Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

26 ตุลาคม 2555 ทิศทางช่อง5 ปี 2556 ก้าวสู่ทีวีระบบดิจิตอลเต็มรูปแบบทั่วประเทศ ปรับผังขยายเวลาข่าว

ประเด็นหลัก


ทิศทางการดำเนินงานปี 2556 นอกจากจัดผังรายการและสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อตอกย้ำความเป็นทีวีบริการสาธารณะเพื่อความมั่นคงแล้ว ช่อง 5 ยังต้องกำหนดยุทธศาสตร์ในการเป็นผู้นำก้าวสู่ทีวีระบบดิจิตอลเต็มรูปแล้ว ตามกรอบนโยบายของ กสทช. โดยเตรียมแผนงานสำหรับการทดลองออกอากาศร่วมกับ กสทช. พร้อมมีแผนจัดเตรียมอุปกรณ์และบุคลากรให้สามารถออกอากาศระบบดิจิตอลได้ครอบคลุมทั่วประเทศ

สำหรับเนื้อหาการผลิตรายการและข่าวจะตอบสนองนโยบายกองทัพบก ทั้ง 4 ประการ คือ เทิดทูนสถาบันฯ ดูแลสิ่งแวดล้อม ต่อต้านยาเสพติด และช่วยเหลือประชาชน โดยจะเพิ่มเรื่องการเสริมความรู้และความตระหนักรู้เรื่อง AEC แก่ชาวไทยอีกด้วย ซึ่งเรื่องนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก   ได้ให้ความสำคัญ เพราะมองว่าเป็นเรื่องที่คนไทยทั้งประเทศต้องตระหนักรู้ เพื่อเตรียมตัวเองให้พร้อมทั้ง      ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อันจะนำไปสู่ความมั่งคั่ง มั่นคงอย่างยั่งยืน ฝ่ายข่าว ช่อง 5 ได้จัดส่งทีมข่าวไปเก็บข้อมูลทำสกูปจากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ชาติแล้ว เริ่มทยอยออกอากาศมาตั้งแต่เดือนตุลาคมซึ่งจะเพิ่มข่าวที่มีลักษณะเจาะลึกมากขึ้นในมิติต่าง ๆ ด้วย
____________________________________


ช่อง 5 ปลื้มผลงานปี 55 รายได้เพิ่มเล็งปี56ปรับผังขยายเวลาข่าว

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกระบุ พอใจภาพรวมผลงานดำเนินงาน ช่อง 5 ทั้งเรื่องการตอบสนองนโยบายกองทัพบก เรตติ้ง

และผลประกอบการ ย้ำพร้อมรับงานหนักปี 56 เรื่องอาคารใหม่ และระบบดิจิตอล รวมทั้งวางแผนเตรียมปรับผังรายการใหม่ขยายเวลาการผลิตรายการเองและเพิ่มข่าว สาระความรู้ พร้อมก้าวสู่ทีวีบริการสาธารณะเพื่อความมั่นคงในมิติ AEC
   
ผลการดำเนินงาน ช่อง 5 ในปีงบประมาณ 2555 มีผลประกอบการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 2%  จากการปรับลดค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารงบประมาณการเงิน และการผลิตรายการภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณรายจ่ายอาคารอเนกประสงค์ ระบบดิจิตอล งบบริจาคการกุศล การบริการสังคมและการไม่ปรับค่าเวลารายการ แต่ ช่อง 5 ยังคงมีผลดำเนินการที่ดีได้ โดยตั้งเป้าหมายผลการดำเนินงานในปี 56             ให้ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานปี 55

ด้านคะแนนความนิยมรายการของ ช่อง 5 ในภาพรวมห้วงเดือน ม.ค.-ต.ค.55 มีกลุ่มผู้ชมเพิ่มมากขึ้นเล็กน้อย หรือคิดเป็นจำนวนผู้ชมประมาณ 8 แสนคนต่อนาที โดยกลุ่มรายการที่ผู้ชมนิยมเป็น                10 อันดับแรก (เฉลี่ยคนดูสูงสุดประมาณ1.3-3.3 ล้านคน) ละครหลังข่าวภาคค่ำ คือ เซนสื่อรักสื่อวิญญาณ,           ศีล 5 คนกล้าท้าอธรรม, นาทีฉุกเฉิน, ตลาดสดสนามเป้า, คนอวดผี, กรรมลิขิต, ตลก 6 ฉาก, ระเบิดเถิดเทิง, และสาระแน สำหรับรายการข่าวช่อง 5 จากผลการสำรวจของ AGB เนลสัน มีเดีย รีเสิร์ช ระบุว่ารายการข่าวของ ช่อง 5 มีผลความนิยมที่น่าพอใจ โดยเฉพาะในห้วงเดือนกันยายนมีผู้ชมโดยรวมเพิ่มขึ้น 29 %                 จากรายการข่าว ซึ่งมีผู้ชมเพิ่มขึ้นสูงสุดได้แก่ ฮาร์คคอข่าว, จับประเด็นข่าวร้อน, ช่อง 5 ข่าวเที่ยง, เวทีข่าว           สุดสัปดาห์ และคุยข่าว 10 โมง

ส่วนนโยบายการปรับผังรายการในปี 2556 นั้น พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ เปิดเผยว่าได้ตั้งคณะทำงานจัดทำผังรายการ ช่อง 5 เพื่อวางแผนทางจัดกลุ่มประเภทรายการในแต่ละห้วงเวลา โดยเตรียมฐานข้อมูลกลุ่มผู้ผลิตรายการทั้งเก่าและใหม่ในเรื่องคุณภาพรายการ ผลการตรวจรายการ สถานภาพการเงิน ศักยภาพการผลิต และความนิยมรายการ รวมทั้งผลการสำรวจวิจัยจากมหาวิทยาลัยเอแบค (เอแบคโพลล์)           อีกด้วย ขณะนี้เริ่มมีผู้ร่วมผลิตรายการมาเสนอแผนผลิตรายการในปีหน้าแล้ว
   
ทิศทางการดำเนินงานปี 2556 นอกจากจัดผังรายการและสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อตอกย้ำความเป็นทีวีบริการสาธารณะเพื่อความมั่นคงแล้ว ช่อง 5 ยังต้องกำหนดยุทธศาสตร์ในการเป็นผู้นำก้าวสู่ทีวีระบบดิจิตอลเต็มรูปแล้ว ตามกรอบนโยบายของ กสทช. โดยเตรียมแผนงานสำหรับการทดลองออกอากาศร่วมกับ กสทช. พร้อมมีแผนจัดเตรียมอุปกรณ์และบุคลากรให้สามารถออกอากาศระบบดิจิตอลได้ครอบคลุมทั่วประเทศ

สำหรับเนื้อหาการผลิตรายการและข่าวจะตอบสนองนโยบายกองทัพบก ทั้ง 4 ประการ คือ เทิดทูนสถาบันฯ ดูแลสิ่งแวดล้อม ต่อต้านยาเสพติด และช่วยเหลือประชาชน โดยจะเพิ่มเรื่องการเสริมความรู้และความตระหนักรู้เรื่อง AEC แก่ชาวไทยอีกด้วย ซึ่งเรื่องนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก   ได้ให้ความสำคัญ เพราะมองว่าเป็นเรื่องที่คนไทยทั้งประเทศต้องตระหนักรู้ เพื่อเตรียมตัวเองให้พร้อมทั้ง      ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อันจะนำไปสู่ความมั่งคั่ง มั่นคงอย่างยั่งยืน ฝ่ายข่าว ช่อง 5 ได้จัดส่งทีมข่าวไปเก็บข้อมูลทำสกูปจากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ชาติแล้ว เริ่มทยอยออกอากาศมาตั้งแต่เดือนตุลาคมซึ่งจะเพิ่มข่าวที่มีลักษณะเจาะลึกมากขึ้นในมิติต่าง ๆ ด้วย

สำหรับอาคารใหม่ ช่อง 5 ขณะนี้ดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานแล้วกว่า 30% คาดว่าจะแล้วเสร็จสิ้นในปี 2557 โดยจะเป็นอาคาร 4 ส่วน ทั้งสำนักงาน 22 ชั้น, อาคารจอดรถ, อาคารห้องส่งระบบดิจิตอล และอาคารเก็บฉาก

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
http://www.thanonline.com/index.php?
option=com_content&view=article&id=150595:-5-55-
56&catid=176:2009-06-25-09-26-02&Itemid=524

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.