Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

10 มิถุนายน 2556 กทค.พิจารณาข้อเสนอของ CAT ในการขอขยายระยะเวลาการถือครองคลื่นออกไปอีก 1 ปี เป็นผู้ดูแลลูกค้า TRUEMOVE GSM1800 หลังหมดสป.ประเด็นหลัก


พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานคณะกรรมการกิจ การกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. และประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม หรือ กทค. เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้เร่งการวางกรอบการประมูลคลื่น 1800  MHz ให้เป็นช่วงกลางปี 2557 เพื่อให้ได้ผู้ประ กอบการรายใหม่มารับช่วงต่อจากรายเดิมโดยที่ไม่มีสะดุด เบื้องต้นจะพิจารณาข้อเสนอของ บมจ.กสท โทรคมนาคม หรือ  CAT ในการขอขยายระยะเวลาการถือครองคลื่นออกไปอีก 1 ปี

ทางด้าน CAT ได้นำเสนอต่อคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมประมูลคลื่นความถี่ 1800  MHz ยืนยันสิทธิ์การถือครองคลื่นต่ออีก 1 ปี เพื่อให้การโอนย้ายลูกค้าเป็นไปอย่างไม่สะดุด แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะให้ ทรูมูฟ และ ดิจิตอลโฟน ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายเดิม เป็นผู้ให้บริการต่อ หรือ CAT จะเป็นผู้ดูแลลูกค้าเอง

นอกจากนี้ กทค. ได้เข้า ชี้แจงต่อคณะอนุกรรมการไต่ สวนกรณีการประมูลคลื่นความถี่ 3G สำนักงานคณะกรรมการป้อง กันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. กรณีการจัดประมูลใบอนุญาต 3G คลื่นความถี่ 2100  MHz เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2555 ว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 หรือไม่
______________________________________


กสทช.เร่งเคลียร์คลื่น1800 ลั่นไม่กลัวปปช.สอบ3Gลุยตรวจ'ก็อตทาเลนต์'


ซอยสายลม * กสทช.เตรียมวางกรอบประมูลคลื่น 1800  MHz กลางปี 2557 นี้ ฟุ้ง ไม่กังวล กรณี ป.ป.ช. ตรวจสอบประมูล 3G "สุภิญญา" ชงผลวุฒิสภา กรณีคุ้มครองผู้บริโภคช่วงเปลี่ยนผ่านทีวีดิจิตอล หวังประชาชนเข้าใจง่ายขึ้น


พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานคณะกรรมการกิจ การกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. และประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม หรือ กทค. เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้เร่งการวางกรอบการประมูลคลื่น 1800  MHz ให้เป็นช่วงกลางปี 2557 เพื่อให้ได้ผู้ประ กอบการรายใหม่มารับช่วงต่อจากรายเดิมโดยที่ไม่มีสะดุด เบื้องต้นจะพิจารณาข้อเสนอของ บมจ.กสท โทรคมนาคม หรือ  CAT ในการขอขยายระยะเวลาการถือครองคลื่นออกไปอีก 1 ปี

ทางด้าน CAT ได้นำเสนอต่อคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมประมูลคลื่นความถี่ 1800  MHz ยืนยันสิทธิ์การถือครองคลื่นต่ออีก 1 ปี เพื่อให้การโอนย้ายลูกค้าเป็นไปอย่างไม่สะดุด แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะให้ ทรูมูฟ และ ดิจิตอลโฟน ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายเดิม เป็นผู้ให้บริการต่อ หรือ CAT จะเป็นผู้ดูแลลูกค้าเอง

นอกจากนี้ กทค. ได้เข้า ชี้แจงต่อคณะอนุกรรมการไต่ สวนกรณีการประมูลคลื่นความถี่ 3G สำนักงานคณะกรรมการป้อง กันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. กรณีการจัดประมูลใบอนุญาต 3G คลื่นความถี่ 2100  MHz เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2555 ว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 หรือไม่

พ.อ.เศรษฐพงค์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า หลังจากนี้ กทค. ต้องส่งหลักฐานเอกสารเพื่อชี้แจงเพิ่มเติมอีก เช่น ขั้นตอนการประมูล การออกแบบ การเคาะราคาประมูลของผู้เข้าประมูลแต่ละราย เป็นต้น โดยคณะอนุฯ ป.ป.ช.จะวิเคราะห์ และอาจเรียก กทค. ทุกคนไปให้ข้อมูลทางวาจาเพิ่ม ก่อนจะสรุปผลการตัดสินออกมา ซึ่งขณะนี้ คณะอนุฯ ระบุว่ายังไม่มีความผิดใดๆ

ด้าน นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกสทช. และคณะกรรมการกิจการกระ จายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท. เปิดเผยว่า ในการประชุม กสท.วันที่ 10 มิ.ย.นี้ ตนได้นำวาระเข้าเพื่อพิจารณา 2 เรื่องหลัก ได้แก่ ผลการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนจากการเข้าร่วมประ ชุมชี้แจงเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาหนึ่งในประเด็นที่สมาชิกวุฒิสภาให้ความสนใจติดตามสอบถาม คือนโยบายและกระ บวนการเปลี่ยนผ่านระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ไปสู่ระบบดิจิตอล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารกับประชาชนและผู้ ที่เกี่ยวข้อง และคาดหวังให้กระ บวนการเปลี่ยนผ่านดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ และเป็นข้อมูลที่สาธารณชนสามารถทำความเข้าใจได้ง่าย

ส่วนกรณีเรื่องร้องเรียน รายการไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ 2013 หรือ (TGT) ของเครือข่ายภาคประชาชนด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว ได้นำเข้าที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาพิจารณาเรื่องร้องเรียนตามระบบของสำนักงาน กสทช. ในฐานะกลไกที่กำกับดูแลการประ กอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โดยตรง เพื่อดำ เนินการให้ทันท่วงทีและรอบด้าน

ประเด็นที่เสนอให้บอร์ดพิจารณา คือตรวจสอบเนื้อหาที่ออกอากาศจะขัดมาตรา 37 ของ พ.ร.บ.ประกอบกิจการฯ พ.ศ.2551 เป็นครั้งที่ 2 หรือไม่ รวมทั้งขัดต่อประกาศ กสทช. เรื่อง "หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556" ข้อ 11 หรือไม่ ที่ระบุว่า การนำเสนอรายการที่ก่อให้เกิดอคติ ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ให้ถือว่าเป็นรายการที่เข้าข่ายเรต "ฉ" ซึ่งหมายความว่าต้องออกอากาศหลังเที่ยงคืนถึงตี 5 จึงไม่ใช่เวลาเย็นวันอาทิตย์ที่เด็กเยาวชนสามารถดูได้ทั้งครอบครัว.

บรรยายใต้ภาพ
เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ


http://www.ryt9.com/s/tpd/1667757

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.