Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

09 กันยายน 2559 กสท. มีคำสั่งให้ระงับการออกอากาศ Wake Up News เป็นเวลา 7 วันโดยใช้อำนาจตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555

ประเด็นหลัก



อีกทั้งยังพบว่ารายการได้นำเสนอ กรณี “มีชัยชี้ สว. เลือกนายกฯ ได้ 5 ปี แต่เสนอได้ชื่อเดียว” สำนักงานจึงเสนอว่า เป็นเนื้อหาที่อาจเข้าข่ายขัดต่อประกาศคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ฉบับที่ 41/59 ฉบับที่ 97/57 ฉบับที่ 103/57 รวมทั้งขัดต่อมาตรา 37 แห่ง พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 และอาจขัดต่อข้อกำหนดในบันทึกข้อตกลงที่บริษัททำร่วมกับ สำนักงาน กสทช.

อีกทั้ง คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการได้เชิญผู้แทนจากช่องวอยซ์ทีวี และผู้แทนคณะทำงานติดตามสื่อ ส่วนงานการรักษาความสงบเรียบร้อย เข้าร่วมการประชุมและให้ความเห็นต่อกรณีการออกอากาศดังกล่าว คณะอนุกรรมการได้มีข้อเสนอให้กสท. เตรียมพิจารณา มีคำสั่งให้ระงับการออกอากาศ Wake Up News เป็นเวลา 7 วันโดยใช้อำนาจตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555










____________________________________


น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) ในวันที่ 29 ส.ค. 2559 มีการพิจารณากรณี สำนักงานตรวจสอบพบการออกอากาศ ช่องวอยซ์ทีวี(Voice Tv) รายการเวคอัพนิวส์ (Wake Up News) เมื่อวันที่ 15 ส.ค.ที่ผ่านมาเวลา 08.46 น. มีการสัมภาษณ์ ร.ต.อ.จอมเดช ตรีเมฆ ซึ่งวิเคราะห์เหตุระเบิด 7 จังหวัดภาคใต้ และวันที่ 16 ส.ค. เวลา 07.41 น. นำเสนอกรณี “ไผ่ ดาวดิน อดอาหารวันที่ 9 อาการทรุดหนัก”

อีกทั้งยังพบว่ารายการได้นำเสนอ กรณี “มีชัยชี้ สว. เลือกนายกฯ ได้ 5 ปี แต่เสนอได้ชื่อเดียว” สำนักงานจึงเสนอว่า เป็นเนื้อหาที่อาจเข้าข่ายขัดต่อประกาศคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ฉบับที่ 41/59 ฉบับที่ 97/57 ฉบับที่ 103/57 รวมทั้งขัดต่อมาตรา 37 แห่ง พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 และอาจขัดต่อข้อกำหนดในบันทึกข้อตกลงที่บริษัททำร่วมกับ สำนักงาน กสทช.

อีกทั้ง คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการได้เชิญผู้แทนจากช่องวอยซ์ทีวี และผู้แทนคณะทำงานติดตามสื่อ ส่วนงานการรักษาความสงบเรียบร้อย เข้าร่วมการประชุมและให้ความเห็นต่อกรณีการออกอากาศดังกล่าว คณะอนุกรรมการได้มีข้อเสนอให้กสท. เตรียมพิจารณา มีคำสั่งให้ระงับการออกอากาศ Wake Up News เป็นเวลา 7 วันโดยใช้อำนาจตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555

น.ส.สุภิญญากล่าวต่อว่า ก่อนหน้านี้กสท. เสียงข้างมากได้มีมติเห็นชอบการพักงานของผู้ดำเนินรายการ 2 คน ของช่องวอยซ์ทีวีเป็นระยะเวลา 10 วันแล้ว ซึ่งการพิจารณาวาระเข้าสู่ที่ประชุม กสท.ครั้งนี้เสนอให้พักรายการเวคอัพนิวส์ 7 วันอีกรอบโดยอ้างอำนาจของประกาศ กสทช.ว่าด้วย“หลักเกณฑ์ใบอนุญาตฯ” ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่การกำหนดบทลงโทษที่แตกต่างจากกรณีก่อนหน้า อาจทำให้วงการสื่อตั้งคำถามถึงมาตรฐานในการกำกับดูแลที่ไม่คงเส้นคงวา ต้องรอถกกันว่าวาระนี้กสท.ที่เหลือ 4 คน จะลงมติอย่างไร ที่น่าสนใจกว่า คือท่าทีของช่องวอยซ์ทีวี ต้องดูว่าจะมายื่นหนังสือขอลงโทษตนเองแทนบทลงโทษทางกฎหมายอีกหรือไม่ และสุดท้ายถ้า กสท.มีมติให้ลงโทษพักรายการ 7 วัน ทางวอยซ์ทีวีจะไปฟ้องศาลปกครองตามสิทธิ์หรือไม่

น.ส.สุภิญญาให้ความเห็นส่วนตัวว่าในยุคที่รัฐถืออำนาจสูงสุด เพราะไม่มีฝ่ายค้านในสภาฯทำหน้าที่แทน ถ้ารัฐไม่พอใจสื่อใดก็ควรใช้สิทธิ์โต้แย้งข้อมูลและความเห็นนั้น สังคมก็จะได้ใช้วิจารณญาณตัดสินเองว่าความเห็นใดถูกหรือผิด ส่วนข่าวที่ละเอียดอ่อนกระทบความมั่นคงอย่างข่าวการระเบิด ถ้าจะไม่ให้มีการวิเคราะห์เลยก็ต้องให้ทุกช่องงดทั้งหมด ซึ่งเป็นไปได้ยาก ถ้าจะแก้ปัญหาความสับสนควรทำแนวปฏิบัติให้ทุกช่องทุกสื่อใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ไม่เลือกปฏิบัติ

http://www.naewna.com/business/232617

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.