Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

22 พฤษภาคม 2557 สารีขู่ฟ้องปปช.เอาผิด หากกสท.เดินหน้าแจกคูปองทีวีดิจิตอลราคา 1,000 บาท ทำให้เกิดปัญหาการดึงราคากล่องในตลาดให้สูงขึ้นราคาที่สูงขึ้นย่อมเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ผลิตกล่อง


ประเด็นหลัก


ทั้งนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับราคาคูปองพบว่า กล่องแปลงสัญญาณทีวีระบบดิจิตอล รุ่น DVB T2 รวมเสาอากาศตามมาตรฐานที่กสทช.กำหนด ราคาที่มีกำไร ไม่เกิน 512 บาทดังนั้นมูลค่าคูปองที่กสท. กำหนดราคา 1,000 บาททำให้เกิดปัญหาการดึงราคากล่องในตลาดให้สูงขึ้นราคาที่สูงขึ้นย่อมเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ผลิตกล่องจนทำให้เกิดความเสียหายต่อรัฐอย่างน้อย 10,000 ล้านบาท

______________________________________


ขู่ฟ้องปปช.เอาผิดหากแจกคูปองทีวีดิจิตอลพันบาท


สารีขู่ฟ้องปปช.เอาผิด หากกสท.เดินหน้าแจกคูปองทีวีดิจิตอลราคา 1,000 บาท ชี้เป็นการเอื้อประโยชน์ผู้ผลิต

น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เปิดเผยว่า คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนได้ส่งหนังสือถึงคณะกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กองทุน กทปส.) เพื่อขอความอนุเคราะห์ชี้แจงรายละเอียดข้อมูลราคากล่องแปลงสัญญาณทีวีระบบดิจิตอล(Set Top Box) และขอให้ศึกษาต้นทุนและมีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมัติการแจกคูปองส่วนลดเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบทีวีดิจิตอล  แต่จนปัจจุบันยังไม่เห็นรายงานผลการศึกษาโครงสร้างต้นทุน ทั้งที่กสทช.มีอำนาจในการขอโครงสร้างต้นทุนราคาของกล่องรับสัญญาณและเปิดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นหรือมีกระบวนการที่พิจารณาเรื่องนี้อย่างโปร่งใสและขอให้มีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับราคาคูปองพบว่า กล่องแปลงสัญญาณทีวีระบบดิจิตอล รุ่น DVB T2 รวมเสาอากาศตามมาตรฐานที่กสทช.กำหนด ราคาที่มีกำไร ไม่เกิน 512 บาทดังนั้นมูลค่าคูปองที่กสท. กำหนดราคา 1,000 บาททำให้เกิดปัญหาการดึงราคากล่องในตลาดให้สูงขึ้นราคาที่สูงขึ้นย่อมเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ผลิตกล่องจนทำให้เกิดความเสียหายต่อรัฐอย่างน้อย 10,000 ล้านบาท

นอกจากนี้จากการตรวจสอบ หลักฐานข้อมูลการจำหน่ายกล่อง จาก เวปไซท์ www.alibaba.comซึ่งมีการซื้อขายทั่วโลกพบว่า ราคากล่อง รุ่น DVB T2  จะมีราคาตั้งต้นเพียง 10-20 เหรียญสหรัฐ สำหรับการสั่งซื้อจำนวน 1,000 ชิ้น และหากมีการติดต่อซื้อขายโดยบริษัทเอกชนจะได้รับราคาพิเศษมากกว่าการจำหน่ายต่อผู้บริโภคทั่วไป  แต่ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลราคาที่แท้จริงได้เนื่องจากอาจทำให้บริษัทซึ่งให้ข้อมูลได้รับความเดือดร้อน และเกิดความเสียหาย

อย่างไรก็ตาม หากภายหลัง กสทช. ยังยืนยันที่จะมีการแจกคูปองส่วนลด มูลค่า 1,000บาท คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน จะมอบข้อมูลดังกล่าวรวมทั้งเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้เพราะ แม้กสท. จะบังคับให้กล่องที่จำหน่ายเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศ แต่ กสท. ทราบดีว่า บริษัทผู้ผลิตที่แท้จริงมาจากต่างประเทศและบริษัทผู้ผลิตในประเทศมีเพียง 3 บริษัทเท่านั้น โดยทั้งสามบริษัทต่างก็นำเข้าชิ้นส่วนมาประกอบ หรือสินค้ากึ่งสำเร็จรูปหรือนำเข้าสินค้าโดยมีเพียงการติดยี่ห้อของตนเองเพื่อการผลิตและจำหน่ายเท่านั้น

ดังนั้น คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท ซึ่งมีอำนาจในการขอข้อมูลโครงสร้างราคาหรือราคาต้นทุนของกล่องแปลงสัญญาณทีวีระบบดิจิตอลได้เพื่อนำมาประกอบการกำหนดราคาคูปองที่เหมาะสม แต่จนถึงปัจจุบันก็ไม่ปรากฎว่ากสท.ได้มีการดำเนินการดังกล่าว กลับนำเพียงข้อมูลราคาขายปลีกมาเฉลี่ยเป็นแนวทางในการกำหนดมูลค่าคูปอง ทำให้เกิดปัญหาในการดึงราคากล่องดิจิตอลในตลาดให้สูงขึ้นเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการกล่องเป็นภาระต่องบประมาณสาธารณะและเป็นภาระต่อผู้บริโภคที่ต้องจ่ายส่วนเกินเพิ่มเติม

น.ส.สารีกล่าวว่า ขอให้กสท.เปลี่ยนวิธีการในการดำเนินการจากการแจกคูปองเป็นการซื้อกล่องแปลงสัญญาณทีวีระบบดิจิตอล แจกแก่ประชาชนทุกครัวเรือนซึ่งจะทำให้กสท. มีอำนาจต่อรองที่จะได้ของมีคุณภาพและราคาเหมาะสมเป็นประโยชน์กับส่วนรวม และสามารถแก้ปัญหาเรื่องความเสียหายต่องบประมาณสาธารณะได้โดยสามารถป้องกันปัญหาเรื่องการผูกขาดหรือการฮั้วประมูลของผู้ประกอบการกล่องแปลงสัญญาณทีวีระบบดิจิตอลได้ โดยนำวิธีการประมูลมาใช้ สำหรับช่วงแรกที่จะมีการแจกคูปอง 10 ล้านใบก็ปรับรูปแบบเป็นแจกกล่อง 10 ล้านกล่องแทน

นอกจากนี้  กสทช.กำหนดมาตรฐานสินค้าการรับประกัน การดูแลลูกค้า คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการประมูลและสามารถประมูลในการให้จัดบริการได้ไม่เกิน 500,000 กล่อง ในการประมูลครั้งต่อไปก็กำหนดเงื่อนไขในลักษณะห้ามมิให้บริษัทลูกของบริษัทที่เคยประมูลได้ไปแล้วเข้าร่วมการประมูล ซึ่งจะป้องกันปัญหาการผูกขาดได้รวมทั้งสามารถกำหนดเงื่อนไขราคาที่ต่ำลงในการประมูลครั้งต่อไปที่สอดคล้องกับการศึกษาในประเทศอังกฤษที่ในระยะยาวกล่องนี้จะมีราคาถูกลงอย่างรวดเร็ว

น.ส.สารีกล่าวอีกว่า ขอให้ยกเลิกการแจกคูปองเพื่อแลกกล่องดาวเทียม เคเบิ้ล และทีวีดิจิตอลเนื่องจากหากผู้ประกอบการเคเบิ้ลทีวี หรือทีวีดาวเทียมยุติการให้บริการถึงแม้ผู้บริโภคจะเป็นเจ้าของกล่องแต่ก็ไม่สามารถใช้งานกล่องในการดูโทรทัศน์ดิจิตอลได้เลยและอาจจะเป็นการเอื้อประโยชน์ในการหาลูกค้าให้กับผู้ประกอบการกลุ่มนี้โดยตรงส่วนการแลกซื้อทีวีดิจิตอลก็อาจจะไม่เหมาะสมเพราะทำให้เกิดการบริโภคโดยไม่มีความจำเป็น เกิดปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ตามมา

http://www.posttoday.com/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B9%8C/295727/%E0%B8%82%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%8A-%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.