Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

23 สิงหาคม 2557 กสทช.กลัวถูกฟ้อง!! กสท. เรียงเลขช่องฟรีทีวีดิจิตอลเหมือนกันทั้งหมด เพราะการจัดหมวดหมู่และการจัดลำดับบริการโทรทัศน์ดาวเทียม และเคเบิล (เหมือนเดิมแบบประมูล)

ประเด็นหลัก


ทั้งนี้ กสท. ได้เคยพิจารณาแนวทางและได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายเสนอแนวทางดังกล่าว ซึ่งหาก กสท.มีแนวทางยกเลิกประกาศฉบับดังกล่าว น่าจะช่วยป้องกันความสับสนกับประชาชนในการรับชมเลขช่องทีวีดิจิตอลในแพลตฟอร์มต่างๆให้เรียงเลขช่องฟรีทีวีดิจิตอลเหมือนกันทั้งหมด เพราะการจัดหมวดหมู่และการจัดลำดับบริการโทรทัศน์ดาวเทียม และเคเบิล จะต้องเรียงไว้ลำดับที่ 1 คือหมวดหมู่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปตามประกาศ ที่ กสทช.กำหนด นอกจากนี้ อาจเป็นเหตุให้มูลฟ้องคดีหมดไปด้วย ส่วนผลกระทบด้านอื่นในที่ประชุมจะมีการหารือเพิ่มเติมต่อไป


______________________________
จับตาวาระประชุม กสท .25 ส.ค.ยกเลิกประกาศ กสทช. จัดลำดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. 2556นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. เปิดเผยว่า วันจันทร์ที่ 25 ส.ค. นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) มีวาระการประชุมน่าจับตา ได้แก่ การออกแนวทางการยกเลิกประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 สืบเนื่องจากทรู วิชั่นส์กรุ๊ป ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางให้เพิกถอนประกาศ กสทช. 3 ฉบับ ได้แก่ ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดหมวดหมู่และการจัดลำดับบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช่คลื่นความถี่ พ.ศ. 2556 ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 และ ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 ทั้งนี้ ศาลได้มีคำสั่งให้รับคำฟ้องเฉพาะประเด็นการขอให้เพิกถอนประกาศฯ หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 เท่านั้น
ทั้งนี้ กสท. ได้เคยพิจารณาแนวทางและได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายเสนอแนวทางดังกล่าว ซึ่งหาก กสท.มีแนวทางยกเลิกประกาศฉบับดังกล่าว น่าจะช่วยป้องกันความสับสนกับประชาชนในการรับชมเลขช่องทีวีดิจิตอลในแพลตฟอร์มต่างๆให้เรียงเลขช่องฟรีทีวีดิจิตอลเหมือนกันทั้งหมด เพราะการจัดหมวดหมู่และการจัดลำดับบริการโทรทัศน์ดาวเทียม และเคเบิล จะต้องเรียงไว้ลำดับที่ 1 คือหมวดหมู่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปตามประกาศ ที่ กสทช.กำหนด นอกจากนี้ อาจเป็นเหตุให้มูลฟ้องคดีหมดไปด้วย ส่วนผลกระทบด้านอื่นในที่ประชุมจะมีการหารือเพิ่มเติมต่อไป

วาระอื่นน่าจับตา ได้แก่ การพิจารณาผังรายการหลัก (ภายหลังการแก้ไข) ของทีวีดิจิตอล 3 ช่อง ได้แก่ ไทยรัฐทีวี 29โมโนทีวี และช่อง NOW และวาระ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ... ติดตามผลการประชุมทั้งหมดในวันจันทร์นี้


http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=243765:-25-2556&catid=176:2009-06-25-09-26-02&Itemid=524#.U_hRHEtAeuw


_______________________________________


เตรียมเฮ! กสทช.ถกเรียงเลขช่องทีวีดิจิตอล ตรงกันทุกแพลตฟอร์ม


ที่ประชุมบอร์ด กสท. วันที่ 25 ส.ค. เตรียมพิจารณาถอนประกาศเรียงลำดับเลขช่องในทีวีดาวเทียมและเคเบิล ส่งผลให้เลขช่องทั้งทีวีดิจิตอล กล่องดาวเทียม เคเบิลเรียงตรงกัน ลดความสับสนในการรับชม...

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า วันที่ 25 ส.ค. ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) มีวาระการออกแนวทางการยกเลิกประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ.2556 สืบเนื่องจากทรู วิชั่นส์กรุ๊ป ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางให้เพิกถอนประกาศ กสทช. 3 ฉบับ ได้แก่ ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดหมวดหมู่และการจัดลำดับบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช่ คลื่นความถี่ พ.ศ. 2556 ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ 2556 และ ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 2555 ทั้งนี้ ศาลได้มีคำสั่งให้รับคำฟ้องเฉพาะประเด็นการขอให้เพิกถอนประกาศฯ หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ เท่านั้น

โดยก่อนหน้านี้ กสท. เคยพิจารณาแนวทางและมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายเสนอแนวทางมาแล้ว ซึ่งหาก กสท. มีแนวทางยกเลิกประกาศฉบับดังกล่าว น่าจะช่วยป้องกันความสับสนกับประชาชนในการรับชมเลขช่องทีวีดิจิตอลในแพลตฟอร์มต่างๆ ให้เรียงเลขช่องฟรีทีวีดิจิตอลเหมือนกันทั้งหมด เพราะการจัดหมวดหมู่และการจัดลำดับบริการโทรทัศน์ดาวเทียมและเคเบิล จะต้องเรียงไว้ลำดับที่ 1 คือหมวดหมู่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปตามประกาศที่ กสทช. กำหนด นอกจากนี้ อาจเป็นเหตุให้มูลฟ้องคดีหมดไปด้วย ส่วนผลกระทบด้านอื่นในที่ประชุมจะมีการหารือเพิ่มเติมต่อไป

ทั้งยังมีวาระเรื่องการพิจารณาผังรายการหลัก หรือ ภายหลังการแก้ไข ของทีวีดิจิตอล 3 ช่อง ได้แก่ ไทยรัฐทีวี 29โมโนทีวี และช่องนาว รวมถึงวาระ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์ จากรายการของกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. … ด้วย

นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ อาร์เอส ได้โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัว @KungPornpan ว่า "ต้องรอพันเอกนที ศุกลรัตน์ มาชี้แจงน่าจะดีที่สุด ทั้งกล่องรับสัญญาณดาวเทียม เคเบิล และประชาชนคนดู จะได้เตรียมตัวถูกนะคะ".

http://www.thairath.co.th/content/445283

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.