Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

15 ธันวาคม 2557 รัสเซีย ออกกฏหมาย ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ห้ามบริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบางรายส่งข้อมูลของผู้ใช้งานในรัสเซียออกไปเก็บไว้ที่ภายนอกประเทศ รัฐบาลในการปิดเว็บไซต์ทันที

ประเด็นหลัก       กฎหมายดังกล่าวผ่านความเห็นชอบของรัฐสภารัสเซียเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล หลังพบว่ามีบริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบางรายส่งข้อมูลของผู้ใช้งานในรัสเซียออกไปเก็บไว้ที่ภายนอกประเทศ ซึ่งทางภาครัฐเกรงว่าจะเกิดการรั่วไหลของข้อมูล กระนั้นก็ถูกตั้งข้อสงสัยว่าเป็นกฎหมายที่ปิดกั้นเสรีภาพในการใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยเช่นกัน เนื่องจากให้อำนาจรัฐบาลในการปิดเว็บไซต์ที่ไม่ปฏิบัติตามได้ทันที

______________________________หนีกฎหมายใหม่รัสเซีย กูเกิลย้ายหน่วยวิศวกรรมออกแล้ว        กูเกิลยืนยันแผนย้ายออกจากรัสเซียแล้ว หลังเจอกฎหมายใหม่ที่บังคับให้บริษัทผู้ให้บริการทางอินเทอร์เน็ตที่ดำเนินธุรกิจในประเทศต้องเก็บข้อมูลของผู้ใช้ไว้ในรัสเซีย
     
       กฎหมายดังกล่าวผ่านความเห็นชอบของรัฐสภารัสเซียเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล หลังพบว่ามีบริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบางรายส่งข้อมูลของผู้ใช้งานในรัสเซียออกไปเก็บไว้ที่ภายนอกประเทศ ซึ่งทางภาครัฐเกรงว่าจะเกิดการรั่วไหลของข้อมูล กระนั้นก็ถูกตั้งข้อสงสัยว่าเป็นกฎหมายที่ปิดกั้นเสรีภาพในการใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยเช่นกัน เนื่องจากให้อำนาจรัฐบาลในการปิดเว็บไซต์ที่ไม่ปฏิบัติตามได้ทันที
     
       หน่วยงานที่ต้องถูกโยกย้ายหนีไม่พ้นฝ่ายวิศวกรรม ซึ่งคาดว่ามีพนักงานอยู่ราว 50 ชีวิต
     
       อย่างไรก็ดี การเก็บข้อมูลการใช้งานซึ่งกลายเป็นปัญหาของกูเกิลอยู่ในขณะนี้อาจเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปในโลกธุรกิจ เนื่องจากบางบริษัทอาจเลือกตั้งศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ และส่งข้อมูลต่างๆ มาเก็บรวมไว้ด้วยกัน ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลของผู้ใช้ในประเทศหนึ่งถูกส่งไปเก็บในอีกประเทศหนึ่งได้
     
       วอลล์สตรีทเจอร์นัลรายงานด้วยว่า กูเกิลจะยังคงพนักงานบางส่วนไว้ในรัสเซีย เช่น พนักงานแผนกขาย การตลาด และทีมซัปพอร์ต


http://www.manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9570000143637

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.