Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

20 กันยายน 2557 กปน.ธนศักดิ์ ระบุ การประปานครหลวง เตรียมให้บริการ สามารถให้บริการรับคำร้องขอติดโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบบัตรสมาร์ท (Smart Card)

ประเด็นหลัก   ด้านนายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง  (กปน.) เปิดเผยว่า จากการร่วมมือในครั้งนี้จะทำให้สำนักงานประปาสาขาสามารถให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งน้ำประปาใหม่ โดยการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบบัตรสมาร์ท (Smart Card) ของผู้ยื่นคำร้องแทนการป้อนข้อมูล โดยในระยะที่หนึ่งสามารถให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งประปาใหม่โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบบัตรสมาร์ท (Smart Card) ในรูปแบบออนไลน์ที่สำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ จำนวน 6 เคาน์เตอร์ และ สำนักงานประปาสาขานนทบุรี จำนวน 6 เคาน์เตอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2557 นี้
    ส่วนระยะต่อไปนั้น ในระบบจะมีการจัดทำ คลีนซิ่ง ดาต้า   (Cleansing Data) ข้อมูลผู้ใช้น้ำประปา ซึ่งมีอยู่ประมาณ 2 ล้านรายการ   โดยข้อมูลที่ต้องการคลีนซิ่งคือข้อมูลผู้ใช้น้ำกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ของกรมการปกครอง และจะขยายผลให้สามารถครอบคลุมการเปิดบริการทุกสาขา
    "หลังจากนั้น จะมีการพัฒนาแอพพลิเคชันสำหรับผู้ใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเลต ซึ่งจะเข้ามาใช้ Government  Application Center หรือ GAC ของ EGA ประกอบด้วย 1. ระบบตรวจสอบค่าน้ำประปาย้อนหลัง 6 เดือน  ซึ่งจะเป็นระบบที่ให้บริการประชาชนเพื่อให้สามารถตรวจสอบค่าน้ำประปาย้อนหลังได้ 6 เดือน   และ 2. ในอนาคตอาจมีการให้บริการพิมพ์บาร์โค้ดแล้วนำไปจ่ายที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสได้"

______________________________
นำร่องใช้สมาร์ทการ์ดติดตั้งประปา

 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ จับมือการประปานครหลวง ใช้บัตรประชาชนใบเดียวเชื่อมต่อข้อมูลประชาชน เปิดตัวบริการนำร่องรับคำร้องขอติดตั้งน้ำประปาด้วยสมาร์ทการ์ด พร้อมเตรียมขยายผลให้ครอบคลุมทุกสาขา เผยอนาคตเพิ่มบริการใหม่เข้าสู่ระบบมือถือ ส่งบาร์โค้ดจ่ายเงินร้านสะดวกซื้อได้ทันที
    ดร.ศักดิ์ เสกขุนทดดร.ศักดิ์ เสกขุนทดดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA เปิดเผยว่า สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ได้ร่วมกับการประปานครหลวง (กปน.) จัดทำบริการอิเล็กทรอนิกส์แนวใหม่เพื่อเพิ่มความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้น้ำ ซึ่งจะทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบบัตรสมาร์ท (Smart Card) เพียงใบเดียวยื่นคำร้องติดตั้งน้ำประปาใหม่ โดยไม่ต้องถ่ายเอกสาร ซึ่งจะทำให้ลดขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่และเกิดความรวดเร็วในการให้บริการ

    โครงสร้างพื้นฐานที่ EGA เตรียมไว้ให้ ได้แก่ ระบบซิตี้เซ็น สมาร์ท อินโฟ  (Citizen Smart Info:CSI)  ซึ่งเป็นการใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบบัตรสมาร์ท (Smart Card) เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการทำธุรกรรมหรือขั้นตอนทางราชการต่างๆ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ณ จุดบริการครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) รวมถึงประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ผ่านศูนย์บริการร่วมโครงการซิตี้เซ็น สมาร์ท อินโฟ  
    นอกจากนั้น ยังพร้อมเสริมบริการด้านอื่นๆ เช่น บริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network : GIN) หรือ มาตรฐานระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ (Electronic Correspondence Management System : e-CMS 2.0) เป็นต้น
    ด้านนายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง  (กปน.) เปิดเผยว่า จากการร่วมมือในครั้งนี้จะทำให้สำนักงานประปาสาขาสามารถให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งน้ำประปาใหม่ โดยการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบบัตรสมาร์ท (Smart Card) ของผู้ยื่นคำร้องแทนการป้อนข้อมูล โดยในระยะที่หนึ่งสามารถให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งประปาใหม่โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบบัตรสมาร์ท (Smart Card) ในรูปแบบออนไลน์ที่สำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ จำนวน 6 เคาน์เตอร์ และ สำนักงานประปาสาขานนทบุรี จำนวน 6 เคาน์เตอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2557 นี้
    ส่วนระยะต่อไปนั้น ในระบบจะมีการจัดทำ คลีนซิ่ง ดาต้า   (Cleansing Data) ข้อมูลผู้ใช้น้ำประปา ซึ่งมีอยู่ประมาณ 2 ล้านรายการ   โดยข้อมูลที่ต้องการคลีนซิ่งคือข้อมูลผู้ใช้น้ำกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ของกรมการปกครอง และจะขยายผลให้สามารถครอบคลุมการเปิดบริการทุกสาขา
    "หลังจากนั้น จะมีการพัฒนาแอพพลิเคชันสำหรับผู้ใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเลต ซึ่งจะเข้ามาใช้ Government  Application Center หรือ GAC ของ EGA ประกอบด้วย 1. ระบบตรวจสอบค่าน้ำประปาย้อนหลัง 6 เดือน  ซึ่งจะเป็นระบบที่ให้บริการประชาชนเพื่อให้สามารถตรวจสอบค่าน้ำประปาย้อนหลังได้ 6 เดือน   และ 2. ในอนาคตอาจมีการให้บริการพิมพ์บาร์โค้ดแล้วนำไปจ่ายที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสได้"
จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=246712:2014-09-16-07-07-45&catid=123:2009-02-08-11-44-33&Itemid=491#.VB1RsUtAeuw

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.