Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

13 มีนาคม 2558 CAT เร่งตีมูลค่าเสา!! กลุ่ม TRUE แจ้งมาว่ายินดีเจรจา ขั้นแรกคงต้องหาบริษัทกลางมาทำหน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ต่างจากของ DTAC ที่ต่างฝ่ายต่างประเมิน

ประเด็นหลัก


สำหรับ การเจรจากับกลุ่มทรูอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล คาดว่าจะได้ข้อสรุปในระดับบอร์ด กสทฯ ก.ค.นี้ ซึ่งต่างจากดีแทค เพราะหมดสัมปทานไปแล้ว และยังไม่ได้โอนทรัพย์สินที่เป็นเสากว่า 8,000 ต้น แต่ข้อพิพาทไม่ได้อยู่ในชั้นศาลหรืออนุญาโตตุลาการ เพราะต้องให้หมดสัมปทานก่อนจึงจะฟ้องได้ ซึ่งกลุ่มทรูแจ้งมาว่ายินดีเจรจา ขั้นแรกคงต้องหาบริษัทกลางมาทำหน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ต่างจากของดีแทคที่ต่างฝ่ายต่างประเมิน ยังไม่สรุปว่าจะเป็น JV หรือกองทุนอินฟราสตรักเจอร์ส_____________________________________________________


"แคท"เร่งปิดดีลร่วมทุนดีแทค เจรจากลุ่มทรูเคลียร์ปมพิพาท


"กสทฯ" ลุยเคลียร์คดีพิพาท หลัง "คนร." ไฟเขียวกรอบร่วมทุน "ดีแทค" เร่งตีมูลค่าทรัพย์สิน ยึดกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเป็นต้นแบบลดลงทุนซ้ำซ้อน ตั้งเป้า 5 เดือนปิดดีล เจรจาคู่ขนานกลุ่มทรู

พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.กสท โทรคมนาคม เปิดเผยว่า กำลังเร่งเจรจากับคู่สัมปทานตามแนวทางที่คณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐ วิสาหกิจ (คนร.) มีมติให้เร่งเจรจาแก้ไขปัญหาข้อพิพาทกับเอกชน เพื่อให้มีการบริหารจัดการทรัพย์สินตามสัมปทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งในส่วนของดีแทคคืบหน้าไปมาก และ คนร.เห็นชอบกรอบแนวทางการเจรจาในโมเดลร่วมทุน (Joint Venture:JV) ต่างฝ่านต่างอยู่ระหว่างการตีมูลค่าทรัพย์สิน คาดว่าจะสรุปทั้งหมดให้บอร์ดพิจารณาได้ พ.ค.นี้

"ดีแทคก็ได้ ประโยชน์จากการไม่ต้องลงทุนสร้างเสาเพิ่ม ลงทุนโครงข่ายของประเทศก็ไม่ซ้ำซ้อน เป็นไปได้ว่า กสทฯจะนำเสาโทรคมนาคม 1.3 หมื่นต้น และลงเงินทุน ส่วนดีแทคเลือกลงทุนด้วยเสาที่สร้างเองหรือใช้เงินลงทุนมาลงด้วย แล้วเปิดให้โอเปอเรเตอร์ทุกรายเช่าใช้เหมือนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน JV ไม่เน้นระดมทุนจากภายนอก แต่เปิดให้นำไปรวมกับอินฟราสตรักเจอร์โฮลดิ้งตามนโยบายรัฐบาลได้"

หาก เจรจาสัมฤทธิผล ดีแทคจะแจ้งเงื่อนไขการถอนฟ้องคดีที่อยู่ในศาลปกครองหลังเริ่มกระบวนการร่วม ทุนไปแล้ว คาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการตามมาตรา 43 พ.ร.บ.ร่วมทุน และให้ ครม.พิจารณาต่อไป ตั้งเป้าว่าจะให้เสร็จภายใน 5 เดือน

สำหรับ การเจรจากับกลุ่มทรูอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล คาดว่าจะได้ข้อสรุปในระดับบอร์ด กสทฯ ก.ค.นี้ ซึ่งต่างจากดีแทค เพราะหมดสัมปทานไปแล้ว และยังไม่ได้โอนทรัพย์สินที่เป็นเสากว่า 8,000 ต้น แต่ข้อพิพาทไม่ได้อยู่ในชั้นศาลหรืออนุญาโตตุลาการ เพราะต้องให้หมดสัมปทานก่อนจึงจะฟ้องได้ ซึ่งกลุ่มทรูแจ้งมาว่ายินดีเจรจา ขั้นแรกคงต้องหาบริษัทกลางมาทำหน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ต่างจากของดีแทคที่ต่างฝ่ายต่างประเมิน ยังไม่สรุปว่าจะเป็น JV หรือกองทุนอินฟราสตรักเจอร์ส

"คนร.ให้แยกอินฟราสตรักเจอร์คอมปะนีกับ ทาวเวอร์คอมปะนี แต่รูปแบบที่คุยกับดีแทคมีทั้งที่รวมทรัพย์สิน และส่วนที่แยกเป็น JV ของแต่ละประเภท เช่น เสา, ไฟเบอร์ออปติก แต่ยังไม่ได้เลือกรูปแบบว่าจะเป็น JV แบบไหน แบบที่รวมเบ็ดเสร็จสะดวกในการดำเนินการ แต่ไม่สอดคล้องนโยบาย คนร.ที่ต้องการแยกเป็นไฟเบอร์โคกับทาวเวอร์โค"

พ.อ.สรรพชัยกล่าวถึง ผลประกอบการเดือน ม.ค. 2558 ด้วยว่า มีรายได้รวม 5,460 ล้าน บาท กำไรสุทธิ 432 ล้านบาท สูงกว่าแผนที่ตั้งไว้ถึง 411 ล้านบาท เป็นผลมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น 313 ล้านบาท และการบริหารต้นทุน


http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1426158142

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.