Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

29 กรกฎาคม 2557 ไทยคม ระบุ หาก กสทช. ยกเลิกกฏ (มัสต์ แคร์รี่) ที่บังคับให้ผู้ประกอบการช่องรายการทีวีดิจิตอล ต้องส่งสัญญาณขึ้นดาวเทียม ตนเห็นว่าผู้ประกอบการช่องรายการทีวีดิจิตอลก็จะได้รับผลกระทบเช่นกัน

ประเด็นหลัก


ทั้งนี้จากกระแสข่าวที่มีคนบางกลุ่มต้องการให้ กสทช. ยกเลิกการดำเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (มัสต์ แคร์รี่) ที่บังคับให้ผู้ประกอบการช่องรายการทีวีดิจิตอล ต้องส่งสัญญาณขึ้นดาวเทียม เพื่อให้ผู้ให้บริการทีวีดาวเทียมและเคเบิ้ลทีวี นำช่องรายการทีวีดิจิตอลมาออกอากาศได้ ตนเห็นว่าผู้ประกอบการช่องรายการทีวีดิจิตอลก็จะได้รับผลกระทบเช่นกัน เนื่องจากปัจจุบันมียอดคนชมทีวีดิจิตอลผ่านทีวีดาวเทียมมากถึง 70% หรือคิดเป็น 17 ล้านครัวเรือน


______________________________
ไทยคมชี้เกณฑ์แจกคูปองทีวีดิจิตอล ทำให้ออกอากาศไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากกรณีที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีมติกำหนดหลักเกณฑ์ในการแจกคูปองสนับสนุนค่าอุปกรณ์รับชมทีวีดิจิตอล โดยให้นำคูปองราคา 690 บาท ไปใช้ได้เพียงเป็นส่วนลดในการซื้อโทรทัศน์ที่รับสัญญาณทีวีดิจิตอลได้ในตัว และกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลภาคพื้นดินเท่านั้น เป็นการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่อนุญาตให้สามารถแลกกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลที่ดูผ่านทีวีดาวเทียมและเคเบิ้ลทีวีได้

ทั้งนี้ส่วนตัวเห็นว่าแนวทางดังกล่าว อาจทำให้การออกอากาศทีวีดิจิตอลไม่เป็นไปอย่างทั่วถึงเท่าที่ควร เนื่องจากการออกอากาศตามแผนการขยายโครงข่าย จะมีพื้นที่บางแห่งที่ต้องใช้เวลานานที่โครงข่ายจะขยายไปถึงหรือไม่อยู่ในแผน รวมทั้งพื้นที่ที่โครงข่ายทีวีดิจิตอลไปถึงแล้ว บางแห่งก็เป็นจุดอับสัญญาณ และการออกอากาศทีวีดิจิตอลของผู้ให้บริการโครงข่ายในเวลานี้ก็ยังไม่เสถียร จึงอาจส่งผลต่อผู้ให้บริการช่องรายการทีวีดิจิตอลได้ จากการที่อัตราการเข้าถึงของผู้ชมมีไม่มากเท่าที่ควร ส่งผลให้อัตราค่าโฆษณาลดลงตามไปด้วย

ทั้งนี้จากกระแสข่าวที่มีคนบางกลุ่มต้องการให้ กสทช. ยกเลิกการดำเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (มัสต์ แคร์รี่) ที่บังคับให้ผู้ประกอบการช่องรายการทีวีดิจิตอล ต้องส่งสัญญาณขึ้นดาวเทียม เพื่อให้ผู้ให้บริการทีวีดาวเทียมและเคเบิ้ลทีวี นำช่องรายการทีวีดิจิตอลมาออกอากาศได้ ตนเห็นว่าผู้ประกอบการช่องรายการทีวีดิจิตอลก็จะได้รับผลกระทบเช่นกัน เนื่องจากปัจจุบันมียอดคนชมทีวีดิจิตอลผ่านทีวีดาวเทียมมากถึง 70% หรือคิดเป็น 17 ล้านครัวเรือน

นางศุภจี กล่าวว่า ขณะนี้ไทยคมกำลังอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ประกอบการทีวีดาวเทียมรายต่างๆ เพื่อจัดระเบียบการใช้งานช่องสัญญาณ (ทรานสปอนเดอร์) ในการออกอากาศช่องรายการต่างๆบนทีวีดาวเทียม โดยเฉพาะช่องที่ออกอากาศในระบบความคมชัดสูง (เอชดี) บนดาวเทียมไทยคมดวงต่างๆ เพื่อหาพื้นที่ว่างมารองรับการส่งสัญาณออกอากาศทีวีดิจิตอลในระบบเอชดีผ่านทีวีดาวเทียมทุกโครงข่ายhttp://www.naewna.com/business/114595

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.