Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

15 มกราคม 2558 TOT พร้อมให้บริการ 6 งานบริการประกอบด้วย บริการรถเช่า บริการห้องจัดเลี้ยง บริการสิ่งพิมพ์ บริการอู่ซ่อมรถ และบริการจัดสวนต้นไม้ และตลาดนัด สามารถทำรายได้ให้ทีโอทีราว 40-50 ล้านบาท

ประเด็นหลัก


สำหรับ 6 งานบริการประกอบด้วย บริการรถเช่า บริการห้องจัดเลี้ยง บริการสิ่งพิมพ์ บริการอู่ซ่อมรถ และบริการจัดสวนต้นไม้ และตลาดนัด ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ดูแลได้พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการจนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่า ก่อนหน้านี้จะมีปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการ ตนได้เข้ามาบริหารจัดการส่วนนี้ปี 2552 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะใช้ทรัพย์สินที่ทีโอทีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์ที่สุด

ยอมรับว่าก่อนหน้านี้จะมีปัญหาในเรื่องของการใช้เส้นสายในการเข้ามาบริหารจัดการ มีการบวกเพิ่มค่าหัวคิวในส่วนของตลาดนัดจากเดิมที่เคยมีการเก็บค่าเช่าพื้นที่วันละ 600บาท ได้พยายามควบคุมจนบริหารจัดการเหลือวันละ 300 บาท

“ในการเก็บค่าบริการที่แพงจนเกินไปนั้น ไม่เพียงแต่สร้างภาระให้กับผู้ขายเท่านั้น เพราะเมื่อค่าเช่าพื้นที่สูง ราคาสินค้าก็สูงตามไปด้วย” นายนฤชากล่าว


_____________________________________________________


?รถตู้-ค่าเช่าตลาดนัด-ห้องจัดเลี้ยง ช่วยทำเงินให้ทีโอที?
ถือเป็นปีที่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จะต้องรัดเข็มขัดอย่างหนัก เพราะรายได้จากสัมปทานมือถือปีละหลักหมื่นล้านบาทจะต้องส่งคืนรัฐทั้งหมด


ถือเป็นปีที่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จะต้องรัดเข็มขัดอย่างหนัก เพราะรายได้จากสัมปทานมือถือปีละหลักหมื่นล้านบาทจะต้องส่งคืนรัฐทั้งหมดและกลุ่มธุรกิจการให้บริการอีกกลุ่มที่ผู้บริหารทีโอที พยายามผลักดันจนสามารถสร้างรายได้ให้ทีโอที เสมือนเปิดบริษัทดำเนินธุรกิจขนาดกลาง ๆ ขึ้นมาโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเกิดประโยชน์และสร้างรายได้อีกทางให้กับทีโอที

นายนฤชา จิตรีขันธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ที่ก่อนหน้านี้ เคยดูงานสายงานบริหารทรัพย์สิน เล่าว่า ได้พยายามผลักดันการบริการ 6 บริการของทีโอที เพื่อสร้างรายได้และสร้างงานให้กับพนักงานทีโอที มาโดยตลอด

สำหรับ 6 งานบริการประกอบด้วย บริการรถเช่า บริการห้องจัดเลี้ยง บริการสิ่งพิมพ์ บริการอู่ซ่อมรถ และบริการจัดสวนต้นไม้ และตลาดนัด ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ดูแลได้พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการจนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่า ก่อนหน้านี้จะมีปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการ ตนได้เข้ามาบริหารจัดการส่วนนี้ปี 2552 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะใช้ทรัพย์สินที่ทีโอทีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์ที่สุด

ยอมรับว่าก่อนหน้านี้จะมีปัญหาในเรื่องของการใช้เส้นสายในการเข้ามาบริหารจัดการ มีการบวกเพิ่มค่าหัวคิวในส่วนของตลาดนัดจากเดิมที่เคยมีการเก็บค่าเช่าพื้นที่วันละ 600บาท ได้พยายามควบคุมจนบริหารจัดการเหลือวันละ 300 บาท

“ในการเก็บค่าบริการที่แพงจนเกินไปนั้น ไม่เพียงแต่สร้างภาระให้กับผู้ขายเท่านั้น เพราะเมื่อค่าเช่าพื้นที่สูง ราคาสินค้าก็สูงตามไปด้วย” นายนฤชากล่าว
นายนฤชา เล่าว่า ใน 1 ปีนั้น ทั้ง 6 กลุ่มบริการ สามารถทำรายได้ให้ทีโอทีราว 40-50 ล้านบาท ถือว่าเป็นการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ บวกกับพนักงานทีโอที ที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพให้ได้มากที่สุด

ทั้งนี้ การที่ทีโอที พยายามใช้สิ่งของที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ นอกจากจะช่วยเพิ่มรายได้ให้ทีโอทีแล้ว พนักงานทีโอทียังสามารถใช้ความรู้ความสามารถที่มีมาช่วยบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากการให้บริการเสริมต่าง ๆ แล้วสิ่งที่พยายามผลักดันเสมอมาคือ ความสะอาด การประหยัด ทั้งการใช้น้ำและไฟอย่างประหยัด การทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกอาคารเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรเป็นต้น

ด้านพนักงานของ ทีโอที คนหนึ่ง เล่าว่า การบริการที่เปิดทั้งหมดถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับทั้งพนักงานทีโอทีเอง และบุคคลภายนอกด้วย ซึ่งการเปิดตลาดนัดเพื่อขายของถือเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้ขายและทีโอทีได้ใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าด้วยการเก็บค่าเช่า เช่นเดียวกับการเปิดให้เช่าห้องจัดเลี้ยงเพื่อจัดพิธีต่าง ๆ

ในส่วนของบริการบำรุง ซ่อม รักษารถยนต์นั้น ก็ใช้พนักงานทีโอที ที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำความรู้ความสามารถมาบริการให้กับพนักงานทีโอที ด้วยราคาที่เป็นธรรม เป็นต้น

ถึงแม้ว่าบริการทั้ง 6 บริการ ใครอาจมองเป็นบริการ เล็ก ๆ รายได้ไม่มากเท่าการให้บริการโครงข่าย แต่เมื่อนำมาบวก ลบ คูณ หาร ดูแล้ว การทำเงินให้ทีโอทีในกลุ่มนี้ปีละกว่า 50 ล้านบาท

ถือเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่มา สร้างประโยชน์ สร้างรายได้ให้องค์กร เพราะต่อจากนี้ไป ทีโอที ต้องขาดทุนปีละหลักพันหลักหมื่นล้านบาทเพราะไม่มีรายได้จากสัมปทานมือถือแล้ว.

กัญณัฏฐ์ บุตรดี
Kanyanat25@gmail.com


http://www.dailynews.co.th/Content/IT/293600/รถตู้-ค่าเช่าตลาดนัด-ห้องจัดเลี้ยง+ช่วยทำเงินให้ทีโอที

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.