Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

21 สิงหาคม 2557 AIS SHOP @ KidZania แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ AIS Expert Zone : เด็กๆจะทำหน้าที่วิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบคุณภาพสัญญาณเครือข่าย // AIS Education Zone จะลับสมองค้นหาความรู้รอบตัว ด้วย Edutainment concept

ประเด็นหลัก


เอไอเอส ช็อป @คิดส์ซาเนีย แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ AIS Expert Zone : เด็กๆจะทำหน้าที่วิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบคุณภาพสัญญาณเครือข่าย ที่จำลองประสบการณ์จริงของพนักงานเอไอเอส เพื่อให้เข้าใจถึงการวางรากฐานโทรคมนาคมในประเทศไทย โดยนำเทคโนโลยี Interactive multi-touch screen and signal pole มาจำลองการทำงานให้เข้าใจได้ง่าย และ AIS Education Zone จะลับสมองค้นหาความรู้รอบตัว ด้วย Edutainment concept จากเทคโนโลยีทันสมัย อย่าง Kinect technology ช่วยสร้างพัฒนาการด้านการจดจำ การตอบสนอง และการทำงานร่วมกันของประสาทสัมผัสต่างๆ เอไอเอสมอบสิทธิพิเศษส่วนลด 20% สำหรับลูกค้าเอไอเอส และลูกค้าเอไอเอสเซเรเนด รับส่วนลด 25% ค่าบัตรเข้าคิดส์ซาเนีย ถึง 30 ก.ย.57.______________________________
เอไอเอส เปิดโลกทัศน์เรียนรู้เทคโนโลยีแก่เยาวชน


ตุ๊ก–ชนกวนัน รักชีพ พาลูกๆสัมผัส ประสบการณ์จริงที่เอไอเอสช็อป@คิดส์ซาเนีย.

เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทย เอไอเอส นำโดย วิลาสินี พุทธิการันต์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านงานบริหารและบริการลูกค้า บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เปิดตัว เอไอเอส ช็อป@คิดส์ซาเนีย ที่ชั้น 5 สยามพารากอน นำเทคโนโลยีสร้างสรรค์เป็น Solutions ให้เยาวชนได้พัฒนาความรู้ ทักษะ และเสริมศักยภาพ ผ่านประสบการณ์จริงในบทบาทของพนักงานเอไอเอส และผู้ใช้บริการเอไอเอสช็อป สอดคล้องกับแนวทางของคิดส์ซาเนีย ที่มีเป้าหมายให้เด็กๆเลือกประกอบอาชีพตามความสนใจของตัวเองในอนาคตได้ชัดเจน ผ่านการแสดงบทบาทเสมือนการทำงานจริง


วิลาสินี พุทธิการันต์ เปิดโลกไอทีให้เด็กๆเรียนรู้.
เอไอเอส ช็อป @คิดส์ซาเนีย แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ AIS Expert Zone : เด็กๆจะทำหน้าที่วิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบคุณภาพสัญญาณเครือข่าย ที่จำลองประสบการณ์จริงของพนักงานเอไอเอส เพื่อให้เข้าใจถึงการวางรากฐานโทรคมนาคมในประเทศไทย โดยนำเทคโนโลยี Interactive multi-touch screen and signal pole มาจำลองการทำงานให้เข้าใจได้ง่าย และ AIS Education Zone จะลับสมองค้นหาความรู้รอบตัว ด้วย Edutainment concept จากเทคโนโลยีทันสมัย อย่าง Kinect technology ช่วยสร้างพัฒนาการด้านการจดจำ การตอบสนอง และการทำงานร่วมกันของประสาทสัมผัสต่างๆ เอไอเอสมอบสิทธิพิเศษส่วนลด 20% สำหรับลูกค้าเอไอเอส และลูกค้าเอไอเอสเซเรเนด รับส่วนลด 25% ค่าบัตรเข้าคิดส์ซาเนีย ถึง 30 ก.ย.57.


http://www.thairath.co.th/content/444572

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.