Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

10 มิถุนายน 2556 กสทช. วอนประชาชนขอโอกาสค่ายมือถือทำงานไปก่อนในการพัฒนา 3G 2100 มั่นใจจะขยายเครือข่ายการให้บริการไปยังพื้นที่ต่างจังหวัดประเด็นหลักนายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. ระบุว่า 1 เดือน ที่ผ่านมา แต่ละค่ายมีความพยายามพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 3G ใหม่ ตามศักยภาพที่มีอยู่ 1 ค่าย ยังไม่ได้นำคลื่นความถี่ใหม่ที่ประมูลได้เปิดให้บริการ แต่ใช้คลื่นความถี่เดิมไปพัฒนาระยะเวลาที่เพิ่งเริ่มใช้ จึงอยากให้โอกาสค่ายมือถือทำงานไปก่อน
        ส่วนผู้ให้บริการ 3G ทั้ง 3 ราย เริ่มขยายการลงทุนโครงข่ายเพิ่มสถานีฐาน จากที่ขณะนี้ 3G ใหม่เริ่มให้บริการได้ในพื้นที่หัวเมืองใหญ่ก่อน ซึ่งจะขยายเครือข่ายการให้บริการไปยังพื้นที่ต่างจังหวัด ให้เข้าถึงการบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็วมากขึ้น ทั้งการศึกษา การแพทย์ และสาธารณสุข


______________________________________


กสทช.ขอโอกาส 3 ค่ายมือถือพัฒนา 3G อ้างต้องใช้เวลา       ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เชิญตัวแทนคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. และค่ายมือถือ 3 ค่าย มาหารือความคืบหน้า และอุปสรรค หลังเปิดให้บริการ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ที่เริ่มเปิดให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม
        นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. ระบุว่า 1 เดือน ที่ผ่านมา แต่ละค่ายมีความพยายามพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 3G ใหม่ ตามศักยภาพที่มีอยู่ 1 ค่าย ยังไม่ได้นำคลื่นความถี่ใหม่ที่ประมูลได้เปิดให้บริการ แต่ใช้คลื่นความถี่เดิมไปพัฒนาระยะเวลาที่เพิ่งเริ่มใช้ จึงอยากให้โอกาสค่ายมือถือทำงานไปก่อน
        ส่วนผู้ให้บริการ 3G ทั้ง 3 ราย เริ่มขยายการลงทุนโครงข่ายเพิ่มสถานีฐาน จากที่ขณะนี้ 3G ใหม่เริ่มให้บริการได้ในพื้นที่หัวเมืองใหญ่ก่อน ซึ่งจะขยายเครือข่ายการให้บริการไปยังพื้นที่ต่างจังหวัด ให้เข้าถึงการบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็วมากขึ้น ทั้งการศึกษา การแพทย์ และสาธารณสุข
        อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการยอมรับว่า ยังมีปัญหาความไม่เข้าใจของผู้บริโภคที่เป็นลูกค้าเดิม ในการเปลี่ยนมาใช้บริการ 3G ใหม่ รวมถึงลูกค้าใหม่ด้วย

http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9560000069640&Keyword=3g

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.