Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

20 มกราคม 2558 อย.เพลิน ระบุ ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา อาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ว่า ผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงมีหน้าที่ต้องตรวจสอบว่ามีใบอนุญาตโฆษณาถูกต้องครบถ้วนหรือไม่

ประเด็นหลัก

ภญ.เพลิน จำแนกพล คบ.เขต 5 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวถึงความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา อาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ว่า ผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงมีหน้าที่ต้องตรวจสอบว่ามีใบอนุญาตโฆษณาถูกต้องครบถ้วนหรือไม่_____________________________________________________


กสทช.แนะสื่อดูใบอนุญาต ก่อนรับโฆษณาสินค้าอาหาร-ยา

น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ปัญหาการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ เป็นปัญหาที่เรื้อรังมานาน หลายฝ่ายมีความพยายามแก้ไข ทั้งนี้ในส่วนของ กสทช.เป็นอีกองค์กรที่ถูกคาดหวังจากสังคม จึงมีแผนยุทธศาสตร์ร่วมกันกับองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) เครือข่ายผู้บริโภค

ทั้งนี้ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 และกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด สื่อต่างๆก่อนรับงานโฆษณาต้องตรวจสอบใบอนุญาตโฆษณาถูกต้องครบถ้วน อีกทั้งต้องตรวจสอบว่าคำโฆษณาเป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ เพราะถ้ากระทำผิดแล้วมีผู้ร้องเรียนมา อาจส่งผลถึงการประกอบการและอื่นๆ ได้

ภญ.เพลิน จำแนกพล คบ.เขต 5 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวถึงความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา อาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ว่า ผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงมีหน้าที่ต้องตรวจสอบว่ามีใบอนุญาตโฆษณาถูกต้องครบถ้วนหรือไม่

นายจำลอง แจ่มจำรัส นายกสมาคมวิทยุกระจายเสียงจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า จริยธรรมหมายถึงแนวทางการประพฤติ ปฏิบัติ ที่อาศัยหลักการด้านศีลธรรม สมาคมฯจึงได้มีการกำกับดูแลกันเอง โดยจะดำเนินการคัดเลือก จัดหา กำกับดูแลสถานี รวมถึงการประกาศหรือโฆษณาที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพ และจริยธรรมของสื่อ มีการโฆษณาและการบริการธุรกิจได้ไม่เกินชั่วโมงละ 12 นาทีครึ่ง เมื่อรวมเวลาตลอดทั้งวันแล้วไม่เกิน 12 ชั่วโมง อีกทั้งยังขอให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดกาญจนบุรี ช่วยแจ้งเตือนมาที่สมาคมฯว่าสินค้าใด แบรนด์อะไร ที่มีการโฆษณาเกินจริงและเข้าข่ายผิดกฎหมาย สมาคมฯจะแจ้งเตือนไปยังสถานีนั้นๆ ได้ทราบต่อไป

นอกจากนี้เพื่อให้มีการดำเนินงานความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม ที่ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายโฆษณายา อาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 มีข้อตกลงร่วมกันให้มีการทำข้อเสนอรูปแบบการทำงานร่วมกัน โดยให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นจุดรับตรวจสอบใบอนุญาตโฆษณาและเสียงโฆษณา ก่อนมีการส่งให้สถานีเปิดออกอากาศ เมื่อมีสัญลักษณ์การผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี สถานีจึงสามารถจัดจ้างโฆษณานั้นๆ ได้ โดยที่ประชุมมีความเชื่อมั่นว่าจะเป็นวิธีที่สามารถทำให้การโฆษณาที่ผิดกฎหมายลดลงได้
http://www.naewna.com/business/140213

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.