Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

02 มกราคม 2558 กสทช.ประวิทย์ ระบุ กสทช. สั่งผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมคิดค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงตามจริงเป็นวินาที พร้อมจะนำเรื่องนี้เป็นวาระเร่งด่วนเข้าที่ประชุมใหญ่ สปช. เพื่อพิจารณาในวันที่ 5 ม.ค.2558

ประเด็นหลัก


สำหรับแนวทางการปรับปรุงร่างประกาศมาจากการที่คณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้ขอให้ กสทช. สั่งผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมคิดค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงตามจริงเป็นวินาที พร้อมจะนำเรื่องนี้เป็นวาระเร่งด่วนเข้าที่ประชุมใหญ่ สปช. เพื่อพิจารณาในวันที่ 5 ม.ค.2558

เนื่องจากปัจจุบันผู้ประกอบการใช้วิธีการปัดเศษวินาทีเป็นหนึ่งนาทีในทุกๆ การใช้งานแต่ละครั้ง ซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค โดยหาก กสทช. บังคับใช้กฎหมายในการกำกับดูแลการคิดค่าบริการในเรื่องนี้ จะช่วยผู้บริโภคประหยัดค่าบริการได้ถึง 3,000 ล้านบาทต่อเดือน


_____________________________________________________


กสทช.ลุยบี้คิดโทร.มือถือเป็น "วินาที" ออกประกาศบังคับ 3 เครือข่าย-ห้ามปัดเศษเพิ่มเงิน


ที่ประชุม กทค.เห็นชอบร่างประกาศกสทช.แก้ ผู้บริโภคถูกเอาเปรียบจากโอปะเรเตอร์ทั้ง 3 เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ บังคับให้คิดการใช้เป็นวินาทีไม่ใช่ปัดเศษเพิ่มเป็น 1 นาทีแบบที่ผ่านๆ มา ชี้หากมีผลทำให้ผู้บริโภคประหยัดกว่า 3,000 ล้านบาท/เดือน

นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน กล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) มีมติเห็นชอบกับร่างประกาศการ กระทำที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ที่ทางสำนักงาน กสทช.ได้ยกร่างขึ้น เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคที่ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จากการถูกเอารัดเอาเปรียบ

ในร่างประกาศดังกล่าวน่าจะแก้ไขเพิ่มเติมในกำหนดหลักเกณฑ์ เรื่องการบังคับให้ผู้ประกอบกิจการต้องคิดค่าบริการตามจริงเป็นวินาทีเอาไว้ด้วย ซึ่งหากจะแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้ก็สามารถทำได้ไม่ยุ่งยาก เพราะ ขั้นตอนต่อไป หลังที่กทค. เห็นชอบในร่างประกาศนี้แล้วจะนำร่างประกาศไปเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน และส่งเรื่องกลับมาให้กสทช.เห็นชอบประกาศใช้ หากสามารถเพิ่มเติมเรื่องการบังคับให้ผู้ประกอบกิจการต้องคิดค่าบริการตามจริงเป็นวินาที จะทำให้ปรับปรุงประกาศสมบูรณ์ขึ้น

"ในต่างประเทศที่ตลาดโทรคมนาคมมีการแข่งขันกันสูง ผู้ให้บริการมักกำหนดโปรโมชั่นที่คิดค่าบริการตามจริงเป็นวินาที เพราะเป็นวิธีที่เป็นธรรมกับผู้บริโภค ซึ่ง ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้บริการของผู้ให้บริการที่คิดว่าไม่เอาเปรียบ แต่สำหรับประเทศไทยที่ตลาดโทรคมนาคมมีการแข่งขันไม่สมบูรณ์ โดยมีผู้ให้บริการไม่กี่รายที่ผูกขาดตลาด จึงเป็นหน้าที่ของ กสทช. ที่ต้องเข้าไปกำกับดูแลเพื่อไม่ให้มีลักษณะเอาเปรียบ"

สำหรับแนวทางการปรับปรุงร่างประกาศมาจากการที่คณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้ขอให้ กสทช. สั่งผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมคิดค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงตามจริงเป็นวินาที พร้อมจะนำเรื่องนี้เป็นวาระเร่งด่วนเข้าที่ประชุมใหญ่ สปช. เพื่อพิจารณาในวันที่ 5 ม.ค.2558

เนื่องจากปัจจุบันผู้ประกอบการใช้วิธีการปัดเศษวินาทีเป็นหนึ่งนาทีในทุกๆ การใช้งานแต่ละครั้ง ซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค โดยหาก กสทช. บังคับใช้กฎหมายในการกำกับดูแลการคิดค่าบริการในเรื่องนี้ จะช่วยผู้บริโภคประหยัดค่าบริการได้ถึง 3,000 ล้านบาทต่อเดือน


http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1419842853

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.