Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

10 พฤษภาคม 2555 TRUEMOVE H เร่งยอดหลังต่ำกว่าเป้า++ ขยายลูกค้าใหม่ในปีหน้า 4 ล้านเลขหมาย โดยปัจจุบันมีอยู่เพียง 7 — 8 แสน

TRUEMOVE H เร่งยอดหลังต่ำกว่าเป้า++ ขยายลูกค้าใหม่ในปีหน้า 4 ล้านเลขหมาย โดยปัจจุบันมีอยู่เพียง 7 — 8 แสน


ประเด็นหลัก

นายอติรุฒม์ ยืนยันด้วยว่า ทรูฯจะเดินหน้าแผนการดำเนินการขยายโครงข่ายระบบ 3 จี ของ ทรูมูฟ เอช อย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าจะสามารถขยายลูกค้าใหม่ในปีหน้า 4 ล้านเลขหมาย โดยปัจจุบันมีอยู่เพียง? 7 — 8 แสนเลขหมาย ซึ่งถือว่ายังต่ำกว่าเป้าที่ได้มีการวางไว้ ที่ 1 ล้านเลขหมาย
_________________________________________________________

ทรูฯปลอบผู้ใช้8แสนราย ยันไม่ได้รับผลกระทบ หลังปปช.ฟันสัญญา3จี

ผู้ บริหารกลุ่มทรูฯ พร้อม ให้ความร่วมมือ ป.ป.ช. ในการสอบสัญญา 3G ฉาว ระหว่างบริษัทกับ กสท ยันลูกค้า “ทรูมูฟ เอช” ไม่กระทบ พร้อมเดินหน้าขยายโครงข่าย 3G

นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข กรรมมการผู้จัดการธุรกิจโมบายล์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ชี้แจงกรณี คณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง ?กรณีการทำสัญญาโครงการการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3 จี ภายใต้เทคโนโลยี เอชเอสพีเอ(HSPA) รูปแบบใหม่ระหว่าง บริษัท กสทโทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)และ กลุ่มทรูฯ ตรวจสอบพบว่ามีการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่ ภาครัฐนั้น


กลุ่มทรูฯ ยินดีที่จะให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบองค์กร รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องการทำสัญญาดังกล่าวนี้ เพื่อหาข้อสรุปในสัญญา พร้อมทั้งเปิดให้หน่วยงานเข้าตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อที่จะได้เป็น ประโยชน์ต่อทุกฝ่ายอีกด้วย

พร้อมกันนี้ นายอติรุฒน์? ให้ความเชื่อมมั่นแก่ลูกค้าที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ “ทรูมูฟ เอช 3 จี” ว่าจะ ไม่มีผลกระทบต่อการใช้งานอย่างแน่นอน โดยขณะนี้ยังมีลูกค้าใหม่ที่โอนย้ายเข้ามาใช้งานอย่างต่อเนื่อง

ก่อน หน้านี้ คณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง ป.ป.ช. ระบุว่า สัญญาระหว่าง ทรูฯกับ กสท ?ขัดต่อกฎหมาย และระเบียบ 3 ประเด็นสำคัญคือ พ.ร.บ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินงานในกิจการของรัฐ พ.ศ.2535? หรือ พ.ร.บ.ร่วมทุน? , พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่กำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 หรือ พ.ร.บ.กสทช. และการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริต ระเบียบพัสดุว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างโดยขั้นตอนต่อไปป.ป.ช.จะเชิญเจ้า หน้าที่ที่ถูกกล่าวหามารับทราบข้อกล่าวหา และชี้แจงในวันที่ 28 พฤษภาคมนี้

นา ยอติรุฒม์ ยืนยันด้วยว่า ทรูฯจะเดินหน้าแผนการดำเนินการขยายโครงข่ายระบบ 3 จี ของ ทรูมูฟ เอช อย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าจะสามารถขยายลูกค้าใหม่ในปีหน้า 4 ล้านเลขหมาย โดยปัจจุบันมีอยู่เพียง? 7 — 8 แสนเลขหมาย ซึ่งถือว่ายังต่ำกว่าเป้าที่ได้มีการวางไว้ ที่ 1 ล้านเลขหมาย

โดย ที่ผ่านมา ทรูได้วางแผนที่จะใช้งบประมาณในการลงทุนโครงข่ายระบบ 3 จี ในปีนี้ที่ 40,000ล้านบาท และติดตั้งสถานีฐาน 13,000 สถานี ขณะเดียวกันยังได้ดำเนินการแผนรองรับหลังสัญญาสัมปทานที่ทำไว้กับ กสท จะสิ้นสุดในปี 2556 พร้อมพิจารณาดำเนินการขอหมายเลขจากค ณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เพื่อรองรับการโอนย้ายลูกค้าเดิมที่ใช้ระบบ 2 จี มายัง 3 จี ด้วย

แนวหน้า
http://www.ryt9.com/s/nnd/1399397

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.