Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

18 พฤษภาคม 2558 ICT.พรชัย ระบุ ครม. พิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการนำร่องเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง 4 กระทรวง ประมาณ 3,700 ล้านบาท

ประเด็นหลัก
สำหรับโครงการนำร่องเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการนำร่องเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง 4 กระทรวง คือ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้นประมาณ 3,700 ล้านบาท

___________________________________


บอร์ดดีอีอนุมัติชงโครงการนำร่องของบ ครม. 3,700 ล้านบาทผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงาน คณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (บอร์ดดีอีชุดชั่วคราว) ได้มีการประชุมนัดที่ 2 เมื่อ 11 พ.ค.ที่ผ่านมา ณ ทำเนียบรัฐบาล

นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า เป็นการประชุมเพื่อให้คณะทำงานต่าง ๆ รายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติงาน โดยคณะทำงานด้านศูนย์ข้อมูลในประเทศ (Data Center) ได้สำรวจสถานภาพศูนย์ข้อมูลภาครัฐจำนวน 300 หน่วยงาน มีหน่วยงานที่ตอบกลับแบบสำรวจแล้ว 83 หน่วยงาน ซึ่งใช้งบประมาณในการบริหารจัดการสูงถึง 6,714 ล้านบาทต่อปี จากนี้จะพิจารณาการสร้างศูนย์ข้อมูลที่มีมาตรฐาน และมีความมั่นคงปลอดภัย รวมทั้งหลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) สำหรับภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะต้องเป็นผู้ลงทุนเองทั้งหมด

ส่วนของการดำเนินงานของคณะทำงานบรอดแบนด์แห่งชาติ เห็นชอบให้ กสทช. พิจารณาหลักการใช้ประโยชน์ของโครงสร้างพื้นฐานร่วมกันในการเปิดประมูลคลื่นความถี่ และการให้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม พร้อมให้ กสทช.ประกาศราคากลางสำหรับบริการเสาโทรคมนาคม รวมทั้งให้ใบอนุญาตแก่ผู้ที่สามารถรวมเสาโทรคมนาคมเดิมมาเป็นบริการทั่วไปแก่ผู้ประกอบการทุกรายก่อนการประมูล 4G

ส่วนคลื่นความถี่ที่จะต้องนำมาประมูล หากอยู่ภายใต้การถือครองของหน่วยงานในกำกับของรัฐต้องมีเงื่อนไขการชดเชยให้ และในส่วนโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่มีข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานในกำกับของรัฐกับบริษัทเอกชนตามสัญญาร่วมการงาน ให้มีการบริหารจัดการและใช้ร่วมกันโดยมีประเด็นด้านข้อกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อไป

นอกจากนี้ยังมีรายงานความคืบหน้า โครงการบูรณาการงานบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ อาทิ โครงการลดสำเนากระดาษเพื่อบริการประชาชน โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางสารสนเทศข้อมูลบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ โครงการพัฒนาธุรกรรมออนไลน์สำหรับการลงทุนและการค้าของกระทรวงอุตสาหกรรม และโครงการ Document Exchange System

สำหรับโครงการนำร่องเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการนำร่องเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง 4 กระทรวง คือ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้นประมาณ 3,700 ล้านบาทhttp://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1431343686

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.