Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

30 พฤศจิกายน 2555 (แก้ CAT TRUE ผ่านไป152วันแล้ว) แหล่งข่าวบอก บอร์ดมือถือ รับความล่าช้าไม่ได้แล้ว !! อนุดิษฐ์ พูดโลกสวยเกิน

ประเด็นหลัก


น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวอีกว่า เรื่องที่ผู้บริหาร กสท ที่เกี่ยวข้องต้องรีบแก้ไขให้เร็วที่สุด คือ สิ่งที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม หรือ กทค. ได้มีมติให้แก้ไขสัญญาใน 6 ข้อ ประกอบด้วย  1.กสท ต้องสามารถนำคลื่นความถี่ย่าน 800 MHz (Band V) ไปใช้กับเครื่อง และอุปกรณ์ของตนเองหรือของบริษัทอื่นได้ 2. กสท ต้องเร่งรัดดำเนินการให้ตนเองสามารถควบคุมดูแลและบริหารจัดการคลื่นความถี่ได้อย่างสมบูรณ์ผ่าน network operation (NOC) 3.กสท ต้องเร่งรัดดำเนินการให้ตนเองสามารถเข้าถึงข้อมูลการใช้งาน (call detail record (CDR)) เพื่อการควบคุมดูแลและบริหารจัดการคลื่นความถี่ด้วยตนเองอย่างสมบูรณ์

4.กสท ต้องเร่งรัดดำเนินการให้อำนาจของคณะกรรมการควบคุมการปฏิบัติงาน (Operation Supervision Committee) ตามสัญญามีความชัดเจน โดยแสดงให้เห็นถึงอำนาจในการบริหารจัดการคลื่นความถี่ของตนเองโดยชัดแจ้ง 5.กสท ต้องเร่งรัดดำเนินการให้ตนเองเป็นผู้ควบคุมและบริหารจัดการคลื่นความถี่ด้วยตนเองอย่างสมบูรณ์ผ่านกระบวนการสร้าง และจัดหาความจุของบริษัท BFKT (ประเทศไทย) โดยรวมถึง frequency planning, network roll-out และ network operation และ 6.กสท ต้องเร่งรัดดำเนินการให้ตนเองเป็นผู้ควบคุมและบริหารจัดการคลื่นความถี่ด้วยตนเองอย่างสมบูรณ์ผ่านการเจรจาให้บริการบริการข้ามโครงข่าย


แหล่งข่าวจากสำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. กล่าวว่า ตามที่บอร์ด กทค. มีมติให้ กสท เร่งสรุปการแก้ไขสัญญา 3จี เอชเอสพีเอ นั้นนานกว่าหลายเดือนแล้ว โดยกสท ขอเลื่อนเวลาการส่งผลสรุปการแก้ไขสัญญามาเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว ขณะที่ เรื่องดังกล่าวบอร์ด กทค.มีความประสงค์ให้ กสท เร่งดำเนินการ และไม่ควรที่จะล่าช้าไปกว่านี้ โดยเชื่อว่า ในการประชุมคณะกรรมการ หรือ บอร์ด กสท ในวันนี้ (30 พ.ย.) อาจจะมีวาระการสรุปผลการแก้สัญญาของนายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กสท นำเข้าสู่วาระการประชุม_______________________________________

ไอซีที ชี้ทางออก กสท เร่งแก้ปมสัญญา 3จี กสท-ทรู 6 ข้อตามมติ กทค.

น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รมว.ไอซีที ชี้ทางสว่าง กสท ไขปมสัญญา 3 จี เอชเอสพีเอ กสท-ทรู จี้ต้องรีบแก้ไขทำสัญญาให้ถูกต้อง 6 ข้อ ตาม มติ กทค.ให้เร็วที่สุด คาดซีอีโอ กสท นำเข้าบอร์ดสรุปแก้ไขสัญญาวันนี้...

น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที กล่าวถึงกรณี การแก้สัญญา 3 จี เอชเอสพีเอ ระหว่าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT กับ กลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ว่า ขณะนี้ กสท ต้องเร่งแก้ไขเนื่องจากปัญหาสัญญาดังกล่าวเกิดขึ้นมานาน และกระทบต่อการดำเนินการที่ไม่ชอบ

รมว.ไอซีที กล่าวต่อว่า ตามนโยบายกระทรวงไอซีที และกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ถือหุ้น 100% ในรัฐวิสาหกิจต้องการให้ กสท ยุติปัญหานี้โดยเร็ว เพราะสัญญาดังกล่าวถือว่าอยู่ในความสนใจของประชาชนเป็นอย่างมาก ขณะที่ในส่วนของผู้ที่มีอำนาจในการตรวจสอบ ในชั้นการกระทำความผิดทางอาญา และความผิดของพนักงาน ถือเป็นกระบวนการที่ต้องตรวจสอบตามหน้าที่ของบแต่ละหน่วยงาน

น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวอีกว่า เรื่องที่ผู้บริหาร กสท ที่เกี่ยวข้องต้องรีบแก้ไขให้เร็วที่สุด คือ สิ่งที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม หรือ กทค. ได้มีมติให้แก้ไขสัญญาใน 6 ข้อ ประกอบด้วย  1.กสท ต้องสามารถนำคลื่นความถี่ย่าน 800 MHz (Band V) ไปใช้กับเครื่อง และอุปกรณ์ของตนเองหรือของบริษัทอื่นได้ 2. กสท ต้องเร่งรัดดำเนินการให้ตนเองสามารถควบคุมดูแลและบริหารจัดการคลื่นความถี่ได้อย่างสมบูรณ์ผ่าน network operation (NOC) 3.กสท ต้องเร่งรัดดำเนินการให้ตนเองสามารถเข้าถึงข้อมูลการใช้งาน (call detail record (CDR)) เพื่อการควบคุมดูแลและบริหารจัดการคลื่นความถี่ด้วยตนเองอย่างสมบูรณ์

4.กสท ต้องเร่งรัดดำเนินการให้อำนาจของคณะกรรมการควบคุมการปฏิบัติงาน (Operation Supervision Committee) ตามสัญญามีความชัดเจน โดยแสดงให้เห็นถึงอำนาจในการบริหารจัดการคลื่นความถี่ของตนเองโดยชัดแจ้ง 5.กสท ต้องเร่งรัดดำเนินการให้ตนเองเป็นผู้ควบคุมและบริหารจัดการคลื่นความถี่ด้วยตนเองอย่างสมบูรณ์ผ่านกระบวนการสร้าง และจัดหาความจุของบริษัท BFKT (ประเทศไทย) โดยรวมถึง frequency planning, network roll-out และ network operation และ 6.กสท ต้องเร่งรัดดำเนินการให้ตนเองเป็นผู้ควบคุมและบริหารจัดการคลื่นความถี่ด้วยตนเองอย่างสมบูรณ์ผ่านการเจรจาให้บริการบริการข้ามโครงข่าย

“เรื่องนี้เป็นเรื่องที่คาราคาซังมานาน สิ่งที่ กสท ต้องเร่งทำคือ กำจัดข้อขัดข้องที่หลายฝ่ายให้ความสนใจให้แล้วเสร็จในปีนี้โดยเร็ว เท่าที่ได้รับรายงาน มีหลายเรื่องที่ใกล้คลี่คลายแล้ว หาก กสท เร่งคลี่คลายทุกปัญหาที่เป็นอุปสรรคได้เร็วก็จะเดินหน้าในธุรกิจที่ดำเนินการได้เร็วขึ้น เพราะมีทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ และบุคลากร การสร้างองค์กรให้เข้มแข็งถือว่าไม่ใช่เรื่องยาก” น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าว

แหล่งข่าวจากสำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. กล่าวว่า ตามที่บอร์ด กทค. มีมติให้ กสท เร่งสรุปการแก้ไขสัญญา 3จี เอชเอสพีเอ นั้นนานกว่าหลายเดือนแล้ว โดยกสท ขอเลื่อนเวลาการส่งผลสรุปการแก้ไขสัญญามาเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว ขณะที่ เรื่องดังกล่าวบอร์ด กทค.มีความประสงค์ให้ กสท เร่งดำเนินการ และไม่ควรที่จะล่าช้าไปกว่านี้ โดยเชื่อว่า ในการประชุมคณะกรรมการ หรือ บอร์ด กสท ในวันนี้ (30 พ.ย.) อาจจะมีวาระการสรุปผลการแก้สัญญาของนายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กสท นำเข้าสู่วาระการประชุม

ไทยรัฐ
http://www.thairath.co.th/content/tech/309949

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.