Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

26 มิถุนายน 2557 สำนักงานกสทช.จะต้องส่งเรื่องไปให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตรวจสอบว่าเรื่องดังกล่าวเป็นการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่ กรณีคูปอง


ประเด็นหลัก


นอกจากนี้สำนักงานกสทช.จะต้องส่งเรื่องไปให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตรวจสอบว่าเรื่องดังกล่าวเป็นการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่ นอกจากนั้น หากมีประเด็นเพิ่มเติมจาก กสทช. และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.). ก็จะเพิ่มเติมประเด็นดังกล่าวในการรับฟังความคิดเห็นด้วยว่าเรื่องดังกล่าวเป็นการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่


______________________________________

ตั้งราคา‘คูปองทีวีดิจิตอล’690บ.

กสทช.นัดประชาพิจารณ์กค.

หาข้อสรุปก่อนแจกเดือนกย.

ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.2557 คณะกรรมการ(บอร์ด) กสทช.ได้มีมติเห็นชอบให้นำเรื่องการแจกคูปอง ทีวีดิจิตอล เพื่อสนับสนุนประชาชนในการ
เปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ประชาพิจารณ์)

ก่อนหน้านี้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ได้อนุญาตให้เดินหน้าโครงการต่อไปโดยมีหนังสือมีอนุมัติมาตั้งแต่วันที่ 22 มิ.ย.2557 ที่ผ่านมา

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า ในการประชาพิจารณ์ได้รับการยกเว้น โดยไม่ต้องดำเนินการในระยะเวลา 30 วัน ตามมาตรา 28 แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 เนื่องจากมีความจำเป็นเร่งด่วน ทั้งนี้ ประเด็นที่จะนำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ คือ 1.จำนวนครัวเรือนที่จะแจก 2.ราคาคูปอง ว่า จะเป็นเริ่มต้นตามประกาศราคาขั้นต่ำ 690 บาท หรือสูงกว่านั้นได้ 3.วงเงินที่จะใช้ในการสนับสนุนฯ ทั้งหมด 4.คูปองจะสามารถแลกอะไรได้บ้าง

สำหรับกระบวนการประชาพิจารณ์กสทช.จะจัดขึ้นใน 4 ภูมิภาคได้แก่ ภาคเหนือจัดขึ้นที่จ.เชียงใหม่ในวันที่ 4 ก.ค. 2557 ภาคอีสานจัดขึ้นที่ ขอนแก่นในวันที่ 5 ก.ค. 2557 และภาคใต้จัดที่สงขลา ในวันที่ 8 ก.ค. 2557 และภาคกลางที่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 10 ก.ค. 2557 โดยเบื้องต้นคาดว่ากระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 ก.ค.2557 จากนั้นจะเสนอเข้าที่ประชุมบอร์ด กสทช.เพื่อพิจารณา และนำเสนอต่อหัวหน้าคสช.ให้เห็นชอบต่อไป ซึ่งคาดว่าจะสามารถแจกคูปองได้ภายในเดือนก.ย.2557 นี้

นอกจากนี้สำนักงานกสทช.จะต้องส่งเรื่องไปให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตรวจสอบว่าเรื่องดังกล่าวเป็นการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่ นอกจากนั้น หากมีประเด็นเพิ่มเติมจาก กสทช. และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.). ก็จะเพิ่มเติมประเด็นดังกล่าวในการรับฟังความคิดเห็นด้วยว่าเรื่องดังกล่าวเป็นการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่

“สาเหตุที่นำราคา 690 บาท ไปรับฟังประชาพิจารณ์ในครั้งนี้เนื่องจากมีบอร์ดบางคนเสนอที่ราคาดังกล่าวไปรับฟังเพราะมีประเด็นของข้อกฎหมายตามมาตรา28 พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 ถึงแม้บอร์ดกองทุนฯ และบอร์ด กสท.จะมีมติที่ราคา 1,000 บาทก็ตามที และก็มีบอร์ดบางคนเสนอให้นำคูปองไปซื้ออะไรก็ได้ไม่จำกัดแค่กล่องทีวีดิจิตอลทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค” นายฐากร กล่าว


http://www.naewna.com/business/109838

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.