Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

11 สิงหาคม 2557 ทีเอ็นเอส.ราล์ฟ ระบุ ผลสำรวจพบว่า 11%ของใช้เน็ตชาวไทยเข้าชมวีดีโอออนไลน์ทุกวัน ขณะที่ 38%เข้าชมวีดีโอออนไลน์ไม่ต่ำกว่าสัปดาห์ละครั้งและมีแนวโน้มจะขยายวงกว้างขึ้น

ประเด็นหลักนายราล์ฟ  แมตเทียส  กรรมการผู้จัดการบริษัทวิจัยทีเอ็นเอส ประเทศไทยสะท้อนเทรนด์ของพฤติกรรมดังกล่าวในเมืองไทยว่า ผลสำรวจพบว่า 11%ของใช้เน็ตชาวไทยเข้าชมวีดีโอออนไลน์ทุกวัน ขณะที่ 38%เข้าชมวีดีโอออนไลน์ไม่ต่ำกว่าสัปดาห์ละครั้งและมีแนวโน้มจะขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยในอนาคตตามแนวโน้มที่ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตจะมีจำนวนมากขึ้นและต่างโหยหาคอนเทนต์ออนไลน์ในรูปแบบวีดีโอที่ไม่เพียงบริโภคง่ายแต่ยังมีความคล่องตัวในการรับชมข้อมูลข่าวสารโปรดย้อนหลังได้อย่างสะดวกสบายตามต้องการซึ่งวีดีโอออนไลน์สามารถตอบสนองความต้องการข้อมูลข่าวสารทางเลือกของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างตรงใจเห็นได้จากความนิยมในการรับชมช่องรายการยอดนิยมต่างๆบน Youtube ของผู้บริโภคในเมืองไทย  Viki เว็บสตรีมมิ่งชื่อดังของสิงคโปร์ตลอดจน บริการรายการทีวีและภาพยนตร์ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต BBC iPlayer ในอังกฤษรวมถึง  Hulu และHBO GO ในสหรัฐอเมริกาที่เปิดให้ผู้คนสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้อย่างสะดวกง่ายดายผ่านโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต______________________________
?นักท่องเน็ตไทยชอบดูวิดีโอออนไลน์?

?นักท่องเน็ตไทยชอบดูวิดีโอออนไลน์??นักท่องเน็ตไทยชอบดูวิดีโอออนไลน์?
วีดีโอออนไลน์โตไม่หยุด กว่า 60% ของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วโลกชมเข้าทุกสัปดาห์ และ 25% ระบุเข้าชมทุกวัน 38% ของผู้ใช้เน็ตชาวไทยเข้าชมวีดีโอออนไลน์ไม่ต่ำกว่าสัปดาห์ละครั้ง และ 11% เข้าชมวีดีโอออนไลน์ทุกวัน


การเปิดตัว Youtube ประเทศไทยในเดือนเมษายนที่ผ่านมานั้นบ่งชี้ถึงสถิติการใช้งานเว็บไซต์ยูทูปเมื่อปีที่ผ่านมาอันสวยงามของประเทศไทยเมื่อพฤติกรรมการรับชมวีดีโอออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตในไทยขยายตัวอย่างมากคนไทยมีแนวโน้มใช้งานยูทูปเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆทั้งในแง่การเข้าชมวีดีโอแสดงความคิดเห็นตลอดจนการสร้างเนื้อหาโดยเหล่าผู้ผลิตคอนเทนต์ในไทยเองที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ผลสำรวจพฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกConnected Life 2014 ในกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกว่า 55,000คนใน 50 ประเทศทั่วโลก โดยบริษัทวิจัยตลาด ทีเอ็นเอส โกลบอล ระบุว่าวิดีโอออนไลน์ได้รับความนิยมในหมู่ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วโลก โดยกว่า 60%เข้าชมทุกสัปดาห์ 25% เข้าชมเป็นประจำทุกวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ใช้เน็ตที่มีอายุระหว่าง25-34 ปี  หรือ Active User  โปรดปรานหรือเสพติดการเข้าชมวีดีโอออนไลน์โดยผลสำรวจครั้งล่าสุดระบุว่าราว 30% ของกลุ่มผู้ใช้เน็ตทั่วโลกมีอายุระหว่าง25-34 ปี มีพฤติกรรมเปิดชมวีดีโอออนไลน์เป็นประจำทุกวัน และ 66%รับชมไม่ต่ำกว่าสัปดาห์ละครั้ง

รองลงมา ได้แก่กลุ่มผู้ใช้เน็ตทั่วโลกที่มีอายุระหว่าง 16-24 ปี (ซึ่งกว่า 29%ยอมรับว่าพฤติกรรมเปิดชมวีดีโอออนไลน์เป็นประจำทุกวัน และ 65%เข้าชมไม่ต่ำกว่าสัปดาห์ละครั้ง) ผู้ใช้เน็ตทั่วโลกที่มีอายุระหว่าง 35-44 ปี          ( 25%มีพฤติกรรมเปิดชมวีดีโอออนไลน์เป็นประจำทุกวัน และ 60%เข้าชมไม่ต่ำกว่าสัปดาห์ละครั้ง) และ ผู้ใช้เน็ตทั่วโลกที่มีอายุระหว่าง 45-54 ปี(18% ติดเปิดชมวีดีโอออนไลน์เป็นประจำทุกวัน และ 51% เข้าชมเป็นไม่ต่ำกว่าสัปดาห์ละครั้ง)ตามลำดับ รั้งท้ายด้วยกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่สูงวัยขึ้น คือผู้ใช้เน็ตทั่วโลกที่มีอายุระหว่าง  55-65ปี ที่ผลสำรวจชี้ว่า 15% มีพฤติกรรมเปิดชมวีดีโอออนไลน์เป็นประจำทุกวัน และ 43%เข้าชมไม่ต่ำกว่าสัปดาห์ละครั้ง

นายราล์ฟ  แมตเทียส  กรรมการผู้จัดการบริษัทวิจัยทีเอ็นเอส ประเทศไทยสะท้อนเทรนด์ของพฤติกรรมดังกล่าวในเมืองไทยว่า ผลสำรวจพบว่า 11%ของใช้เน็ตชาวไทยเข้าชมวีดีโอออนไลน์ทุกวัน ขณะที่ 38%เข้าชมวีดีโอออนไลน์ไม่ต่ำกว่าสัปดาห์ละครั้งและมีแนวโน้มจะขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยในอนาคตตามแนวโน้มที่ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตจะมีจำนวนมากขึ้นและต่างโหยหาคอนเทนต์ออนไลน์ในรูปแบบวีดีโอที่ไม่เพียงบริโภคง่ายแต่ยังมีความคล่องตัวในการรับชมข้อมูลข่าวสารโปรดย้อนหลังได้อย่างสะดวกสบายตามต้องการซึ่งวีดีโอออนไลน์สามารถตอบสนองความต้องการข้อมูลข่าวสารทางเลือกของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างตรงใจเห็นได้จากความนิยมในการรับชมช่องรายการยอดนิยมต่างๆบน Youtube ของผู้บริโภคในเมืองไทย  Viki เว็บสตรีมมิ่งชื่อดังของสิงคโปร์ตลอดจน บริการรายการทีวีและภาพยนตร์ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต BBC iPlayer ในอังกฤษรวมถึง  Hulu และHBO GO ในสหรัฐอเมริกาที่เปิดให้ผู้คนสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้อย่างสะดวกง่ายดายผ่านโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต


http://www.dailynews.co.th/Content/IT/258676/นักท่องเน็ตไทยชอบดูวิดีโอออนไลน์

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.