Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

13 กันยายน 2558 (บทความ) ข้อมูลจาก The Global Retail Theft Barometer 2013-2014 (1) ระบุว่า ต้นทุนจากสินค้าที่สูญหาย (shrinkage costs) ของร้านค้าปลีกทั่วโลกมีมูลค่าถึง 128.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 1.29% ของยอดค้าปลีกทั่วโลก สาเหตุหลักเกิดจากการโจรกรรมหรือการขโมยของในร้านค้าโดยบุคคลภายนอก 38%

ประเด็นหลัก
ข้อมูลจาก The Global Retail Theft Barometer 2013-2014 (1) ระบุว่า ต้นทุนจากสินค้าที่สูญหาย (shrinkage costs) ของร้านค้าปลีกทั่วโลกมีมูลค่าถึง 128.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 1.29% ของยอดค้าปลีกทั่วโลก สาเหตุหลักเกิดจากการโจรกรรมหรือการขโมยของในร้านค้าโดยบุคคลภายนอก 38% เกิดจากการที่พนักงานในร้านลักขโมยเสียเอง 28% เกิดจากการบริหารงานที่บกพร่องด้วยสาเหตุที่ไม่ใช่อาชญากรรม 21% และเกิดจากการทุจริตของผู้จัดจำหน่าย 13% สินค้าที่ถูกขโมยมากที่สุดคือ ผลิตภัณฑ์สำหรับแต่งหน้า เครื่องประดับแฟชั่นต่าง ๆ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์มือถือ ไวน์และสุรา ผลการศึกษายังชี้ให้เห็นว่าในปี 2553-2554 ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกใช้จ่ายเงินเพื่อป้องกันการสูญเสียด้านการค้าปลีกคิดเป็น 35% ของรายจ่ายด้านนี้ทั่วโลกหรือคิดเป็นเงิน 28.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ______________________________________________


วิธีใช้กล้องเครือข่ายดิจิตอล จัดการขโมยในร้านค้าปลีก


„วิธีใช้กล้องเครือข่ายดิจิตอล จัดการขโมยในร้านค้าปลีก จากการสำรวจความเสียหายที่เกิดจากการโจรกรรมในร้านค้าปลีกยังคงมีมูลค่าสูงทั่วโลก ด้วยวิธีการโจรกรรมหลากหลายรูปแบบ วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 เวลา 4:15 น. หมวด: ไอที คำสำคัญ: กล้อง กล้องตรวจการณ์ การโจรกรรม ร้านค้าปลีก ขโมย ร้านค้า ติดตั้งกล้อง ซีซีทีวี ไอที ธงชัย วัฒนโสภณวงศ์ ระบบรักษาความปลอดภัย นายธงชัย วัฒนโสภณวงศ์ ผู้อำนวยการประจำประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีน บริษัท แอ็กซิส คอมมูนิเคชั่นส์มีคำแนะนำดังนี้ จากการสำรวจความเสียหายที่เกิดจากการโจรกรรมในร้านค้าปลีกยังคงมีมูลค่าสูงทั่วโลก ด้วยวิธีการโจรกรรมหลากหลายรูปแบบ กล้องตรวจการณ์-เฝ้าระวังบนระบบเครือข่ายไอพี (IP surveillance) จึงเป็นตัวเลือกที่ดีในการจัดการกับหัวขโมยเหล่านี้ได้อย่างชาญฉลาด การลงทุนในการติดตั้งกล้องตรวจการณ์-เฝ้าระวัง คือการลงทุนระยะยาว ที่ให้ผลตอบแทนทั้งด้านการรักษาความปลอดภัย ลดค่าใช้จ่าย ลดการสูญเสีย และยังเป็นเครื่องมือเพิ่มยอดขาย เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการร้านค้าปลีกอีกด้วย ร้านค้าปลีกต่าง ๆ จำเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความสูญหายให้มากที่สุด หนึ่งในแนวทางที่จะช่วยลดการสูญเสียคือการติดตั้งกล้อง ซีซีทีวี ถึงแม้ว่า ซีซีทีวี ช่วยลดอาชญากรรมได้ในระดับหนึ่ง แต่กล้องดิจิตอลที่ทำงานบนระบบเครือข่ายไอพีเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพมากกว่าสำหรับผู้ค้าปลีก ข้อมูลจาก The Global Retail Theft Barometer 2013-2014 (1) ระบุว่า ต้นทุนจากสินค้าที่สูญหาย (shrinkage costs) ของร้านค้าปลีกทั่วโลกมีมูลค่าถึง 128.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 1.29% ของยอดค้าปลีกทั่วโลก สาเหตุหลักเกิดจากการโจรกรรมหรือการขโมยของในร้านค้าโดยบุคคลภายนอก 38% เกิดจากการที่พนักงานในร้านลักขโมยเสียเอง 28% เกิดจากการบริหารงานที่บกพร่องด้วยสาเหตุที่ไม่ใช่อาชญากรรม 21% และเกิดจากการทุจริตของผู้จัดจำหน่าย 13% สินค้าที่ถูกขโมยมากที่สุดคือ ผลิตภัณฑ์สำหรับแต่งหน้า เครื่องประดับแฟชั่นต่าง ๆ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์มือถือ ไวน์และสุรา ผลการศึกษายังชี้ให้เห็นว่าในปี 2553-2554 ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกใช้จ่ายเงินเพื่อป้องกันการสูญเสียด้านการค้าปลีกคิดเป็น 35% ของรายจ่ายด้านนี้ทั่วโลกหรือคิดเป็นเงิน 28.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ผู้ค้าปลีกมีทางเลือกมากมายที่จะใช้สกัดกั้นปัญหานี้ เช่น การกลั่นกรองพนักงานและการให้การอบรมพนักงาน การปกป้องสินค้าในร้านที่เพิ่มจำนวนขึ้นด้วยการใช้ป้ายอิเล็กทรอนิกส์ (electronic tag) และทำการตรวจสอบด้านซัพพลายเชน อย่างไรก็ตาม วิธีที่ดีที่สุดคือ การลงทุนระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น การลงทุนระบบรักษาความปลอดภัยต้องทำอย่างฉลาดรอบคอบ ร้านค้าต่าง ๆ ส่วนมากติดตั้งกล้องวงจรปิดมาเป็นเวลานานแล้วเพื่อใช้ขู่ขโมยหรือเก็บหลักฐานเพื่อใช้หลังจากเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ขึ้นแล้ว ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ที่ได้รับการพัฒนามากขึ้น การก้าวเข้าสู่ยุคของเทคโนโลยีดิจิตอลได้สร้างทางเลือกที่หลากหลายให้ผู้ประกอบการเช่นกัน กล้องประเภทต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายไอทีในปัจจุบัน นอกจากการให้รายละเอียดภาพในระบบดิจิตอลแล้วยังช่วยให้ผู้จัดการร้านค้าปลีกต่าง ๆ สามารถเข้าถึงและใช้งานวิดีโอที่ติดตั้งอยู่ที่ร้านของพวกเขา สามารถดูวิดีโอได้แบบสด ๆ ณ เวลานั้น และเรียกดูวิดีโอเก่าที่ได้บันทึกเอาไว้จากที่ไหนก็ได้ เช่น ใช้งานผ่านอุปกรณ์ส่วนตัวที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและเครือข่าย 3G หรือ 4G ทั้งยังสามารถควบคุมกล้องได้จากระยะไกล และหากกล้องเหล่านั้นมีฟีเจอร์เกี่ยวกับเสียงก็สามารถใช้เป็นอุปกรณ์สื่อสารสองทางได้อีกด้วย เทคโนโลยีที่เป็นดิจิตอลได้ก้าวเข้ามามีบทบาทมากในปัจจุบัน กล้องที่มีความละเอียดหลายล้านพิกเซลและความละเอียดระดับ HD ให้ภาพที่มีความคมชัดมากกว่าภาพที่ได้จากกล้องอนาล็อกถึง 5 เท่า กล้องที่มีฟังก์ชั่นหมุนส่าย/ก้มเงย/ซูม ช่วยให้ผู้ชมสามารถหมุนส่ายกล้องไปได้รอบ ๆ ถึง 360 องศาเพื่อดูภาพในสถานที่หนึ่ง ๆ และสามารถซูมเข้ามาใกล้ ๆ เพื่อให้เห็นรายละเอียดมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อจะนำไปใช้ในการสืบสวนและใช้เป็นหลักฐานการโจรกรรมซึ่งจำเป็นต้องใช้ภาพที่มีคุณภาพสูงเหล่านี้ เรายังสามารถผสานการทำงานของระบบวิดีโอตรวจการณ์ที่ทำงานบนระบบไอพีเข้ากับระบบขายสินค้าหน้าร้าน (POS - point of sale) ของร้านค้า ดังนั้นการทำธุรกรรมต่าง ๆ ที่เคาน์เตอร์หรือลิ้นชักเก็บเงิน จะได้รับการบันทึกไว้ กล้องสามารถจับภาพมูลค่าของธนบัตรที่ลูกค้าส่งให้พนักงานเก็บเงินและเห็นประเภทสินค้าที่พนักงานส่งกลับไปให้ลูกค้าอีกด้วย กล้องระบบเครือข่ายไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือในการบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานที่หนึ่ง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์แบบเท่านั้น ผู้ค้าปลีกยังจะได้รับประโยชน์จากแอพพลิเคชั่นที่มากับกล้องเครือข่ายระบบไอพี สามารถแจ้งเตือนไปยังเจ้าของร้านเมื่อมีการเคลื่อนไหวที่แปลกปลอมในพื้นที่ที่ไม่อนุญาตให้ผ่านเข้ามาได้ด้วยฟังก์ชั่นการตรวจจับความเคลื่อนไหวแบบอัจฉริยะ.“

อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/it/345740


http://www.dailynews.co.th/it/345740

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.