Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

31 สิงหาคม 2557 ICT ระบุ การเชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างผู้สูงอายุกับลูกหลาน จึงทำให้แท็บเล็ตกลายเป็นอุปกรณ์ที่สร้างความดึงดูดใจให้กับกลุ่มคนวัย 65-75 ปี

ประเด็นหลัก


       สำหรับกลุ่มวัยที่ทำให้ผู้สูงอายุเริ่มมีการใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร คือ กลุ่มคนวัยรุ่นลูกรุ่นหลานนั้นเอง โดยเริ่มจากการพิมพ์แชต (Chat)และส่งรูปภาพเอง ทั้งนี้ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการสื่อสารดังกล่าวนั้นได้ลดการใช้งานใน แบบของโทรศัพท์พูดคุยหรือวอยซ์ (Voice) และการใช้อีเมล์ (eMail) โดยผู้สูงอายุมักมองว่ากลุ่มคนวัยที่อายุน้อยกว่าชอบที่จะสื่อสารด้วยการ พิมพ์แชตมากกว่า
       นอกจากนี้ ด้วยหน้าจอที่ปรับขนาดใหญ่ขึ้นและการใช้งานที่ง่าย จึงทำให้แท็บเล็ตกลายเป็นอุปกรณ์ที่สร้างความดึงดูดใจให้กับกลุ่มคนวัย 65-75 ปี และมีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงวิดีโอคอล (Video Call) ก็ได้รับความนิยมที่มากขึ้นเช่นกัน______________________________

ไอซีที” เชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างผู้สูงอายุกับลูกหลาน       เทคโนโลยีมีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เผยแชตตัวช่วยการสื่อสารหลักระหว่างผู้สูงอายุกับลูกหลาน ขณะที่วิดีโอคอลเริ่มได้รับความนิยม ชี้ความแตกต่างระหว่างผู้สูงอายุที่ใช้และไม่ใช้งานเทคโนโลยีเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น
       ผลงานวิจัยฉบับใหม่ของอีริคสันคอนซูเมอร์แล็บทำการสำรวจกลุ่มผู้สูงอายุในสหรัฐอเมริกา ที่มีการใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร เผยมาว่า กลุ่มคนเหล่านี้ต่างมองว่า การได้รับข่าวสารต่างๆมากขึ้น ตลอดจนมีการเข้าร่วมกลุ่มสร้างสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆในสังคมออนไลน์รอบตัวมากขึ้นนั้น ช่วยทำให้พวกเขาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้น
       อาจกล่าวได้ว่า ผู้สูงอายุในปัจจุบันเป็นกลุ่มแรกที่สามารถเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่หลากหลายในช่วงวัยที่อายุมากแล้ว โดยแต่ละคนนั้นบอกว่า พวกเขารู้สึกมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับข่าวสารต่างๆ มากขึ้น มีความรู้สึกว่าเด็กลง และมีการเข้าร่วมกลุ่มกับบุคคลอื่นและสังคมรอบตัวมากขึ้น ตลอดจนได้รับรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในสังคมนี้ โดยสรุปแล้วกล่าวได้ว่า เทคโนโลยีนั้นเข้ามีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
       นอกจากนี้ งานวิจัยยังเผยให้เห็นว่าการใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารสามารถเชื่อมรอยต่อระหว่างวัยชองผู้สูงอายุกับกลุ่มคนวัยรุ่นลูกรุ่นหลาน โดยพวกเขาสามารถแชร์ความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยี การสอน และการให้ความช่วยเหลือพ่อแม่ ญาติพี่น้อง ตลอดจนเป็นการสร้างพื้นที่ตรงกลางภายในครอบครัว
       ทั้งนี้ ด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยีต่างๆในปัจจุบัน ยังคงเป็นการสร้างความเหลื่อมล้ำในสังคมจากการเข้าถึงเทคโนโลยีของในกลุ่มวัยต่างๆอีกด้วย โดยความเหลื่อมล้ำนี้ได้เริ่มเกิดขึ้นในกลุ่มของผู้สูงอายุเช่นกัน โดยผู้สูงวัยจำนวนมากที่ยังไม่มีการใช้งานสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือการบริการรูปแบบใหม่ๆ
       สำหรับกลุ่มวัยที่ทำให้ผู้สูงอายุเริ่มมีการใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร คือ กลุ่มคนวัยรุ่นลูกรุ่นหลานนั้นเอง โดยเริ่มจากการพิมพ์แชต (Chat)และส่งรูปภาพเอง ทั้งนี้ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการสื่อสารดังกล่าวนั้นได้ลดการใช้งานในแบบของโทรศัพท์พูดคุยหรือวอยซ์ (Voice) และการใช้อีเมล์ (eMail) โดยผู้สูงอายุมักมองว่ากลุ่มคนวัยที่อายุน้อยกว่าชอบที่จะสื่อสารด้วยการพิมพ์แชตมากกว่า
       นอกจากนี้ ด้วยหน้าจอที่ปรับขนาดใหญ่ขึ้นและการใช้งานที่ง่าย จึงทำให้แท็บเล็ตกลายเป็นอุปกรณ์ที่สร้างความดึงดูดใจให้กับกลุ่มคนวัย 65-75 ปี และมีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงวิดีโอคอล (Video Call) ก็ได้รับความนิยมที่มากขึ้นเช่นกัน

   
“ไอซีที” เชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างผู้สูงอายุกับลูกหลาน
       นายบัญญัติ เกิดนิยม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและองค์กรสัมพันธ์ อีริคสัน ประเทศไทย กล่าวว่า “กลุ่มคนสูงอายุมองว่าอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้เป็นอุปกรณ์การศื่อสารที่สมบูรณ์แบบ เพราะมันช่วยให้พวกเขาสามารถสื่อสารกับกลุ่มเพื่อนสนิทและครอบครัว รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ และการแชร์บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตในสไตล์หรือที่เป็นตัวตนของพวกเขาได้ดีอีกด้วย”
       กิจกรรมของกลุ่มคนวัยนี้ถูกเติมเต็มด้วยการเชื่อมต่อกับลูกหลานและเพื่อนๆ กิจกรรมอาสาสมัคร การเข้าสังคมร่วมกลุ่มกับเพื่อนๆ ความสนใจเฉพาะบุคคล ตลอดจนการเดินทางท่องเที่ยวของพวกเขาเอง
       ข้อค้นพบของรายงานการวิจัย เรื่อง “Connecting the Senior Generation” สรุปได้ว่า
       · การพัฒนาคุณภาพชีวิต
       นี่ถือเป็นกลุ่มผู้สูงอายุรุ่นแรกที่สามารถใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารหลากหลายรูปแบบในช่วงวัยที่แต่ละคนมีอายุมากขึ้น โดยแต่ละคนนั้นเผยว่าพวกเขารู้สึกมีชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับข่าวสารต่างๆ มากขึ้น มีชีวิตที่เด็กลง และมีการเข้าร่วมกลุ่มกับบุคคลอื่นและสังคมรอบตัวมากขึ้น ตลอดจนได้รับรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในสังคมนี้ โดยสรุปรวมแล้วกล่าวได้ว่า เทคโนโลยีนั้นได้เข้ามีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
       · แท็บเล็ตเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยม
       ด้วยหน้าจอที่ปรับขนาดใหญ่ขึ้นและการใช้งานที่ง่าย จึงทำให้แท็บเล็ตกลายเป็นอุปกรณ์ที่สร้างความดึงดูดใจให้กับกลุ่มคนวัย 65-75 ปี และมีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
       · รูปแบบใหม่ของการสื่อสาร
       ความนิยมในการการพิมพ์แชต (Chat) แชร์รูปภาพและวีดีโอที่มากขึ้นนั้นทำให้การใช้งานในแบบของโทรศัพท์พูดคุยหรือวอยซ์ (Voice) และการใช้อีเมล์ (eMail) นั้นลดลงในกลุ่มผู้สูงอายุ
       · การแชร์วิดีโอ
       วิดีโอคอลกำลังได้รับความนิยมที่มากขึ้นในกลุ่มของผู้สูงอายุ ซึ่งนับว่าเป็นอุปกรณ์ที่สมบูรณ์แบบ เพราะช่วยทำให้พวกเขาสามารถสื่อสารกับเพื่อนสนิทและครอบครัว รวมถึงเข้าถึงข้อมูลต่างๆ และการแชร์เรื่องราวต่างๆ ในชีวิต
       · ความเหลื่อมล้ำในสังคมจากการเข้าถึงเทคโนโลยี
       ทั้งนี้ด้วยการเติบโตของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ยังคงเป็นการสร้างความเหลื่อมล้ำในสังคมจากการเข้าถึงเทคโนโลยีของคนวัยรุ่นราวคราวเดียวกัน และสิ่งนี้ได้เริ่มเกิดขึ้นในกลุ่มของผู้สูงอายุเช่นกัน โดยผู้สูงวัยส่วนใหญ่นั้นยังไม่มีการใช้งานสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือการบริการรูปแบบใหม่


http://www.manager.co.th/iBizchannel/viewNews.aspx?NewsID=9570000097686

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.