Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

24 ธันวาคม 2557 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ ระบุ (เนคเทค)-สวทช. จึงคิดค้นทำ “เลนส์ทวิทรรศน์ติดอุปกรณ์ถ่ายภาพแบบพกพา” ขึ้น โดยเป็นเลนส์ที่ทำจากพอลิเมอร์สามารถเปลี่ยนและเชื่อมต่อแท็บเล็ต สมาร์ทโฟน ให้เป็นกล้องจุลทรรศน์เคลื่อนที่ได้

ประเด็นหลัก
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ เปิดเผยว่า กล้องจุลทรรศน์เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการศึกษารายละเอียดของสิ่งของเล็กๆมีประโยชน์ทั้งในวงการการศึกษา การเกษตร และอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะต้องติดกล้องถ่ายภาพเพิ่มทำให้ราคาเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการพกพาหรือเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ถ่ายภาพอย่างสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตได้ นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)-สวทช. จึงคิดค้นทำ “เลนส์ทวิทรรศน์ติดอุปกรณ์ถ่ายภาพแบบพกพา” ขึ้น โดยเป็นเลนส์ที่ทำจากพอลิเมอร์สามารถเปลี่ยนและเชื่อมต่อแท็บเล็ต สมาร์ทโฟน ให้เป็นกล้องจุลทรรศน์เคลื่อนที่ได้ โดยมีกำลังขยายถึง 50-100 เท่า ซึ่งผลงานวิจัยนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างมากอาทิ นำไปใช้ในการศึกษาสิ่งของขนาดเล็ก เช่นเช่น เซลล์พืช หรือ ใช้ในการดูสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในน้ำ หรือ รากพืชและใช้ในการส่องดูชิ้นงานโบราณ เพื่อดูตำหนิ หรือปรับใช้กับผู้นิยมพระเครื่องก็ได้

ด้านดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า เลนส์ที่พัฒนาขึ้นนี้จะเปลี่ยนและเชื่อมต่อแท็บเล็ต สมาร์ทโฟน ให้เป็นกล้องจุลทรรศน์เคลื่อนที่ได้ซึ่งสามารถกำหนดกำลังขยายได้ด้วยวิธีทำเลนส์ที่มีการจดสิทธิบัตรเฉพาะ โดยออกแบบเลนส์ให้มีสองกำลังขยายในอันเดียวเลนส์จะติดกับหน้ากล้องได้แนบสนิทและออกแบบให้มีแท่นวางตัวอย่างให้สามารถใช้กับกล้องหน้าและกล้องหลังได้อย่างสะดวกเน้นการใช้งานง่าย โดยเลือกเลนส์ที่มีกำลังขยายที่ต้องการแล้วติดเลนส์ลงบนหน้ากล้องก็สามารถส่องดูตัวอย่างงานได้อย่างที่ต้องการและอุปกรณ์ดังกล่าวยังสามารถถ่ายภาพหรือบันทึกวีดีโอได้ทันที_____________________________________________________เนคเทคเปิดตัวเลนส์ไฮเทคแปลงโฉมสมาร์ทโฟนเป็นกล้องจุลทรรศน์ ขยายได้ 50-100 เท่า ด้านกระทรวงวิทย์เผยข่าวดังประจำปี ข่าวอีโบลาไวรัส...ไวรัสอันตราย ได้รับความนิยมสูงสุด


วันนี้(23 ธค.)ที่โรงแรมพลูแมนบางกอก คิงเพาเวอร์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดงานแถลงข่าวประกาศผล 10 ข่าวดัง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2557 พร้อมเปิดตัว“เลนส์ทวิทรรศน์” ผลงานวิจัยสุดไฮเทคจากนักวิจัยไทย

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ เปิดเผยว่า กล้องจุลทรรศน์เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการศึกษารายละเอียดของสิ่งของเล็กๆมีประโยชน์ทั้งในวงการการศึกษา การเกษตร และอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะต้องติดกล้องถ่ายภาพเพิ่มทำให้ราคาเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการพกพาหรือเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ถ่ายภาพอย่างสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตได้ นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)-สวทช. จึงคิดค้นทำ “เลนส์ทวิทรรศน์ติดอุปกรณ์ถ่ายภาพแบบพกพา” ขึ้น โดยเป็นเลนส์ที่ทำจากพอลิเมอร์สามารถเปลี่ยนและเชื่อมต่อแท็บเล็ต สมาร์ทโฟน ให้เป็นกล้องจุลทรรศน์เคลื่อนที่ได้ โดยมีกำลังขยายถึง 50-100 เท่า ซึ่งผลงานวิจัยนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างมากอาทิ นำไปใช้ในการศึกษาสิ่งของขนาดเล็ก เช่นเช่น เซลล์พืช หรือ ใช้ในการดูสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในน้ำ หรือ รากพืชและใช้ในการส่องดูชิ้นงานโบราณ เพื่อดูตำหนิ หรือปรับใช้กับผู้นิยมพระเครื่องก็ได้

ด้านดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า เลนส์ที่พัฒนาขึ้นนี้จะเปลี่ยนและเชื่อมต่อแท็บเล็ต สมาร์ทโฟน ให้เป็นกล้องจุลทรรศน์เคลื่อนที่ได้ซึ่งสามารถกำหนดกำลังขยายได้ด้วยวิธีทำเลนส์ที่มีการจดสิทธิบัตรเฉพาะ โดยออกแบบเลนส์ให้มีสองกำลังขยายในอันเดียวเลนส์จะติดกับหน้ากล้องได้แนบสนิทและออกแบบให้มีแท่นวางตัวอย่างให้สามารถใช้กับกล้องหน้าและกล้องหลังได้อย่างสะดวกเน้นการใช้งานง่าย โดยเลือกเลนส์ที่มีกำลังขยายที่ต้องการแล้วติดเลนส์ลงบนหน้ากล้องก็สามารถส่องดูตัวอย่างงานได้อย่างที่ต้องการและอุปกรณ์ดังกล่าวยังสามารถถ่ายภาพหรือบันทึกวีดีโอได้ทันที

ทั้งนี้ผลงานวิจัยเลนส์ทวิทรรศน์สวทช.มีนโยบายที่จะดำเนินการบูรณาการร่วมกันกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้ครูเด็กและเยาวชน ได้ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะสามารถทดแทนกล้องจุลทรรศน์ในปัจจุบันที่มีราคาสูงและไม่เพียงพอกับสถานการศึกษาต่างๆในประเทศ พร้อมกันนี้ ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์ เนคเทค -สวทช.ได้ดำเนินการนำร่องระดมทุนวิจัยทางอินเทอร์เน็ตเพื่อให้คนทั่วโลกได้เข้ามาสนับสนุนงานวิจัย ในระหว่างวันที่ 11 ธ.ค. 57 – 10 ม.ค. 58โดยผ่านช่องทาง Crowdfunding ซึ่งผู้สนใจร่วมสนับสนุนได้ที่ https://www.indiegogo.com/projects/dual-microscope-lens-for-mobile-devices-twi-vis

สำหรับการประกาศผล 10 ข่าวดังด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี2557 ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์จัดขึ้นเป็นปีที่21 โดยสำรวจความนิยมข่าวในรอบปีผ่านทางระบบออนไลน์และแบบสอบถาม ผลปรากฎกว่า ข่าวอีโบลาไวรัส...ไวรัสอันตราย ได้รับความนิยมสูงสุดเป็นอันดับ 1 ส่วนอันดับ 2 คือข่าว ศิริราชคิดค้นแอนติบอดีต้านโรคไข้เลือดออก “อีโบลา” และอันดับ 3 คือข่าวไฟโหมไหม้บ่อขยะสมุทรปราการ

อันดับที่ 4. เจาะส้มตำถาดอร่อย...แฝงอันตราย อันดับที่ 5.นักวิชาการชี้แผ่นดินไหวเชียงรายแรงสุดในรอบพันปี อันดับที่ 6. อันตรายใช้ “ทิชชู” ซับน้ำมันอาหารเจอสารก่อมะเร็ง-โซดาไฟ อันดับที่ 7. คือ 8 ตุลาชวนจับตาจันทรุปราคาเต็มดวงในวันออกพรรษา อันดับที่ 8. ส่ง 2นักวิทย์หญิงไทยลุยสำรวจขั้วโลกใต้ อันดับที่9. ดาวเสาร์ใกล้โลกมากที่สุดในรอบปี และ อันดับที่ 10 “พิรดา” ว่าที่มนุษย์อวกาศหญิงไทยคนแรก


http://www.dailynews.co.th/Content/IT/289384/เนคเทคเปิดตัวเลนส์สุดเจ๋งเปลี่ยนสมาร์ทโฟนเป็นกล้องจุลทรรศน์

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.