Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

06 สิงหาคม 2556 (เกาะติดประมูลDigital TV) ครม.อนุมัตืให้ MCOT ร่วมประมูลได้!! MCOT เตรียมเงินไว้ 5,000 ล้านบาท หากไม่พอเตรียมกู้ธนาคารอีก 11,000 ล้านบาท


ประเด็นหลัก


นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (MCOT)กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการให้ บมจ.อสมท ประมูลทีวีดิจิทัลประเภทธุรกิจตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เตรียมเปิดประมูล ตลอดจนการให้บริการโครงข่ายเพื่อรับบริการออกอากาศให้กับช่องรายการต่าง ๆ


โดย อสมท เตรียมวงเงินไว้ 5,000 ล้านบาท หากไม่พอยังสามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินอีกกว่า 11,000 ล้านบาท โดย อสมท ต้องเดินหน้าเตรียมพร้อมทั้งบุคลากร ปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการผลิตรายการผ่านทีวีช่องใหม่เพิ่ม.

______________________________________
ครม.ไฟเขียว'อสมท'ประมูลทีวีดิจิตอล


6 ส.ค.56 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายธีรัตน์ รัตนเสวี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.มีมติอนุมัติหลักการเพื่อดำเนินการประมูลใบอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์สำหรับกิจการที่ใช้คลื่นความถี่ โดยให้ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ดำเนินการประมูลใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล และในกรณีที่เป็นผู้ชนะการประมูล ให้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการประมูลได้ ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 9 ต.ค.2555 เรื่อง กรอบและงบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ 2556

ทั้งนี้ บมจ.อสมท เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีภารกิจและวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศน์ และมีความจำเป็นต้องใช้คลื่นความถี่ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้านโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล จะทำให้การประกอบกิจการด้านโทรทัศน์เปลี่ยนแปลงไปจากการดำเนินการของ บมจ.อสมท ในปัจจุบัน โดย บมจ.อสมท จะดำเนินการขอใบอนุญาตต่างๆ ดังนี้ 1.ผู้ให้บริการโครงการข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 2.ผู้ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 3.ผู้ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ และ 4.ผู้ให้บริการแบบประยุกต์

 http://www.naewna.com/business/63129

_____________________________________________


ครม.ไฟเขียว อสมท ประมูลทีวีดิจิทัล


ครม.ไฟเขียว อสมท ร่วมประมูลทีวีดิจิทัล "เอนก"เผยเตรียมเงินกว่า 5 พันล้านไว้เรียบร้อยแล้ว ระบุหากไม่พอพร้อมกู้เพิ่มอีก 1.1 หมื่นล้าน


นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (MCOT)กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการให้ บมจ.อสมท ประมูลทีวีดิจิทัลประเภทธุรกิจตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เตรียมเปิดประมูล ตลอดจนการให้บริการโครงข่ายเพื่อรับบริการออกอากาศให้กับช่องรายการต่าง ๆ

ขณะนี้กำหนดค่าบริการออกอากาศด้วยระบบ SD 60 ล้านบาทต่อปี ขณะที่ระบบ HD 180 ล้านบาทต่อปี และเตรียมเสนอให้ กสทช. พิจารณาเร็วๆ นี้ เพื่อให้ราคาสอดคล้องกับผู้ให้บริการรายอื่นทั้ง ช่อง 5 กรมประชาสัมพันธ์ และไทยพีบีเอส รวมถึงการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกในการผลิตรายการโทรทัศน์

โดย อสมท เตรียมวงเงินไว้ 5,000 ล้านบาท หากไม่พอยังสามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินอีกกว่า 11,000 ล้านบาท โดย อสมท ต้องเดินหน้าเตรียมพร้อมทั้งบุคลากร ปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการผลิตรายการผ่านทีวีช่องใหม่เพิ่ม.


http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/it/20130806/521709/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A1.%E0%B9
%84%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7-
%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%97-
%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A
7%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5.html

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.