Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

30 เมษายน 2558 AIS ( AWN ผู้ให้บริการ 2100 ) ขออนุญาตให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านทีวี(IPTV) เพราะมีประเด็นข้อกฎหมายที่ต่างกัน อาทิ เงื่อนไขการถือหุ้นของต่างด้าวในกิจการบรอดแคสต์อยู่ที่ 25% ในกิจการโทรคมนาคมอยู่ที่ 49%

ประเด็นหลัก


ส่วนวาระการอนุญาตให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเคเบิลทีวีให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่ายเดิมและการขออนุญาตให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านทีวี(IPTV) ของบริษัท เอดับบลิวเอ็น จำกัด (ในเครือเอไอเอส) นั้นต้องมีการประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เพราะมีประเด็นข้อกฎหมายที่ต่างกัน อาทิ เงื่อนไขการถือหุ้นของต่างด้าวในกิจการบรอดแคสต์อยู่ที่ 25% ในกิจการโทรคมนาคมอยู่ที่ 49%


_____________________________________________________
กสท.ย้ำห้ามขายช่องทีวีดิจิทัล เรียก"ไทยทีวี"แจงเหตุเพิ่มทุนบอร์ด กสท. เตรียมเรียก "ช่อง LOCA" ชี้แจงการเพิ่มทุนและจัดผังรายการ หลังไม่อนุมัติเปลี่ยนชื่อเป็น MVTV เหตุส่อนัยสิทธิความเป็นเจ้าของช่อง แถมมีประวัติถูกร้องเรียนอื้อทั้งโฆษณาอาหารและยาผิดกฎหมายและเป็นช่องดาวเทียมอิงการเมือง ส่วนการเลื่อนจ่ายเงินประมูลช่องยังต้องลุ้น


นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ด้านคุ้มครองผู้บริโภค เปิดเผยว่า ที่ประชุม กสท.ล่าสุด ( 20 เม.ย.) มีมติไม่อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่องทีวีดิจิทัล ประเภทเด็กเยาวชนและครอบครัว ของบริษัท ไทยทีวี จำกัด จาก "LOCA" เป็น "MVTV" ตามที่บริษัทได้ยื่นขอมา โดยอ้างเหตุผลว่าเพื่อเป็นการปรับปรุงรายการที่ดีขึ้น

"เหตุผลกว้างเกินไป ทั้งช่อง LOCA เดิมก็ยังมีปัญหาด้านการจัดผังรายการที่เนื้อหายังไม่ตรงตามประเภทช่อง ขณะที่ช่อง MVTV ที่จะนำมาเป็นชื่อช่องใหม่ เป็นผู้รับใบอนุญาตช่องทีวีดาวเทียมที่ถูกร้องเรียนในการนำเสนอเนื้อหาด้านการเมืองและการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารและยาผิดกฎหมายซึ่งกสทช.กำลังตรวจสอบอยู่"

ในสัปดาห์หน้าจะเชิญตัวแทนจากบริษัทมาชี้แจงกับ 3 คณะอนุกรรมการของ กสท. คือ 1.คณะอนุกรรมการผังและเนื้อหารายการ 2.คณะอนุกรรมการส่งเสริมและกำกับการแข่งขัน และ 3.คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้ข้อมูลเปลี่ยนชื่อรายการ การเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้น หลังจากได้เพิ่มผู้ถือหุ้นหลักจาก 4 รายเป็น 15 ราย

"ส่วนตัวเห็นว่าผู้ลงทุนรายใหม่มาเช่ารายการในสัดส่วนไม่เกิน 40% ตามกฎ กสทช. ไม่มีปัญหา การเพิ่มทุนที่อำนาจการบริหารยังอยู่ที่ผู้บริหารเดิมที่ได้รับใบอนุญาตไปก็ไม่มีปัญหา แต่การยื่นขอเปลี่ยนชื่อช่องแสดงถึงนัยบางอย่าง ย้ำว่าใบอนุญาตจะขายต่อ เปลี่ยนมือ โอนให้กันไม่ได้ การปรับเปลี่ยนผู้ถือหุ้น ชื่อ ผังรายการ ต้องเป็นไปตามกติกา โดยให้อยู่ในกรอบที่กำหนดไว้"

ขณะที่ความคืบหน้าของการพิจารณาข้อเสนอขอเลื่อนกำหนดจ่ายเงินประมูลช่องดิจิทัลของผู้ประกอบการนั้นบอร์ดกสทช.จะหารือในวันที่ 22 เม.ย.นี้ แต่บอร์ด กสท.ได้เสนอว่าควรต้องมีการเปิดรับฟังความเห็นสาธารณะในการปรับแก้ประกาศ กสทช.ที่เกี่ยวข้อง

ส่วนวาระการอนุญาตให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเคเบิลทีวีให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่ายเดิมและการขออนุญาตให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านทีวี(IPTV) ของบริษัท เอดับบลิวเอ็น จำกัด (ในเครือเอไอเอส) นั้นต้องมีการประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เพราะมีประเด็นข้อกฎหมายที่ต่างกัน อาทิ เงื่อนไขการถือหุ้นของต่างด้าวในกิจการบรอดแคสต์อยู่ที่ 25% ในกิจการโทรคมนาคมอยู่ที่ 49%


http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1429765651

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.