคลื่นความถี่หวั่นรายใหญ่กวาดเรียบ 'ดีแทค' ติงราคาตั้งต้นการประมูลสูงเกินจริง
     
       เมื่อวันที่ 28 พ.ค. สำนักงานกสทช.เปิดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ(ประชาพิจารณ์) ต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 1710 – 1722.5MHz/1805 – 1817.5 MHz และ 1748 – 1760.5 MHz/1843 – 1855.5 MHz และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunication -IMT) ย่านความถี่วิทยุ 1710 – 1785/1805 – 1880 MHz
     
       นายประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และ กรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) กล่าวว่าจากสถานการณ์บ้านเมืองภายในประเทศปัจจุบันที่มีการรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แต่ กทค.ยังยืนยันที่จะมีการประมูลโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 4G บนคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ต่อไป
     
       โดยหลังจากรับฟังความคิดเห็นเสร็จแล้ว สำนักงาน กสทช.จะนำข้อเสนอและความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ไปวิเคราะห์ เพื่อเปรียบเทียบกับร่างประกาศฯ ซึ่งหากมีประเด็นที่แตกต่างจากร่างประกาศฯ ดังกล่าว จะมีการพิจารณาและนำไปวิเคราะห์อีกครั้ง
     
       ทั้งนี้ภายหลังจากได้ข้อสรุปความคิดเห็นต่างๆ บนเวทีประชาพิจารณ์ในครั้งนี้แล้วจะนำมาวิเคราะห์ และในช่วงเดือนมิ.ย.2557 จะมีการประชุมคณะอนุกรรมการ 1800 MHz เพื่อพิจารณาผลประชาพิจารณ์ และจะนำเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ดกทค.กลางเดือนมิ.ย. 2557 และที่ประชุมบอร์ดใหญ่ กสทช. หากในเดือนมิถุนายนสามารถผ่านความเห็นชอบร่างประกาศฯ ดังกล่าวได้
       ก็จะนำไปสู่การประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป จากนั้นในเดือนก.ค. 2557 กสทช.จะประกาศเชิญชวนสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประมูล และราวปลายเดือนส.ค. 2557 จะสามารถเปิดประมูล 4G ได้
     
       ด้านนายสุทธิพล ทวีชัยการ กสทช.และกทค. กล่าวว่า บอร์ดกทค.ยังคงยืนยันเดินหน้าประมูล4G เช่นเดิม ซึ่งถือเป็นเรื่องโชคดีของ กสทช.ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้กฏหมายรัฐธรรมนูญ ที่ถูกยกเลิกไปแล้ว จึงไม่มีผลต่อการประมูลแต่อย่างใด อีกทั้งสถานการณ์ในปัจจุบัน ยังเป็นตัวผลักดันให้เดินหน้าประมูล ทั้งคลื่นความถี่ 1800 MHzและ 900 MHz โดยเร็ว เนื่องจาก
       กสทช.มีการออกใบอนุญาตให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 4G ได้ จะทำให้เกิดการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย ซึ่งขณะนี้ยังคงมั่นใจว่าไม่มีปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อการประมูลในครั้งนี้
     
       'ส่วนในประเด็นการพิจารณาการประมูล 3G ของป.ป.ช.ที่มีการเสนอข่าวว่ามีการฮั้วหรือไม่นั้นต้องรออีกหลายตลบ เพราะตอนนี้อยู่ในขั้นตอน คณะอนุกรรมการฯ เท่านั้น ยังไม่เข้าบอร์ด ป.ป.ช.ชุดใหญ่ ส่วนจะกระทบต่อการประมูล 4G หรือไม่ ขณะนี้ กทค.ยืนยัน ว่าไม่มีอะไรหยุดยั้งการประมูลได้ ต้องเดินหน้าประมูล 4G ตามกำหนดเดิมในเดือนส.ค.นี้'
     
       *** เอไอเอสหนุนประมูล 4G
     
       นายวิเชียร เมฆตระการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอส กล่าวว่า เอไอเอสสนับสนุน และเห็นด้วยกับร่างประกาศฯดังกล่าว และอยากให้เกิดการประมูล 4G ขึ้น เนื่องจากจะมีการนำคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้งานกลับมาใช้ใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์ เพื่อจะทำให้เกิดการลงทุนในภาคธุรกิจ
     
       อย่างไรก็ตามหากร่างประกาศดังกล่าวมีข้อเสนอจำนวนมากก็ควรขยายเวลาในการรับฟัง ความคิดเห็นต่างๆออกไปอีกโดยเอไอเอสก็จะต้องรอผลสรุปจากเงื่อนไขต่างๆที่กสทช. กำหนดให้เรียบร้อยก่อนที่จะนำเสนอที่ประชุมบอร์ดเพื่อขออนุมัติกรอบวง เงินในการเข้าประมูล 4G
     
       ***ทรู แนะควรกำหนดการถือครองความถี่
     
       ขณะเดียวกัน นายจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า ทรูนำเสนอเรื่องของการกำหนดเพดานการถือครองคลื่นความถี่เป็นคลื่นๆไป ไม่ใช่ เป็นการกำหนดรวมทุกคลื่นในการถือครอง เนื่องจากเป็นการป้องกันผู้ประกอบการรายใหญ่ถือครองความถี่เป็นจำนวนมาก ซึ่งการประมูลความถี่ 1800 MHz กับ900 MHz
       ที่จะเกิดขึ้นก็จะมีบริษัทที่มีเงินทุนเป็นจำนวนมากเข้ามาประมูลคลื่นความ ถี่ไปหมด
     
       *** ดีแทคติงราคาตั้งต้นสูงเกิน
     
       นายนฤพนธ์ รัตนสมาหาร ผู้อำนวยการอาวุโส สายรัฐกิจสัมพันธ์ ดีแทค กล่าวว่าดีแทคมีความสนใจเข้าร่วมประมูล 4G ในคลื่นความถี่ 1800 MHz ครั้งนี้อยู่แล้ว แต่การประมูลครั้งนี้มีข้อแตกต่างจากการประมูล 3G บนความถี่ 2.1GHz ที่เป็นการเปลี่ยนจากระบบสัมปทานไปสู่ระบบใบอนุญาต ในขณะที่การประมูลความถี่ 1800 MHz เป็นการต่อยอดธุรกิจดังนั้นควรจะต้องมองภาพการลงทุนในระยะยาว
       และในฐานะการเป็นผู้ลงทุนต้องการความชัดเจนเพื่อประโยชน์ในการวางแผนลงทุนระยะยาว
     
       ขณะที่ดีแทคมีข้อเสนอต่อร่างประกาศดังกล่าวในหลายประเด็นอาทิ กสทช.ควรนำคลื่นความถี่ภายใต้สัญญาสัมปทานทั้งหมดทั้ง 850 MHz 900MHz และ1800 MHz มาประมูลพร้อมกันหรือที่เรียกว่าMulti band auction โดยกำหนดให้วันเริ่มใช้งานแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมแล้วแต่ย่านความถี่
     
       ส่วนประเด็นเรื่องขนาดของความถี่ที่กสทช.จะจัดสรรคลื่นความถี่ 1800 MHz ขนาด 12.5 x 2MHz จำนวน 2 ช่วงคลื่น ซึ่งดีแทคเห็นว่าเทคโนโลยีมีแนวโน้มใช้คลื่นความถี่เป็นจำนวน 5 MHz
     
       ดังนั้นแม้ว่าการจัดสรรคลื่นความถี่ 1800 MHz ในครั้งนี้อาจจะมีผู้ชนะการประมูลนำคลื่นไปให้บริการ 2G ที่สามารถใช้งานคลื่นความถี่ช่องละ 200 KHz ซึ่งจะทำให้ใช้งานในแต่ละชุดได้มากสูงสุด 2 x 12.4 MHz และเหลือคลื่นความถี่ 2 x 0.1 MHz ซึ่งในอนาคตการใช้งาน 2G ต่อไปอีก 2-3 ปีจะเปลี่ยนไปเป็นเทคโนโลยี 4G ในที่สุด อีกทั้งการจัดสรรคลื่นความถี่มีอายุใบอนุญาต 19 ปีซึ่งจะทำให้คลื่นความถี่จำนวน 2 x 2 x 2.5 MHz ไม่ได้ถูกใช้งานถึง 17 ปี
     
       นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องราคาขั้นต่ำของการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่(reserve price) ซึ่งมีราคาสูงเกินจริง เมื่อเปรียบเทียบในต่างประเทศ และในยุโรป ดีแทคเห็นว่าควรมีมูลค่า 4,170 ล้านบาทเมื่อปรับมูลค่าคลื่นความถี่ของประเทศในยุโรปด้วยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(GDP)ของประเทศไทย ขณะที่เมื่อเปรียบเทียบมูลค่าคลื่นความถี่จากรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมาย(ARPU) ของประเทศไทยจะมีมูลค่า 7,880 ล้านบาทต่อขนาดคลื่น 12.5 x 2 MHz รวมไปถึงประเด็นที่กสทช.ควรที่จะออกแผนคลื่นความถี่ 1800 MHz ที่เหลือของดีแทคจำนวน 25 MHz ให้ชัดเจนว่าจะนำมาเปิดประมูลเมื่อใด
     
       ทั้งนี้ภายในงานรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศประมูล 1800 MHz ในครั้งนี้กสทช.ต้องการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้เสีย โดยมีผู้เข้าร่วมประชาพิจารณ์ราว 400 คน และมีผู้ประกอบการเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้ารับฟังเป็นจำนวนมาก

http://www.manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID=9570000059721

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.