Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

06 มกราคม 2558 ไปรษณีย์ไทย.ปิยะวัตร์ ระบุ ตั้งเป้ารายได้ในสิ้นปี 2558 ไว้ที่ 21,832 ล้านบาท เป็นกำไร 1,900 ล้านบาท โดยกำไรจะลดลงจากปี 2557 ที่มีรายได้อยู่ที่ 21,632.18 ล้านบาท และกำไรอยู่ที่ 2,227.76 ล้านบาท

ประเด็นหลัก

นายปิยะวัตร์ มหาเปารยะ รองกรรม การผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานระบบปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือ ปณท เปิดเผยว่า ตั้งเป้ารายได้ในสิ้นปี 2558 ไว้ที่ 21,832 ล้านบาท เป็นกำไร 1,900 ล้านบาท โดยกำไรจะลดลงจากปี 2557 ที่มีรายได้อยู่ที่ 21,632.18 ล้านบาท และกำไรอยู่ที่ 2,227.76 ล้านบาท สำหรับกำไรที่ลดลงเนื่องจากปี 2557 มีรายรับพิเศษที่มาจากไปรษณียบัตรทายผลฟุตบอลโลก 2014 จำนวน 600 ล้านบาท เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 นี้ จะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอีก 7.5% ในส่วนของอัตราค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่าเศรษฐกิจในปีนี้จะยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ นักท่องเที่ยวยังไม่มากเท่าที่ควรจะเป็น ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าธุรกิจอีคอมเมิร์ซจะเติบโตขึ้น ส่งผลให้การส่งของผ่านไปรษณีย์เพิ่มขึ้นจนทำให้ปีที่ผ่านมามีอัตราเพิ่มขึ้น 10% แต่เชื่อว่าปีนี้จะยังคงเพิ่มขึ้น 10% เช่นเดิม เพราะประชาชนยังไม่มั่นใจในระบบการใช้จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่าที่ควร ดังนั้น ลูกค้าจะยังคงเป็นกลุ่มเดิม
_____________________________________________________ตั้งเป้ารายได้ในสิ้นปี 2558 ไว้ที่ 21,832 ล้านบาท เป็นกำไร 1,900 ล้านบาท โดยกำไรจะลดลงจากปี 2557 ที่มีรายได้อยู่ที่ 21,632.18 ล้านบาท และกำไรอยู่ที่ 2,227.76 ล้านบาท


ไปรษณีย์ไทย ตั้งเป้ารายได้ปี 58 ไว้ที่ 21,832 ล้านบาท มองธุรกิจอีคอมเมิร์ซเติบโต ดันยอดการส่งพัสดุเพิ่มขึ้น 10%

นายปิยะวัตร์ มหาเปารยะ รองกรรม การผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานระบบปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือ ปณท เปิดเผยว่า ตั้งเป้ารายได้ในสิ้นปี 2558 ไว้ที่ 21,832 ล้านบาท เป็นกำไร 1,900 ล้านบาท โดยกำไรจะลดลงจากปี 2557 ที่มีรายได้อยู่ที่ 21,632.18 ล้านบาท และกำไรอยู่ที่ 2,227.76 ล้านบาท สำหรับกำไรที่ลดลงเนื่องจากปี 2557 มีรายรับพิเศษที่มาจากไปรษณียบัตรทายผลฟุตบอลโลก 2014 จำนวน 600 ล้านบาท เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 นี้ จะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอีก 7.5% ในส่วนของอัตราค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่าเศรษฐกิจในปีนี้จะยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ นักท่องเที่ยวยังไม่มากเท่าที่ควรจะเป็น ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าธุรกิจอีคอมเมิร์ซจะเติบโตขึ้น ส่งผลให้การส่งของผ่านไปรษณีย์เพิ่มขึ้นจนทำให้ปีที่ผ่านมามีอัตราเพิ่มขึ้น 10% แต่เชื่อว่าปีนี้จะยังคงเพิ่มขึ้น 10% เช่นเดิม เพราะประชาชนยังไม่มั่นใจในระบบการใช้จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่าที่ควร ดังนั้น ลูกค้าจะยังคงเป็นกลุ่มเดิม

“ปณท มีการปรับปรุงระบบไอทีเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างดิจิตอล อีโคโนมี อยู่ตลอดเวลา ซึ่งปีที่ผ่านมาได้ลงทุนระบบไอทีไปแล้วกว่า 200 ล้านบาท ถือเป็นการเปลี่ยนระบบศูนย์บริการลูกค้าทั่วประเทศของ ปณท ที่เป็นเรื่องปกติที่มีอายุใช้งาน 10 ปี ก็จะต้องเปลี่ยนใหม่ ซึ่งปีนี้ยังไม่มีแผนใช้งบทางด้านไอที” นายปิยะวัตร์ กล่าว.


http://www.dailynews.co.th/Content/IT/291790/‘ปณท’+หวังรายได้ปีนี้กว่า+2+หมื่นล้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.