Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

28 พฤษภาคม 2557 อานุสรา.ไปรษณีย์ไทย ระบุ ไม่ได้นิ่งนอนใจและพยายามแก้ปัญหา ยอมรับว่าการแก้ปัญหา(การส่งของ) ถือเป็นปัญหาด้านบุคคล ซึ่งพนักงานนำจ่ายมีจำนวนมาก


ประเด็นหลัก

นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ไปรษณีย์ไทย เล่าถึงแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพบริการว่า ได้มีการจัดประชุมทุกภาคส่วนเพื่อให้ทราบถึงปัญหาที่ตรงกัน และแต่งตั้งคณะทำงานด้านคุณภาพบริการ

“เรามีการประเมินการทำงานของทุกฝ่าย และวิเคราะห์ความเหมาะสมของอัตรากำลัง หากไม่เพียงพอให้ขอคนเพิ่ม และจ้างเหมาทันทีเพื่อความเหมาะสมในทุกพื้นที่ และตรวจสอบความเหมาะสมของเครื่อง Track&Trace หากไม่พอให้ขอเพิ่มทันที”

นางสาวอานุสรา เล่าว่า ไม่ได้นิ่งนอนใจและพยายามแก้ปัญหา ยอมรับว่าการแก้ปัญหาดังกล่าว ถือเป็นปัญหาด้านบุคคล ซึ่งพนักงานนำจ่ายมีจำนวนมากทั้งที่เป็นพนักงานของไปรษณีย์ไทยเองและไปรษณีย์อนุญาต______________________________________


?ไปรษณีย์ไทย ย้ำส่งของถือเป็นหัวใจหลัก?

?ไปรษณีย์ไทย ย้ำส่งของถือเป็นหัวใจหลัก??ไปรษณีย์ไทย ย้ำส่งของถือเป็นหัวใจหลัก??ไปรษณีย์ไทย ย้ำส่งของถือเป็นหัวใจหลัก??ไปรษณีย์ไทย ย้ำส่งของถือเป็นหัวใจหลัก?
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันที่มีรายได้และทำให้มีกำไรได้นั้น นอกจากจะเพราะการบริหารงานของผู้บริหารแล้ว ส่วนหนึ่งมาจากการเติบโตของอีคอมเมิร์ซ


บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันที่มีรายได้และทำให้มีกำไรได้นั้น นอกจากจะเพราะการบริหารงานของผู้บริหารแล้ว ส่วนหนึ่งมาจากการเติบโตของอีคอมเมิร์ซ

จากที่เคยมีกำไร 200 ล้านบาทในปี 47 แต่ปี 56 ทำกำไรได้ถึง 1,250 ล้านบาท และตั้งเป้ากำไรปีนี้ที่ 1,700 ล้านบาท

เมื่อมีการค้าขายบนโลกออนไลน์ การสั่งและส่งของจึงได้เกิดขึ้น จะเห็นได้ว่ายอดการส่งพัสดุโดยเฉพาะอีเอ็มเอส (EMS) ปี 56 โตขึ้น 10% จากจำนวนการส่ง 82 ล้านชิ้นในปี 55 จนถึงปี 56 อยู่ที่ 91 ล้านชิ้น

และเมื่อปริมาณการส่งมากขึ้น ปัญหาก็เกิดขึ้นตามมาด้วยเช่นกัน นั่นคือ การส่งสิ่งของล่าช้า เกิดการชำรุด หรือ หนักสุดคือ ไม่ได้รับเลย

นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ไปรษณีย์ไทย เล่าถึงแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพบริการว่า ได้มีการจัดประชุมทุกภาคส่วนเพื่อให้ทราบถึงปัญหาที่ตรงกัน และแต่งตั้งคณะทำงานด้านคุณภาพบริการ

“เรามีการประเมินการทำงานของทุกฝ่าย และวิเคราะห์ความเหมาะสมของอัตรากำลัง หากไม่เพียงพอให้ขอคนเพิ่ม และจ้างเหมาทันทีเพื่อความเหมาะสมในทุกพื้นที่ และตรวจสอบความเหมาะสมของเครื่อง Track&Trace หากไม่พอให้ขอเพิ่มทันที”

นางสาวอานุสรา เล่าว่า ไม่ได้นิ่งนอนใจและพยายามแก้ปัญหา ยอมรับว่าการแก้ปัญหาดังกล่าว ถือเป็นปัญหาด้านบุคคล ซึ่งพนักงานนำจ่ายมีจำนวนมากทั้งที่เป็นพนักงานของไปรษณีย์ไทยเองและไปรษณีย์อนุญาต

อย่างไรก็ตาม ไปรษณีย์ไทยได้มีการสอนงานและจัดอบรมให้กับพนักงานนำจ่ายไปรษณีย์อย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบว่ามีเรื่องร้องเรียนในการนำจ่ายที่ไม่ได้มาตรฐานจะตรวจสอบทันที เพราะการนำจ่ายจดหมาย พัสดุ ถือเป็นหัวใจและภาพลักษณ์ของไปรษณีย์ไทย

ทั้งนี้ การที่พื้นที่ประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่กว้าง การพักอาศัยของคนแต่ละตำบล แต่ละอำเภออยู่ห่างไกลที่ทำการไปรษณีย์ เพราะปัจจุบัน ไปรษณีย์ไทยมีที่ทำการรองรับประมาณ 1,300 แห่งทั่วประเทศ

โดยหากจะลงทุนเพิ่มสาขาจะต้องใช้งบประมาณที่สูงพอสมควร ดังนั้น ไปรษณีย์ไทยจึงต้องมีการคัดเลือกไปรษณีย์อนุญาตเพื่ออำนวยความสะดวกในพื้นที่นั้น ๆ ที่ปัจจุบันมีประมาณ 5,000 คน

“ส่วนมากปัญหาของคนต่างจังหวัดในการรับส่งสินค้าจากไปรษณีย์อนุญาตไม่ค่อยเกิด เพราะระดับตำบล ระดับหมู่บ้านจะรู้จักและมีความสนิทสนมและเข้าใจกันดี”

สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งการส่งสิ่งของล่าช้า เกิดการชำรุดเสียหายต่าง ๆ นั้น จะเกิดจากพนักงานนำส่งของไปรษณีย์เอง โดยเฉพาะกลุ่มลูกจ้างชั่วคราว

ทั้งนี้ เนื่องจากพนักงานกลุ่มดังกล่าว ทำสัญญาการรับจ้างชั่วคราว มีการรับงานและลาออกอย่างบ่อยครั้ง ซึ่งไปรษณีย์ไทยจะใช้วิธีการประเมินผลผลงาน เพื่อนำไปสู่การปรับขึ้นของค่าตอบแทน เพื่อให้พนักงานมีความกระตือรือร้นและทำงานอย่างมีคุณภาพ

ปัจจุบันยอดการร้องเรียนถึงความบกพร่องของการนำจ่ายน้อยมาก แต่กลับมักพบบนโซเชียลมีเดีย ดังนั้น ไปรษณีย์ไทยจึงอยากให้ผู้เสียหายร้องเรียนมายัง www.thailandpost.co.th โดยตรง

สิ่งที่ต้องทำคือเน้นบุคลากรที่มีคุณภาพ ยอมรับว่าการส่งของไม่ได้ 100% หัวใจหลักคือบุคลากรต้องให้ความสำคัญกับของที่จะส่ง.

กัญณัฏฐ์ บุตรดี

Kanyanat25@gmail.com


http://www.dailynews.co.th/Content/IT/240534/%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2+%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.