Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

13 กันยายน 2558 กสทช. มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดทำ พบว่า ตลาดสื่อสาร ที่รวมทั้งอุปกรณ์สื่อสาร และตลาดบริการสื่อสาร ในปี 2557 มีมูลค่าถึง 499,741 ล้านบาท เติบโตจากปี 2556 ถึง 12.6 % และคาดว่าในปี 2558 ยังสามารถเติบโตได้อีก 12.3 %

ประเด็นหลัก


 กสทช. มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดทำ พบว่า ตลาดสื่อสาร ที่รวมทั้งอุปกรณ์สื่อสาร และตลาดบริการสื่อสาร ในปี 2557 มีมูลค่าถึง 499,741 ล้านบาท เติบโตจากปี 2556 ถึง 12.6 % และคาดว่าในปี 2558 ยังสามารถเติบโตได้อีก 12.3 % ขณะที่ตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ ในปี 2557 ที่ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) สำรวจไว้นั้น มีมูลค่าการผลิตเฉพาะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยรวม 54,980 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.4% ส่วนปี 2558 คาดว่าจะโตอีกไม่ต่ำกว่า 10% ส่วนตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ที่ กระทรวงไอซีที และ สวทช. เปิดเผยผลสำรวจไปเมื่อต้นเดือนสิงหาคมนั้น ตลาดนี้ติดลบถึง 7.9% โดยมีมูลค่า 77,663 ล้านบาท ปี 2558 คาดว่ายังติดลบอีก

______________________________________________


ทิศทางตลาดสื่อสาร ’58 อานิสงส์มือถือยังเอาอยู่


„ทิศทางตลาดสื่อสาร ’58 อานิสงส์มือถือยังเอาอยู่ ส่วนตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ที่ กระทรวงไอซีที และ สวทช. เปิดเผยผลสำรวจไปเมื่อต้นเดือนสิงหาคมนั้น ตลาดนี้ติดลบถึง 7.9% โดยมีมูลค่า 77,663 ล้านบาท ปี 2558 คาดว่ายังติดลบอีก วันพฤหัสที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 4:19 น. หมวด: ไอที คำสำคัญ: ตลาดสื่อสาร มือถือ กสทช. สวทช. เห็นตัวเลขการสำรวจทั้งปีที่ผ่านมาและคาดการณ์ปีนี้แล้ว ตลาดสื่อสารของประเทศไทยถือว่ามีการเติบโตที่ดีกว่าตลาด ไอซีทีอื่น ๆ โดยผลสำรวจล่าสุดที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือ กสทช. มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดทำ พบว่า ตลาดสื่อสาร ที่รวมทั้งอุปกรณ์สื่อสาร และตลาดบริการสื่อสาร ในปี 2557 มีมูลค่าถึง 499,741 ล้านบาท เติบโตจากปี 2556 ถึง 12.6 % และคาดว่าในปี 2558 ยังสามารถเติบโตได้อีก 12.3 % ขณะที่ตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ ในปี 2557 ที่ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) สำรวจไว้นั้น มีมูลค่าการผลิตเฉพาะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยรวม 54,980 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.4% ส่วนปี 2558 คาดว่าจะโตอีกไม่ต่ำกว่า 10% ส่วนตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ที่ กระทรวงไอซีที และ สวทช. เปิดเผยผลสำรวจไปเมื่อต้นเดือนสิงหาคมนั้น ตลาดนี้ติดลบถึง 7.9% โดยมีมูลค่า 77,663 ล้านบาท ปี 2558 คาดว่ายังติดลบอีก แต่น้อยลงคือลบแค่ประมาณ ลบ 2% สำหรับตลาดสื่อสารที่มีการเปิดเผยผลสำรวจล่าสุดนี้ “นายศุภชัย สัจไพบูลย์กิจ” เลขานุการสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย และที่ปรึกษาโครงการสำรวจตลาดฯ บอกว่า จากมูลค่าตลาดสื่อสาร 499,741 ล้านบาทในปี 2557 นั้น จะแบ่งได้เป็นตลาดบริการสื่อสาร 300,326 ล้านบาท หรือประมาณ 60% ส่วนตลาดอุปกรณ์สื่อสาร 199,415 ล้านบาท หรือประมาณ 40% และปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้การเติบ โตของตลาดสื่อสาร ยังไม่ร่วงไปตามภาวะเศรษฐกิจ เป็นเพราะอานิสงส์จากกระแสการใช้งานมือถือ ที่ยังแรงไม่ตกในประเทศ ไทย โดยภาคครัวเรือน ยังพร้อมที่จะใช้จ่ายเพื่อซื้อสมาร์ทโฟน ในการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์การใช้งานอินเทอร์เน็ต ที่สะดวกขึ้นโดยผ่านทางมือถือ และการใช้งานอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสื่อสารข้อมูลของ ภาคธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันรองรับการใช้งานคลาวด์และบิ๊ก ดาต้า แต่ภาวะการชะลอตัวทางเศรษฐกิจก็ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักรวมถึงสถานการณ์ทางการเมือง ที่ทำให้ประชาชนรวมถึงองค์กรธุรกิจระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น ตัวเลขที่น่าสนใจ เมื่อเจาะลึกในตลาด ย่อย ๆ เช่น ตลาดอุปกรณ์มือถือ พบว่าในปี 2557 มีมูลค่า 91,850 ล้านบาท เป็นสมาร์ทโฟน ถึง 89,000 ล้านบาท ส่วนฟีเจอร์โฟน มีเพียง 2,850 ล้านบาท คาดปี 2558 อุปกรณ์มือถือ โตอีก 20.2% โดยสมาร์ทโฟน โต 22.1% ซึ่งเป็นการเติบโตที่ลดลง เพราะราคาเครื่องที่ถูกลง ส่วนฟีเจอร์โฟน เติบโตติดลบ 38.8% ส่วนตลาดอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย ซึ่งเติบโตตามความต้องการใช้งานสื่อสารไร้สายที่เพิ่ม มากขึ้น โดยเฉพาะการขยายความครอบคลุมของบริการ 3จีและ4จี ปี 2557 มีมูลค่า 27,337 ล้านบาท เติบโต 13.1% คาดปี 2558 เติบโต 14.0% สำหรับตลาดบริการสื่อสารที่เป็นโทรศัพท์ประจำที่ หดตัวลงต่อเนื่องเหลือผู้ใช้หลักคือกลุ่มองค์กร ปี 2557 มีมูลค่าประมาณ 16,000 ล้านบาท ปี 2558 คาดติดลบ 5.1% สวนทางกับตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ปี 2557 ที่มีมูลค่า 209,660 ล้านบาท ปี 2558 คาดโตอีก 13.4% โดยบริการนอนวอยซ์ หรือไม่ใช้เสียง มีการเติบโตสูงตามการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ และโซเชียลมีเดีย โดยโตกว่า 45% จากปี 2556 มีมูลค่า 88,485 ล้านบาท ขณะที่บริการวอยซ์ หดตัวติดลบ 4.9% มีมูลค่า 121,175 ล้านบาท แต่ทั้งนี้คาดว่าในปี 2558 แนวโน้มการใช้บริการทั้งสองประเภทนี้จะมีมูลค่าเท่ากัน ด้านตลาดบริการอินเทอร์เน็ต ปี 2557 มีมูลค่า 48,663 ล้านบาท เติบโต 14.3% คาดปี 2558 โต 11.4% ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการ สวทช. บอกว่า ปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีการสำรวจมูลค่าตลาดต่าง ๆ เกือบจะครบถ้วนแล้ว ยังขาดแต่ตลาดด้านบริการ ซึ่งข้อมูลการสำรวจตลาดเหล่านี้ จะมีการนำไปบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้ข้อมูลตลาดไอซีทีของประเทศไทยมีความครบถ้วนสมบูรณ์สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนหรือกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น.“

อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/it/345544

http://www.dailynews.co.th/it/345544

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.