Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

12 กุมภาพันธ์ 2556 TRUEVISION โดนแฉ!!! ล่าสุดมีผู้ร้อง กสทช. 269 ราย (เหตุคืนเงินช้า ขู่ทวงหนี้ เก็บเงินเกินจริง ดูไม่ได้)TRUEแจงเพียงดูไม่ได้ โทรหาTRUEVISION CARE


ประเด็นหลัก นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. ในฐานะประธานอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ของ กสทช.ได้หารือกับผู้บริหารบริษัททรูวิชั่นส์ หลังจากมีผู้ร้องเรียนกสทช.ตลอดปี 2555 จำนวน 269 ราย  เกี่ยวกับการให้บริการของทรูวิชันส์ ซึ่งเป็นกิจการโทรทัศน์เคเบิ้ลระบบบอกรับสมาชิกรายใหญ่ และเป็นรายเดียวที่มีสัญญาครบถ้วน ได้แก่ ไม่สามารถรับชมรายการได้ / ไม่สามารถยกเลิกบริการก่อนกำหนดโดยไม่เสียค่าปรับ/ ถูกยึดเงินประกัน/ หรือได้รับเงินคืนในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้บริการ กรณียกเลิกบริการแล้วแต่ไม่ได้รับเงินคืน/ คืนเงินประกันล่าช้า กรณีถูกคิดค่าบริการเพิ่มโดยไม่ทราบล่วงหน้า/ถูกเก็บค่าบริการเกินจริง กรณีผู้ให้บริการยกเลิกรายการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า/ โฆษณาหลอกลวง กรณีถูกคิดค่าบริการทั้งที่ไม่ได้ใช้บริการ และกรณีข่มขู่ทวงหนี้อย่างไม่เป็นธรรม


ณะที่ผู้บริหารทรูวิชั่นส์ ระบุว่า พร้อมรับข้อเสนอเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข ซึ่งบางเรื่องยอมรับว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา อย่างเช่นเรื่องคุณภาพสัญญาณ กรณีที่เกิดจากเหตุหรือภัยพิบัติ ซึ่งผู้บริโภคเองสามารถร้องเรียนได้เองโดยตรงที่แผนกช่วยเหลือลูกค้าสมาชิก ทรูวิชั่นส์แคร์ และเร็วๆนี้ทรูวิชันส์เตรียมชี้แจงให้สมาชิกทราบเรื่องการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกด้วย__________________________
กสทช.ถก"ทรูวิชั่นส์" แก้ปัญหา หลังโดนสมาชิกร้องเรียน 269 ราย


กสทช. เชิญผู้บริหารทรูวิชั่นส์ หารือ เหตุผู้บริโภคร้องเรียนโฆษณาผลิตภัณฑ์เกินจริง ยกเลิกรายการไม่แจ้งผู้ชมทราบล่วงหน้า

 นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. ในฐานะประธานอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ของ กสทช.ได้หารือกับผู้บริหารบริษัททรูวิชั่นส์ หลังจากมีผู้ร้องเรียนกสทช.ตลอดปี 2555 จำนวน 269 ราย  เกี่ยวกับการให้บริการของทรูวิชันส์ ซึ่งเป็นกิจการโทรทัศน์เคเบิ้ลระบบบอกรับสมาชิกรายใหญ่ และเป็นรายเดียวที่มีสัญญาครบถ้วน ได้แก่ ไม่สามารถรับชมรายการได้ / ไม่สามารถยกเลิกบริการก่อนกำหนดโดยไม่เสียค่าปรับ/ ถูกยึดเงินประกัน/ หรือได้รับเงินคืนในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้บริการ กรณียกเลิกบริการแล้วแต่ไม่ได้รับเงินคืน/ คืนเงินประกันล่าช้า กรณีถูกคิดค่าบริการเพิ่มโดยไม่ทราบล่วงหน้า/ถูกเก็บค่าบริการเกินจริง กรณีผู้ให้บริการยกเลิกรายการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า/ โฆษณาหลอกลวง กรณีถูกคิดค่าบริการทั้งที่ไม่ได้ใช้บริการ และกรณีข่มขู่ทวงหนี้อย่างไม่เป็นธรรม

 รวมทั้ง ยังพบเรื่องร้องเรียนโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริงที่ออกอากาศผ่านทางเคเบิ้ลทรู ซึ่งรายการดังกล่าวไม่ได้เป็นช่องรายการของทรูวิชั่นส์โดยตรง  อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการฯที่ทำหน้าที่พิจารณาแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียน เห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นช่องว่างของสัญญา จึงทำให้มีผู้ร้องเรียนเข้ามาที่สำนักงาน กสทช. โดยที่ผู้ร้องเรียนส่วนใหญ่ยังประสงค์อยากเป็นสมาชิกของทรู ดังนั้นจึงหวังว่าการมาหารือในครั้งนี้จะส่งผลให้ทางทรูวิชั่นส์สามารถนำไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริการรวมถึงมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสัญญา ซึ่งในขณะนี้กสทช.กำลังอยู่ระหว่างการร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสัญญาและบริการดังกล่าว  ขณะที่ผู้บริหารทรูวิชั่นส์ ระบุว่า พร้อมรับข้อเสนอเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข ซึ่งบางเรื่องยอมรับว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา อย่างเช่นเรื่องคุณภาพสัญญาณ กรณีที่เกิดจากเหตุหรือภัยพิบัติ ซึ่งผู้บริโภคเองสามารถร้องเรียนได้เองโดยตรงที่แผนกช่วยเหลือลูกค้าสมาชิก ทรูวิชั่นส์แคร์ และเร็วๆนี้ทรูวิชันส์เตรียมชี้แจงให้สมาชิกทราบเรื่องการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกด้วย สำหรับ กสทช. ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำประกาศ เรื่อง มาตรฐานสัญญาการให้บริการในกิจการโทรทัศน์ และแบบสัญญาที่บังคับใช้กับผู้ให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิก ซึ่งจะมีการจัดทำ Focus Group ระดมความคิดเห็นกับผู้ประกอบการโทรทัศน์เรื่องแนวทางและกลไกการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค และ นอกจากนี้งานอีกส่วนหนึ่งคือเตรียมจัดทำ Code of practice หรือแนวปฏิบัติทางจรรยาบรรณเพื่อการกำกับกันเองของวิชาชีพ ของกิจการโทรทัศน์ผู้ซึ่งรับใบอนุญาตรายใหม่ด้วย ทั้งนี้ต้องขอความร่วมมือกับทรูวิชั่นส์ในฐานะผู้ประกอบการรายเดิมที่มีฐานลูกค้ากว้างและมีประสบการณ์ในเรื่องนี้มาก่อน


http://news.thaipbs.or.th/content/%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%8A%E0%B8%96%E0%B8%81
%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%
B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C-
%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2-
%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B
8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%
E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-269-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2

____________________________________


กสทช.เตือนทรูวิชั่นส์ปรับปรุงสัญญาสมาชิก
12 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 17:25 น. |เปิดอ่าน 918 | ความคิดเห็น 1

11

16

More Sharing Services
ทั้งหมด +


อนุฯคุ้มครองผู้บริโภค กสทช. เตือนทรูวิชั่นส์ ปรับปรุงมาตรฐานสัญญาโทรทัศน์บอกรับสมาชิกให้เป็นธรรมกับผู้บริโภค

น.ส.สุภิญญา  กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะประธานอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นำทีมคณะอนุกรรมการฯและสำนักงาน รส. หารือถึงแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคต่อมาตรฐานสัญญาและการให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิก และกลไกการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ กับผู้บริหารทรูวิชั่นส์  หลังมีผู้บริโภคร้องเรียนตลอดปี 2555 ถึง 269 ราย โดยเฉพาะการร้องเรียนบริการของ ทรูวิชันส์

น.ส.ศิริวรรรณ  ฟุ่มเฟื่อง รักษาการผู้อำนวยการ กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กล่าวว่า เรื่องร้องเรียส่วนใหญ่เป็นเรื่องคุณภาพการให้บริการและข้อสัญญาที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น 7 กรณี ได้แก่ กรณีไม่สามารถรับชมรายการได้, กรณีไม่สามารถยกเลิกบริการก่อนกำหนดโดยไม่เสียค่าปรับ/ถูกยึดเงินประกัน/หรือได้รับเงินคืนในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้บริการ, กรณียกเลิกบริการแล้วแต่ไม่ได้รับเงินคืน/คืนเงินประกันล่าช้า, กรณีถูกคิดค่าบริการเพิ่มโดยไม่ทราบล่วงหน้า/ถูกเก็บค่าบริการเกินจริง, กรณีผู้ให้บริการยกเลิกรายการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า/โฆษณาหลอกลวง, กรณีถูกคิดค่าบริการทั้งที่ไม่ได้ใช้บริการ และกรณีข่มขู่ทวงหนี้อย่างไม่เป็นธรรม

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา เห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นช่องว่างของสัญญา จึงทำให้มีผู้ร้องเรียนเข้ามาที่สำนักงาน กสทช. โดยที่ผู้ร้องเรียนส่วนใหญ่ยังประสงค์อยากเป็นสมาชิกของทรู ดังนั้นต้องการให้ทางทรูวิชั่นส์ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริการรวมถึงมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสัญญาให้ดีขึ้น

ด้านผู้บริหารทรูวิชั่นส์ กล่าวว่า ยินดีรับข้อเสนอเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข ซึ่งบางเรื่องยอมรับว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา อย่างเช่นเรื่องคุณภาพสัญญาณ กรณีที่เกิดจากเหตุหรือภัยพิบัติ ซึ่งผู้บริโภคเองสามารถร้องเรียนได้เองโดยตรงที่แผนกช่วยเหลือลูกค้าสมาชิก ทรูวิชั่นส์แคร์ โทร 0 2725-2525

น.ส.สุภิญญา กล่าวว่า ขณะนี้ ทางกสทช.กำลังจัดทำประกาศ เรื่อง มาตรฐานสัญญาการให้บริการในกิจการโทรทัศน์ และแบบสัญญาที่บังคับใช้กับผู้ให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิก ซึ่งจะมีการจัดทำ Focus Group ระดมความคิดเห็นกับผู้ประกอบการโทรทัศน์เรื่องแนวทางและกลไกการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค และ นอกจากนี้งานอีกส่วนหนึ่งคือเตรียมจัดทำ Code of practice หรือแนวปฏิบัติทางจรรยาบรรณเพื่อการกำกับกันเองของวิชาชีพ ของกิจการโทรทัศน์ผู้ซึ่งรับใบอนุญาตรายใหม่


http://www.posttoday.com/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%
B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B9%8C/204361/%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0
%B8%8A-
%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%
B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%9
B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0
%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8
%B4%E0%B8%81


ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.