Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

09 พฤษภาคม 2555 ( แรงขั้นเทพ ป.ป.ช.ใหญ่ชี้ ผิดทั้งคณะทั้ง บอร์ดCATและCEO)สัญญา3G CAT TRUE พ่นพิษป.ป.ช.ฟันผิดม.157ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

( แรงขั้นเทพ ป.ป.ช.ใหญ่ชี้ ผิดทั้งคณะทั้ง บอร์ดCATและCEO)สัญญา3G CAT TRUE พ่นพิษป.ป.ช.ฟันผิดม.157ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่


ประเด็นหลัก

ทั้งนี้การชี้ความผิดของคณะ อนุกรรมการฯ ได้พิจารณาในกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องประกอบกันได้แก่ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 พ.ร.บ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.2535 (พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ) รวมถึงในความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามมาตรา 157 ประมวลกฎหมายอาญา ที่ระบุว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยทุจริต ที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยจะมีโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2 พันบาทถึง 2 หมื่นบาทหรือ ทั้งจำทั้งปรับ
_________________________________________________________สัญญา 3G ทรูพ่นพิษ ป.ป.ช.ฟันผิดม.157


ป.ป.ช.ชี้ 'อดีตซีอีโอกับบอร์ดกสททั้งคณะ' กระทำผิดกรณีสัญญา 3G กลุ่มทรูกับกสท เตรียมเรียกรับทราบความผิด 28 พ.ค.นี้ 'เมธี' เผยฐานความผิดพิจารณาตามพ.ร.บ.กสทช.2553,พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ 2535 และมาตรา 157 ประมวลกฎหมายอาญา

นายเมธี ครองแก้ว กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และประธานคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง กรณีการทำสัญญาโครงการโทรศัพท์มือถือ 3G HSPA ระหว่างกลุ่มทรูกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม กล่าวว่า มติในที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ 8 พ.ค.มีข้อสรุปเป็นเอกฉันท์ว่าสัญญาดังกล่าวมีการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่ ภาครัฐจริง ตามมาตรา 157 ประมวลกฎหมายอาญา โดยขั้นตอนต่อไปป.ป.ช.จะเชิญเจ้าหน้าที่ที่ถูกกล่าวหามารับทราบข้อกล่าวหา และชี้แจงในวันที่ 28 พ.ค.นี้ จากนั้นจะให้เวลาภายใน 15 วันในการแก้ข้อกล่าวหา และเชื่อว่าจะสรุปสำนวนได้ในเดือนมิ.ย. จากนั้นจะส่งให้คณะกรรมการป.ป.ช.ชุดใหญ่ พิจารณาต่อไป

ทั้งนี้การชี้ความผิดของคณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาในกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องประกอบกันได้แก่ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 พ.ร.บ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.2535 (พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ) รวมถึงในความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามมาตรา 157 ประมวลกฎหมายอาญา ที่ระบุว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยทุจริต ที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยจะมีโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2 พันบาทถึง 2 หมื่นบาทหรือ ทั้งจำทั้งปรับ

อย่างไรก็ตามคณะอนุกรรมการฯส่วนใหญ่ พบว่า สัญญานี้ไม่ได้ทำผิดพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ.2542 หรือ พ.ร.บ.ฮั้ว แต่อย่างใด

'เราไม่มีอำนาจหน้าที่ที่จะไปชี้ขาดว่าสัญญาดังกล่าวผิดหรือไม่อย่างไร ทำได้แค่เพียงสอบว่าบุคคล หรือเจ้าหน้าที่รัฐกระทำความผิดเกี่ยวกับสัญญาดังกล่าวหรือไม่เท่านั้น ขั้นต่อไปคงต้องรอให้ศาลเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดเรื่องสัญญา'

นอกจากนี้คาดว่าในวันที่ 14 พ.ค.นี้ คณะอนุกรรมการฯดังกล่าวอาจมีการแจ้งรายชื่อเพิ่มเติมในส่วนของผู้ที่เข้า ข่ายกระทำความผิดในสัญญาการให้บริการโทรศัพท์มือถือรูปแบบใหม่ 3G HSPAระหว่างกลุ่มทรูกับกสท เนื่องจากจะมีการประชุมอีกครั้งเพื่อหารือเกี่ยวกับหลักฐานใหม่ที่กระทรวงไอ ซีทีส่งให้ดีเอสไอตรวจสอบ คือ สัญญาการซื้อขายกิจการระหว่างบริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย (ฮัทช์) กับกสท ที่ได้เซ็นสัญญาลงนามกันเรียบร้อยตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค. 2553 แต่ปรากฏว่าสัญญาดังกล่าวไม่ถูกนำมาปฏิบัติ และทำให้กลุ่มทรูเข้าซื้อกิจการของฮัทช์ได้ในอีก 6 เดือนถัดมาจนนำมาซึ่งสัญญาการให้บริการโทรศัพท์มือถือ 3G HSPA ที่ถูกชี้มูลความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้การลงนามสัญญา 3G ระหว่างกสท กับกลุ่มทรูนั้นเกิดขึ้นในสมัยที่นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ เป็นประธานบอร์ด ส่วนกรรมการประกอบด้วย นายศุภชัย จงศิริ, นายบรรณสาร จันทร์สมศักดิ์, นายปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์, นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ, นายกฤษดา กวีญาณ, พล.ต.ท.ไถง ปราศจากศัตรู, พ.อ.เจียรนัย วงศ์สะอาด, น.ส.วลัยรัตน ศรีอรุณ, นายอำนวย ปรีมนวงศ์, นายวีระชัย คล้ายทอง, ม.ร.ว.ศศิพฤนท์ จันทรทัต และนายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้จัดการใหญ่


ASTV ผู้จัดการ
http://www.manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9550000057022

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.