Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

24 ธันวาคม 2557 LINE THAILAND.วารดี ระบุ ทางการไทยประสานมาที่ไลน์ประเทศไทย เพื่อจะขอข้อมูลผู้ใช้ไลน์ต้องมีหมายศาลและติดต่อไปที่ไลน์ประเทศญี่ปุ่นหรือบริษัทแม่ก่อนการตรวจสอบ LINE ID

ประเด็นสั้น


ไลน์แจงรบ.ล้วงข้อมูลไม่ได้ ชี้มีกฎหมายสากลคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล และต้องมีหมายศาลเมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2557  น.ส.วารดี วสวานนท์ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ ไลน์ ประเทศไทย ให้สัมภาษณ์กรณีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) อ้างว่าสามารถตรวจสอบข้อความของผู้ใช้ไลน์ในไทย ประเภทหมิ่นสถาบันและกระทบต่อความมั่นคง และจะดำเนินการเอาผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ ว่า ไม่ทราบว่าไอซีทีตรวจสอบด้วยวิธีอย่างไร แต่ไลน์ยืนยันว่าไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้ได้ ซึ่งถือเป็นสิทธิส่วนบุคคล และในทางสากลก็มีกฎหมายละเมิดสิทธิของผู้ใช้ไลน์คุ้มครองอยู่ หากทางการไทยประสานมาที่ไลน์ประเทศไทย เพื่อจะขอข้อมูลผู้ใช้ไลน์ต้องมีหมายศาลและติดต่อไปที่ไลน์ประเทศญี่ปุ่นหรือบริษัทแม่ก่อน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแม่ด้วยว่าจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้ได้หรือไม่http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1419328152

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.