Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

20 สิงหาคม 2557 TOT.สุรพงษ์ ระบุ บอร์ดจะมีการประชุมทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน บอร์ดทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ทีโอทีรอด โดยต้องรอดแบบรุ่งโรจน์ ไม่ใช่รอดแบบรุ่งริ่ง

ประเด็นหลัก


     “บอร์ดจะมีการประชุมทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน บอร์ดทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ทีโอทีรอด โดยต้องรอดแบบรุ่งโรจน์ ไม่ใช่รอดแบบรุ่งริ่ง ทีโอที ต้องมีการ synergy และ บูรณาการ มีการลงทุนที่คุ้มค่า ซึ่งทีโอทีมีทรัพยากรอยู่มาก โดยที่มีลาสไมล์มากที่สุดในประเทศ”


______________________________
บอร์ดใหม่ยัน “ทีโอที” ต้องรอดแบบรุ่งโรจน์
       บอร์ดชุดใหม่ทีโอที อนุมัติโครงการเคเบิลใยแก้ว AAE-1 วงเงิน 44 ล้านเหรียญ หรือประมาณ 1,408 ล้านบาท เพื่อให้ทันกำหนดการเซ็นสัญญากับต่างชาติ ส่วนโครงการที่เหลืออีกกว่า 3 พันล้านบาท จากที่ซูเปอร์บอร์ดอนุมัติมา 5,979.14 ล้านบาท ให้กลับไปจัดทำแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์การลงทุน แผนการตลาด ให้ครบถ้วนรอบด้าน
     
       พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ประธานบอร์ดบริษัท ทีโอที กล่าวว่า ในการประชุมบอร์ดทีโอทีชุดใหม่ครั้งแรกในวันที่ 19 ส.ค.มีการพิจารณาเรื่องเคเบิลใต้น้ำ นอกจากนี้ ยังเห็นว่างานของทีโอทีเป็นงานท้าทาย และบอร์ดทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ทีโอทีมีความเข้มแข็ง และเจริญก้าวหน้า ซึ่งในการประชุมบอร์ดครั้งแรกนี้ มีการคุยกันหลายเรื่อง อย่างแนวทางของซูเปอร์บอร์ดที่ให้มา การเตรียมแผนฟื้นฟูกิจการของฝ่ายบริหารทีโอที รวมทั้งข้อมูลที่ซูเปอร์บอร์ดต้องการ อีกทั้งรายละเอียดคดีความ และสัญญาต่างๆ ซึ่งรวมทั้งประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     
       นายชิต เหล่าวัฒนา กรรมการบอร์ดทีโอที ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่โฆษกในการประชุมครั้งแรก กล่าวว่า บอร์ดมีความเห็นว่าโครงการเคเบิลใต้น้ำที่ได้รับการอนุมัติจากซูเปอร์บอร์ดนั้นมีความสำคัญ และจำเป็นต่อทีโอที จึงมีมติ 1.อนุมัติเส้นทาง Asia-Africa-Europe-1 (AAE-1) วงเงิน 44 ล้านเหรียญ หรือประมาณ 1,408 ล้านบาท เพื่อจ่ายให้กลุ่มคอนซอร์เตียมต่างประเทศภายในวันที่ 25 ส.ค. เพราะหากไม่สามารถจ่ายเงินได้ กลุ่มคอนซอร์เตียมจะไปหาพาร์ตเนอร์รายอื่น และเส้นทางเคเบิลใต้น้ำจะถูกอ้อมผ่านประเทศไทย ซึ่งถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องพิจารณาอนุมัติ 2.ส่วนโครงการที่เหลือหลังอนุมัติไปแล้ว 1,408 ล้านบาท จากโครงการทั้งหมด จำนวน 3 เส้นทาง วงเงินลงทุน 5,979.14 ล้านบาท ให้ฝ่ายบริหารทีโอที ทบทวนโครงการที่เหลือ ทั้งเรื่องแผนการลงทุน กลยุทธ์การตลาด จัดลำดับความสำคัญในการลงทุนให้ชัดเจน ก่อนนำมาให้บอร์ดพิจารณาอีกครั้ง

บอร์ดใหม่ยัน “ทีโอที” ต้องรอดแบบรุ่งโรจน์
นายชิต เหล่าวัฒนา กรรมการบอร์ดทีโอที

       “บอร์ดมีความรอบคอบในการอนุมัติการลงทุน โดยอนุมัติเท่าที่จำเป็นก่อน ส่วนโครงการที่เหลืออีก 3 พันกว่าล้านบาท ก็ให้ทำรายละเอียดเพิ่มเติมมาให้ครบถ้วน ทั้งยุทธศาสตร์การลงทุน แผนการตลาด ความคุ้มค่าในการลงทุน และผลตอบแทนการลงทุน โดยไม่เอาเป็นวาระจร แต่ต้องการเป็นเอกสารครบถ้วนให้บอร์ดมีเวลาอ่านล่วงหน้าสัก 7 วัน”
     
       ทั้งนี้ โครงการเคเบิลใต้น้ำดังกล่าวจัดอยู่ในแผนฟื้นฟูกิจการของทีโอที ที่ได้โจทย์จากซูเปอร์บอร์ดให้มาจัดทำรายละเอียด ประกอบด้วยโครงการ 6 ด้านคือ 1.โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม 2.เสาสัญญาณโทรคมนาคม 3. อินเทอร์เน็ตเกตเวย์ และเคเบิลใยแก้วใต้น้ำ 4.บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 5.บริการโทรศัพท์ประจำที่ และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (บรอดแบนด์) และ 6.บริการด้านไอที อินเทอร์เน็ตดาต้าเซ็นเตอร์ (ไอดีซี) และ คลาวด์คอมพิวติ้ง โดยในวันพุธที่ 27 ส.ค.ที่จะถึงนี้ ฝ่ายบริหารจะนำรายละเอียดเอกสารทั้งหมดเข้าชี้แจงต่อบอร์ด ส่วนเรื่องการควบรวมกิจการกับบริษัท กสท โทรคมนาคม นั้น ยังไม่ได้มีการหารือในการประชุมบอร์ดครั้งนี้
     
       “บอร์ดจะมีการประชุมทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน บอร์ดทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ทีโอทีรอด โดยต้องรอดแบบรุ่งโรจน์ ไม่ใช่รอดแบบรุ่งริ่ง ทีโอที ต้องมีการ synergy และ บูรณาการ มีการลงทุนที่คุ้มค่า ซึ่งทีโอทีมีทรัพยากรอยู่มาก โดยที่มีลาสไมล์มากที่สุดในประเทศ”


http://www.manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9570000094923

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.