Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

31 สิงหาคม 2557 กสทช.สุภิญญา เปิดเผยว่า วันจันทร์ที่ 1 ก.ย. นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ครั้งที่ 36/57 เตรียมพิจารณาหนังสือ คสช. ที่สอบถามมายัง กสท. ตามที่ช่อง 3 และ ผังรายการหลัก (ภายหลังแก้ไข) ของทีวีดิจิตอลช่อง MCOT Kid Family

ประเด็นหลัก


       วาระการอนุมัติผังรายการหลัก (ภายหลังแก้ไข) ของทีวีดิจิตอลช่อง MCOT Kid Family วาระ แนวทางการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง หรือวิทยุ กรณีปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย วาระพิจารณา (ร่าง) ประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามข้อ ๕ (๑๐) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งร่างฉบับนี้ จะเกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลระดับเสียงทีวีเฉลี่ยของรายการปกติ และระดับเสียงเฉลี่ยของโฆษณาอยู่ในระดับที่เท่ากัน เป็นมาตรฐานเดียวกัน
      


______________________________

บอร์ด กสท. 1 ก.ย. จับตาวาระช่อง 3
\
       “สุภิญญา” แนะจับตาวาระช่อง 3 หลัง คสช.ส่งหนังสือถาม กสทช. เรื่องมติต่ออายุ 100 วัน หรือจะยึดตามประกาศ คสช.ฉบับที่ 27 รวมถึงกรณีช่อง 3 ขอหารือการจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีในฐานะช่องสัมปทานหรือไม่
      
       น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. เปิดเผยว่า วันจันทร์ที่ 1 ก.ย. นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ครั้งที่ 36/57 เตรียมพิจารณาหนังสือ คสช. ที่สอบถามมายัง กสท. ตามที่ช่อง 3 ได้มีหนังสือถึงหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม คสช. เพื่อสอบถามถึงแนวปฏิบัติตามมติ กสท.ครั้งที่ 21 วันที่ 28 พ.ค.57 ที่กำหนดให้ช่อง 3 ยุติการเผยแพร่รายการผ่านทีวีดาวเทียม และเคเบิล ตามประกาศ Must Carry ที่จะครบ 100 วัน ในวันที่ 1 ก.ย.นี้
      
       หรือช่อง 3 จะยังมีสิทธิในการออกอากาศทุกช่องทางตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 27 ลงวันที่ 24 พ.ค.57 เรื่อง การถ่ายทอดออกอากาศของสถานีวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ระบบดิจิตอล และสถานีโทรทัศน์ที่ได้รับในอนุญาตสัญญา หรือสัมปทานจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ สาระที่เกี่ยวข้องคือ ข้อ 1.ที่ให้ผู้ให้บริการโทรทัศน์ดังต่อไปนี้ ออกอากาศได้ตามปกติ ผ่านทางระบบการใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดิน ดาวเทียม และเคเบิล ได้แก่ ผู้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ระบบแอนะล็อก ตามประกาศ คสช.ฉบับที่ 23/2557 และ ผู้ให้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล
      
       ทั้งนี้ คสช.ได้ขอให้สำนักงาน กสทช.ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า มติ กสท.เกี่ยวข้องกับประกาศ คสช.หรือไม่อย่างไร โดยมองถึงกรณีดังกล่าวว่า การตอบหนังสือยังมีความคลุมเครืออย่างชัดแจ้ง ซึ่งบอร์ด กสท. จะต้องถกเถียงกัน
      
       “เรื่องนี้มีความสำคัญมากที่เราต้องยืนตามแนวทางสู้คดีในศาลปกครอง เพราะไม่อย่างนั้นเราจะไม่เชื่อมั่นในทางที่เรายืนมาเอง ซึ่งจะเป็นเดิมพันอนาคตของการปฏิรูปสื่อจากระบบสัมปทานมาเป็นรับใบอนุญาตด้วย และยังเป็นตัวชี้วัดในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ทีวีระบบดิจิตอล”
      
       อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องที่ กสท.เองจะต้องทำให้ช่อง 3 แอนะล็อกออกอากาศคู่ขนานในระบบดิจิตอล เพราะไม่เช่นนั้นเกรงว่า คูปองที่จะแจกให้แก่ประชาชน จำนวน 11 ล้าน ในเดือน ต.ค.นี้ จะไม่สามารถรับชมช่อง 3 แอนะล็อกได้ เพราะจะทำให้คนจำนวนมากเกิดปัญหาในโครงข่ายระบบดิจิตอลที่เป็นโครงข่ายหลักของประเทศ แน่นอนว่าปัญหาอื่นๆ ก็จะเกิดตามมา เพราะฉะนั้นในวันจันทร์ที่ 1 ก.ย. นี้ จะเป็นการชี้ชะตาสำคัญที่ กสท.จะต้องยืนร่วมกันเป็นเอกภาพตามหลักการที่เราสู้มาตลอด
      
       พร้อมกันนี้ มีวาระช่อง 3 บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ได้ทำหนังสือขอหารือเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมให้แก่ กสทช.หรือไม่ ในฐานะผู้รับใบอนุญาตในระบบแอนะล็อก ส่วนวาระอื่นน่าสนใจ ได้แก่ แผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกของผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
      
       วาระการอนุมัติผังรายการหลัก (ภายหลังแก้ไข) ของทีวีดิจิตอลช่อง MCOT Kid Family วาระ แนวทางการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง หรือวิทยุ กรณีปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย วาระพิจารณา (ร่าง) ประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตามข้อ ๕ (๑๐) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งร่างฉบับนี้ จะเกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลระดับเสียงทีวีเฉลี่ยของรายการปกติ และระดับเสียงเฉลี่ยของโฆษณาอยู่ในระดับที่เท่ากัน เป็นมาตรฐานเดียวกัน
      
       นอกจากนี้ ยังมีเรื่องการยกเลิกการเรียง 10 ช่องแรกในทีวีดาวเทียมและเคเบิล ในการประชุมครั้งนี้ กสท. เตรียมพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. ... ฉบับใหม่ ซึ่งผลการประชุมทั้งหมดเป็นอย่างไร ชวนจับตา...3


http://www.manager.co.th/CbizReview/ViewNews.aspx?NewsID=9570000099598

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.