Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

31 สิงหาคม 2557 TOT ตั้งงนายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ มาเป็นรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่แทน จนกว่าบอร์ดจะสรรหา กจญ.คนใหม่

ประเด็นหลัก


นอกจากนี้ ยังมีวาระเกี่ยวกับการตั้งคณะอนุกรรมการชุดย่อยเพื่อมาบริหารงานในบอร์ดชุด ใหม่ พร้อมกับวาระที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ นายยงยุทธ วัฒนสินธุ์ ยื่นใบลาออก ให้บอร์ดรับทราบ โดยให้พิจารณาจากเหตุผลเรื่องสุขภาพ ซึ่งเป็นไปตามสัญญาข้อ 5.5 โดยจะมีผลอย่างเป็นทางการในวันที่ 29 กันยายน 2557 และนายยงยุทธ ได้ใช้สิทธิ์การลาตั้งแต่ 27 สิงหาคม 2557
     
       “ตอนนี้ในบอร์ดมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา กจญ. โดยได้ตั้งนายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ มาเป็นรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่แทน จนกว่าบอร์ดจะสรรหา กจญ.คนใหม่ได้ ส่วนในประเด็นที่ต้องมีการเซ็นอนุมัติก็จะพิจารณาให้บอร์ดร่วมเซ็นชื่อแทน ได้”


______________________________

บอร์ดทีโอทีตั้ง “รังสรรค์” รักษาการซีอีโอ


มติบอร์ดทีโอทีตั้ง “รองฯ รังสรรค์” ขึ้นรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กจญ.) พร้อมตั้งคณะกรรมการสรรหา กจญ.คนใหม่ แทน “ยงยุทธ” ที่ยื่นลาออกมีผล 27 กันยายน 2557 ขณะเดียวกัน เร่งหาข้อสรุปแผนการแก้ไขปัญหาองค์กร และรวบรวมข้อพิพาททางกฎหมายยื่น คนร. พิจารณา
     
       นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ กรรมการและโฆษกบอร์ดทีโอที กล่าวถึงการประชุมบอร์ดเมื่อวันที่ 27 ส.ค. ที่ผ่านมา ว่า ประเด็นหลักคือ การหารือเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาภายในองค์กร รวมถึงสรุปข้อพิพาททางกฎหมายต่างๆ ให้ทางคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ (คนร.) รับทราบ
     
       “เริ่มแรกเลยคือ การสรุปภาพรวมขององค์กรประกอบด้วยธุรกิจที่ ทีโอที ดำเนินการเอง และธุรกิจที่ดำเนินการร่วมกับเอกชน รวมไปถึงการถือหุ้นในบริษัทเอกชน เพื่อที่จะดูว่าธุรกิจไหนสามารถทำกำไรได้ และการลดค่าใช้จ่ายจากธุรกิจที่ไม่ทำกำไร”
     
       โดยในวันที่ 29 ส.ค. 2557 ทีโอที ต้องส่งแผนการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่ประกอบไปด้วย การพิจารณาเลิกดำเนินธุรกิจ หรือกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดผลกำไรกับองค์กร, การกำหนดมาตรการลดค่าใช้จ่ายโดยละเอียดในทุกกลุ่มธุรกิจ เพื่อให้มีอัตราใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และการจัดทำแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้จากโครงการที่มีอยู่ รวมถึงสรุปข้อพิพาททางกฎหมายและแนวทางแก้ไข
     
       ในขณะเดียวกันยังมีการหารือถึงการว่าจ้างที่ปรึกษาในการตรวจสอบและวิเคราะห์สถานะ (Due Deligence) โดยการวิเคราะห์สถานะการเงิน และด้านกฎหมาย/สัญญา โดยแยกทรัพย์สินและบริการตาม 6 กลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม กลุ่มเสาโทรคมนาคม กลุ่มอินเทอร์เน็ตเกตเวย์และเคเบิลใต้น้ำ กลุ่มโทรศัพท์เคลื่อนที่ กลุ่มโทรศัพท์ประจำที่และอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ สุดท้ายกลุ่มบริการไอทีรวมทั้งดาต้าเซ็นเตอร์และบริการคลาวด์ ซึ่งจะทยอยส่งให้ทาง คนร.ภายในระยะเวลา 3 เดือน

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
บอร์ดทีโอทีตั้ง “รังสรรค์” รักษาการซีอีโอ
รังสรรค์ จันทร์นฤกุล

นอกจากนี้ ยังมีวาระเกี่ยวกับการตั้งคณะอนุกรรมการชุดย่อยเพื่อมาบริหารงานในบอร์ดชุดใหม่ พร้อมกับวาระที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ นายยงยุทธ วัฒนสินธุ์ ยื่นใบลาออก ให้บอร์ดรับทราบ โดยให้พิจารณาจากเหตุผลเรื่องสุขภาพ ซึ่งเป็นไปตามสัญญาข้อ 5.5 โดยจะมีผลอย่างเป็นทางการในวันที่ 29 กันยายน 2557 และนายยงยุทธ ได้ใช้สิทธิ์การลาตั้งแต่ 27 สิงหาคม 2557
     
       “ตอนนี้ในบอร์ดมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา กจญ. โดยได้ตั้งนายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ มาเป็นรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่แทน จนกว่าบอร์ดจะสรรหา กจญ.คนใหม่ได้ ส่วนในประเด็นที่ต้องมีการเซ็นอนุมัติก็จะพิจารณาให้บอร์ดร่วมเซ็นชื่อแทนได้”


http://www.manager.co.th/CbizReview/ViewNews.aspx?NewsID=9570000098850

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.