Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

21 สิงหาคม 2557 ครบรอบ 25 ปี ATCI จะจัดงานประชุมด้านไอทีขึ้นในวันที่ 18-19 ก.ย.นี้ ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด หัวข้อ ICT กับการปฏิรูปประเทศ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแวดวงไอซีทีทั้งชาวไทยและต่างชาติอีกด้วย.

ประเด็นหลักอย่างไรก็ตาม สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้สำรวจตลาดเทคโนโลยีและการสื่อสาร ซึ่งระบุว่าประเทศไทยมีการใช้จ่ายด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเซอร์วิสกว่า 224,000 ล้านบาท ขณะเดียวกัน ภาพการลงทุนด้านเทคโนโลยีภายในองค์กรมีมูลค่าลดต่ำลง จากการใช้คลาว์ด คอมพิวติ้ง ช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถนำไอทีไปใช้ได้ง่ายและประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าในอดีต ทำให้องค์กรสามารถใช้งานไอทีได้ โดยไม่ต้องลงทุนจำนวนมากกับโครงสร้างพื้นฐานงานไอที ทั้งยังประหยัดพลังงานและเพิ่มความปลอดภัยให้ระบบไอทีได้อีกด้วย

ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี ATCI จะจัดงานประชุมด้านไอทีขึ้นในวันที่ 18-19 ก.ย.นี้ ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ โดยจะมีการจัดดินเนอร์ทอล์ค ในหัวข้อ ICT กับการปฏิรูปประเทศ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแวดวงไอซีทีทั้งชาวไทยและต่างชาติอีกด้วย.


______________________________
แนะทำ 'Open Data' ปฏิรูปประเทศไทยด้วยไอที


สมาคม ATCI ครบรอบ 25 ปี เล็งจัดงานใหญ่ระดมสมองคนไอที หารือการปฏิรูปประเทศไทยด้วยไอที ชี้ยังขาดความคิดสร้างสรรค์ แนะรวมตัวกันเพื่อผลักดันอุตสาหกรรม…

นายอดิเรก ปฏิทัศน์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) เปิดเผยว่า ระบบไอทีมีบทบาทในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและสร้างโอกาสเติบโตแก่ภาคธุรกิจ ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในปัจจุบัน แต่เนื่องจากที่ผ่านมาประเทศไทยยังเป็นผู้บริโภคสินค้าไอทีและซอฟต์แวร์เป็นส่วนมาก ยังขาดผู้ประกอบที่มีศักยภาพในการสร้างสรรค์ซอฟต์แวร์ ทั้งยังขาดแคลนบุคลากรด้านไอที ซึ่งควรแก้ไขเพื่อรองรับตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้น

นายก ATCI กล่าวอีกว่า ส่วนการปฏิรูปประเทศไทยด้วยระบบไอทีนั้น ควรเร่งให้มีการจัดทำ Open Data คือการเปิดเผยข้อมูลในส่วนที่สามารถเผยแพร่ต่อสาธารณะได้ เพื่อเปิดโอกาสให้องค์กรที่สนใจหรือประชาชนสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งยังช่วยลดความซ้ำซ้อนและงบประมาณในการจัดทำลงได้ เช่น ระบบแผนที่ เป็นต้น โดยอาจมีการเสนอผ่านสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ต่อไป

ส่วนอนาคตของผู้ประกอบการไอทีในประเทศไทยนั้น ส่วนตัวมองว่าคนทำไอทีวันนี้มีโอกาสทั้งรุ่งและร่วง การทำอุตสาหกรรมไอทีต้องมีความคิดที่เป็นนวัตกรรม เพราะการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้ แต่จำเป็นต้องสร้างความแตกต่างทางความคิดพร้อมนำเสนอออกมาอย่างสร้างสรรค์

นอกจากนี้ อยากให้สมาคมหรือองค์กรต่างๆ ในด้านไอทีและซอฟต์แวร์รวมตัวกันให้มากขึ้น เพื่อร่วมกันผลักดันอุตสาหกรรมไอทีให้ใหญ่ขึ้น ขณะเดียวกัน ก็ทำให้สามารถรับรู้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างแท้จริง และสามารถผลักดันอุตสาหกรรมไอทีของไทยให้เติบโตและสามารถแข่งขันได้

อย่างไรก็ตาม สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้สำรวจตลาดเทคโนโลยีและการสื่อสาร ซึ่งระบุว่าประเทศไทยมีการใช้จ่ายด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเซอร์วิสกว่า 224,000 ล้านบาท ขณะเดียวกัน ภาพการลงทุนด้านเทคโนโลยีภายในองค์กรมีมูลค่าลดต่ำลง จากการใช้คลาว์ด คอมพิวติ้ง ช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถนำไอทีไปใช้ได้ง่ายและประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าในอดีต ทำให้องค์กรสามารถใช้งานไอทีได้ โดยไม่ต้องลงทุนจำนวนมากกับโครงสร้างพื้นฐานงานไอที ทั้งยังประหยัดพลังงานและเพิ่มความปลอดภัยให้ระบบไอทีได้อีกด้วย

ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี ATCI จะจัดงานประชุมด้านไอทีขึ้นในวันที่ 18-19 ก.ย.นี้ ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ โดยจะมีการจัดดินเนอร์ทอล์ค ในหัวข้อ ICT กับการปฏิรูปประเทศ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแวดวงไอซีทีทั้งชาวไทยและต่างชาติอีกด้วย.http://www.thairath.co.th/content/444368

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.